username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
361
  นางสาว มินตรา อุทุมมา มิน
 216 - CENTRAL RAMA2
0639095767
2019-06-04 [19:54]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง Stock Sheet ใหม่ค่ะเช็คสต็อกล่าสุด 29/5/62
 
362
  นาย จักษวัชร์ กลิ่นเจริญ นนท์
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0939095320
2019-06-04 [18:29]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต็อกชีสใหม่
 
363
  นางสาว ปิยนรา เทพสถิตย์ เนส
 218 - CENTRAL KORAT
0935362030
2019-06-04 [18:12]
โปรแกรม Pos 
โปรแกรม POS ค้างและช้า คอมค้างบ่อย
เสร็จเรียบร้อย 
364
  นางสาว ปิยนรา เทพสถิตย์ เนส
 218 - CENTRAL KORAT
0935362030
2019-06-04 [18:12]
โปรแกรม Pos 
โปรแกรม POS ค้างและช้า คอมค้างบ่อย
เสร็จเรียบร้อย 
365
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น โอ๋
 311 312 - BANGCARE
024549905
2019-06-04 [11:42]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวน it ตั้งสต็อกชีทใหม่ให้ด้วยค่ะ ร้าน 311-312 ค่ะ เช็คสต็อก ล่าสุดวันนที่ 21/5/62 ขอบคุณค่ะ
 
366
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-06-04 [10:21]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ร้าน 506 วันที่ 31/05/62 ข้อมูลไม่มาค่ะ รบกวนดึงยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
367
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-05-31 [15:31]
อื่นๆ 
อัพเดตโปรแกรม Illustrator CS6 เป็น CC
เสร็จเรียบร้อย 
368
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-05-31 [14:31]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย ร้าน 509 วันที่ 30/5/62 ไม่มาค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
369
  นางสาว วรมน พูลสวัสด์ แจน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-05-30 [15:19]
อื่นๆ 
ปริ๊นเอกสาร ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
370
  นาย วันเฉลิม ชมภูวิเศษ เอก
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2019-05-30 [10:41]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากเปิดโปรแกรม Stock sheet เข้าไปแล้วไม่มีข้อมูลในหน้าจอ ตามไฟล์แนบรูปภาพครับ
เสร็จเรียบร้อย 
371
  นาย เกริกไกร เจริญทรัพย์ แก๊ป
 OP-002 - PRODUCT
123
2019-05-29 [17:51]
โปรแกรมอื่นๆ 
ต้องการ Drive Marketing
เสร็จเรียบร้อย 
372
  นางสาว จตุพร ฉิมศรี หมวย
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032473039
2019-05-29 [14:42]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกปริ้นเครื่อง canon
เสร็จเรียบร้อย  
373
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-05-29 [10:10]
ยืม - คืน อุปกรณ์ 
วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 ยืมโน๊ตบุ๊ค 2 เครื่องพร้อมระบบเพื่อทำการสุ่มเช็ค Stock คลังสินค้า
เสร็จเรียบร้อย 
374
  นาย สุวิทย์ชัย กิจจา แบงค์
 212 - CENTRAL ZEN
021009093
2019-05-28 [10:29]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้ง STOCK SHEET ใหม่ เนื่องจากมีการเช็คสต็อกวันที่16/5/62 และสรุปสินค้าสูญหายเรียบร้อยแล้วครับ
 
375
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-05-28 [09:14]
เม้าส์ (Mouse) 
ปืนสะแกนบาร์โค้ด เครื่อง WH-01 เสียครับ
เสร็จเรียบร้อย 
376
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-05-27 [14:37]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ร้าน 118 วันที่ 26/05/62 ไม่มาค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
377
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย
 SP-003 - HR
103
2019-05-27 [12:22]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกเครื่องปริ้น canon MF3010 จำนวน 3 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
378
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-05-27 [08:49]
โปรแกรม E-Mail 
เครื่องพี่โต้งไม่สามารถเปฺิดเมลล์ได้ครับ อาการนี้เป็นบ่อยมากครับ
เสร็จเรียบร้อย 
379
  นางสาว ธุวกร สุวรรณวงศ์ คำ
 OP-007 - PRODUCTION
136
2019-05-25 [12:46]
อื่นๆ 
ติดตั้ง scan ให้แผนก Production
เสร็จเรียบร้อย 
380
  นาย บรรหาร สอนคำ ฮา
 146 - TERMONAL21-KORAT
044-498763
2019-05-24 [12:33]
โปรแกรม Stock Sheet 
ยอดขายวันที่ 21/5/62 ขายสินค้า 1 ชิ้น แต่โปรแกรม Stock Sheet ตัดให้ 2 ชิ้น เบื้องต้นลบออกและตัดขายใหม่แล้วครับ แต่รบกวนตรวจสอบให้หน่อยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
191
Yesterday
429
This Month
8,450
Last Month
14,449
This Year
8,450
Last Year
116,646