username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
381
  นางสาว วิชุดา ชิวงค์ นุช
 210 - CENTRAL RAMA3
0953636684
2019-08-19 [16:00]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งStock Sheet ให้ใหม่ด้วยคะเช็คไปวันที่ 17/07/2019 ขอบคุณค่ะ
382
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-19 [15:28]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย ร้าน133 วันที่ 15/08/62 และวันที่ 18/08/62 ข้อมูลไม่มาค่ะ เหลือร้านเดียว รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
383
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-19 [15:28]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย ร้าน133 วันที่ 15/08/62 และวันที่ 18/08/62 ข้อมูลไม่มาค่ะ เหลือร้านเดียว รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
384
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ จ๋อมแจ๋ม
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2019-08-15 [11:47]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิสบจก.พีเอ็นแอลที 99 เต็ม Formula ก้อน3 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
385
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ ตุ้งติ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2019-08-15 [09:17]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิสบจก.จี-ราล์ฟ เต็ม Formula ก้อน1 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
386
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-08-14 [17:04]
อื่นๆ 
ลงฟอนต์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
387
  นางสาว แพรวพรรณ ป๊อป
 133 - PF FASHION ISLAND
029476420
2019-08-14 [14:39]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต๊อกให้ใหม่
388
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
108
2019-08-14 [10:12]
โปรแกรมอื่นๆ 
ติดตั้งโปรแกรมเงินเดือนให้เครื่องน้องฝึกงานค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
389
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-08-14 [09:37]
อื่นๆ 
ภาษาในคอมขึ้นเป็น สี่เหลี่ยม
เสร็จเรียบร้อย 
390
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ ดาว
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032473039
2019-08-14 [08:37]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต๊อกชีสใหม่ ร้าน 506 /149 เนื่องจากมีการตรวจนับสต๊อก
391
  นาย จักษวัชร์ กลิ่นเจริญ นนท์
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2019-08-13 [14:03]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต็อกชีสให้ใหม่ หลังจากเช็คสต็อก 30/7/2019
392
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-13 [09:17]
กล้อง (Camera) 
กล้องวงจรปิดใช้ไม่ได้ ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
393
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-13 [08:52]
โปรแกรม Internet-Browser 
เครื่องพี่โต้งเข้า Network เน็ตไม่ได้ ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
394
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-12 [16:43]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย ร้าน 511 วันที่9-11/8/62 ข้อมูลยอดขายไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
395
  นางสาว ศิริกาล แก้วธานี ปลา
 140 - VOLCOM ZPELL
021509114
2019-08-12 [10:57]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจาก น.ส.นภาวรรณ ไกยวงษ์ รหัสพนักงาน 519037 พนักงานประจำร้าน 140 NYLA ZPELL ได้ผ่านโปรเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และ น.ส.คุปต์ธนัฐ ปารมี รหัสพนักงาน 519079 ได้ผ่านโปรเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 จึงรบกวนให้ทาง IT เข้ามาเซ็ทระบบ POS เพื่อที่จะทำ
396
  นางสาว อุษณี แสนจันทร์ วิว
 311 312 - BANGCARE
024549905
2019-08-11 [10:49]
โปรแกรม Pos 
อาการ ที่ เป็น คือ พอยิงสินค้าในpos แต่กดส่วนลดไม่ได้ค่ะ รบกวน แก้ไขให้ด้วยค่ะ
397
  นางสาว ศิริกาล แก้วธานี ปลา
 704 - CENTRAL FURTURE PARK
0802893037
2019-08-10 [14:29]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจาก น.ส.รจนา กอรัมย์ รหัสพนักงาน 519046 พนักงานประจำร้าน 704CDSรังสิต ได้ผ่านโปรเมื่อวันที่ 01/06/62 จึงขอรบกวนให้ IT แอดรหัสพนักงานเข้าเพื่อยิงขายในระบบ POS ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
398
  นางสาว รัตติกร บุญมี จ๊ะ
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-08-09 [12:54]
อื่นๆ 
ซิมinternet ร้านเสียค่ะ internetใช้งานไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
399
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-08 [14:23]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน133 วันที่07/08/62 2.ร้าน511 วันที่07/08/62 3.ร้าน131 วันที่6-7/08/62 รบกวนดึงยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
400
  นาย ไพโรจน์ พี่โบ้
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-08 [12:59]
โปรแกรม Pos 
ny chonburi แจ้งว่ารหัสสินค้าใหม่ ไม่มีข้อมูล เช่น 1912404600479 ไม่สามารถยิงขาย และรับเข้า stock ได้ เช็คให้หน่อยครับ
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
77
Yesterday
67
This Month
416
Last Month
9,271
This Year
71,540
Last Year
116,646