username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
41
  นางสาว วิชุดา ชิวงค์ นุช
 210 - CENTRAL RAMA3
0953636684
2020-02-02 [13:04]
โปรแกรม Pos 
รบกวนไอทีแก้ไขบาร์VC 30%รหัสบาร์ 1832206300292 ให้เป็นราคา1495 เนื่องจากมีการขายสินค้าผิดราคา และบาร์DK 1972141300022 เนื่องจากสินค้า เซล50% ยิงในพอสยังเป็นราคาปกติ1495 รบกวนแก้ไขให้ทีคะ ขอบคุนค่ะ
42
  นางสาว ปัทมา อัมพรัตน์ ตั๊ก
 120 - NY.LA PARADISE PARK
02-7802079
2020-01-30 [17:12]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนฝ่ายIT ตั้ง stock sheet ใหม่ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
43
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-01-30 [15:50]
โปรแกรม NAV 
post ยอดขายไม่ได้เนื่องจาก ภาษีขายที่โอนข้อมูลเข้ามาไม่ตรงกับ/น้อยกว่า ข้อมูลPOs 1.ร้าน 120 วันที่28/01/63 2.ร้าน 506 วันที่27/01/63
44
  นางสาว นัชชา เบส
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-01-30 [14:55]
อื่นๆ 
เครื่องพี่มิว เรียกสต็อกพอลแฟรงค์ไม่ได้ค่ะ
45
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-01-30 [12:11]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายร้าน 120 วันที่ 29/1/63 ไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
46
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2020-01-30 [08:43]
ยืม - คืน อุปกรณ์ 
ยืม NB 2 ตัว เพื่อ ยิงของกลับ E-805 ใช้วันที่ 03-01-20
เสร็จเรียบร้อย 
47
  นางสาว พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี เก๋
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
02-9546400#120
2020-01-29 [18:04]
อื่นๆ 
เครื่องค้างขณะทำงาน โปรแกรม/หน้าจอค้าง/เม้าส์ไม่ขยับถอดเปลี่ยนไม่ติด/ปิดเครื่องไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
48
  นางสาว วิชุดา ชิวงค์ นุช
 210 - CENTRAL RAMA3
0953636684
2020-01-29 [13:21]
โปรแกรม Pos 
รบกวนไอทีแก้ไขบาร์DK รหัส1972141300022 สินค้าเซล50% แก้ไขให้เป็นราคาปกติ 1495 หน่อยค่ะ เนื่องจากขายสินค้าผิดราคา
49
  นางสาว เพชรี ทิพราช เพชร
 133 - PF FASHION ISLAND
029475938
2020-01-29 [12:46]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต๊อคใหม่ อัพเดทโปรแกรมเพิ่มเติม
50
  นางสาว เพชรี ทิพราช เพชร
 127 - NY.LA FASHION ISLAND
029475938
2020-01-29 [12:44]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต๊อคและลงโปรแกรมเพิ่มเติม
51
  นางสาว ธุวกร สุวรรณวงศ์ คำ
 OP-007 - PRODUCTION
136
2020-01-29 [10:17]
อื่นๆ 
Microsoft office ชอบขึ้น
เสร็จเรียบร้อย 
52
  นางสาว อภิรดา โตแตง ดาว
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0909768949
2020-01-28 [16:01]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกอุปกรณ์ผ้าหมึก เครื่องปริ้น Cannon ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
53
  นางสาว นัชชา เบส
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-01-28 [14:09]
โปรแกรมอื่นๆ 
เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
54
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2020-01-28 [11:39]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึก Canon LBP6030/6040/6018L XPS
เสร็จเรียบร้อย 
55
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-01-27 [16:51]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน 120 วันที่26/1/63 2.ร้าน 504 วันที่23/01/63 และ 26/01/63 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
56
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ จ๋อมแจ๋ม
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-01-27 [15:12]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 151 ยอดขาย POS กับ NAV ไม่ตรงกันค่ะ มีดั่งนี้ - วท.12/01/20 - วท.15/01/20 Gen ข้อมูลเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้โพสต์นะค่ะ
57
  นางสาว นัชชา เบส
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-01-27 [15:09]
อื่นๆ 
ลงไดวเวอร์ปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง
เสร็จเรียบร้อย 
58
  นางสาว จริยา แก้วโขง บิว
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2020-01-27 [09:39]
อื่นๆ 
เครื่องดับเองค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
59
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น โอ๋
 311 312 - BANGCARE
024549905
2020-01-25 [09:44]
โปรแกรม Pos 
รบกวน it ช่วยปรับราคาให้หน่อยค่ะ เนื่องจากข้างแบรนด์ขายผิดค่ะ รหัส 1932206300458 ราคา 595 บาท ให้เป็นราคา ปกติ ค่ะ เพราะเป็นราคา 50% ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
60
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ จ๋อมแจ๋ม
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-01-23 [16:17]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 129 วันที่ 01/01/2020 ยอดขายที่ Gen เข้ามาใน NAV ไม่ตรงกับ POS ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
527
Yesterday
492
This Month
8,535
Last Month
13,776
This Year
22,311
Last Year
116,646