รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
421
  นาย จักษวัชร กลิ่นเจริญ (นนท์)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2019-11-14 [11:38]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต็อกชีท ครับ และตัวส่งข้อมูลกดไม่ได้ครับ
422
  นางสาว ศรัญญา ฉิมขัณฑ์ (ส้มโอ)
 215 - CENTRAL SALAYA
0639055828
2019-11-12 [16:00]
โปรแกรม Skype 
Skype เข้าใช้งานไม่นาน
เสร็จเรียบร้อย 
423
  นางสาว รจนา กอรํมย์ (ใหม่)
 704 - CENTRAL FURTURE PARK
0802893037
2019-11-12 [14:52]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนITตั้งstockSheetให้ใหม่ด้วยค่ะ เนื่อ จากเช็คStookสินค้าและสรุปสินค้าสูญหายเรียบร้อยแล้วค่ะในวันที่25/10/62ขอบคุณค่ะ
424
  นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
146
2019-11-12 [10:09]
โปรแกรม Microsoft Office 
ลงโปรแกรมให้น้องฝึกงานค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
425
  นางสาว สุนิสา (หลิน)
 306 307 - BANGKAPI
02-3633099
2019-11-11 [12:23]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนทางทีม it ตั้ง stock sheert ใหม่ใหม่คะเนื่องจากเช็คสต๊อกสินค้าเรียบร้อยแล้วคะในวันที่ 06-11-2019 ร้าน 306 และ 307 คะ
426
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-11-11 [09:55]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในPOS ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน 110 วันที่10/11/62 2.ร้าน 120 วันที่8-10/11/62 3.ร้าน 139 วันที่10/11/62 4.ร้าน 144 วันที่10/11/62 5.ร้าน 504 วันที่10/11/62 6.ร้าน 511 วันที่10/11/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
427
  นาย เสนีย์ รัตนสิทธิ์ (เก่ง)
 215 - CENTRAL SALAYA
0639055828
2019-11-08 [14:24]
โปรแกรม Skype 
เข้าใช้งาน skype ไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
428
  นางสาว สุธิดา ชินมาตย์ (เจน)
 704 - CENTRAL FURTURE PARK
0802893037
2019-11-07 [16:40]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากสินค้าเซลล์รุ่น DKWDT16140 HORSESHOE LOGO SHORT ได้ปรับสินค้าลด30%เป็นราคา 1,046 แต่ดิฉันได้เข้างานบาร์ห้างราคาปกติ 1,495 รบกวนทาง IT ช่วยแก้ไข้ยอดให้ตรงกับราคาห้างและการเงินด้วยค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ
429
  นางสาว สุนิสา ยศขุน (ปุ้ย)
 205 - CENTRAL PHUKET
0639095607
2019-11-06 [13:11]
โปรแกรม Pos 
รบกวนitเเก้ไขราคารหัสสินค้า 1912404600257จากราคา 696 ให้เป็นราคา 995 บาท หน่อยค่ะ เนื่องจากขายสินค้าราคาปกติไปค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
430
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-11-06 [09:53]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงข้อมูลยอดขายPOS ร้าน 705 วันที่ 1-31/10/62 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
431
  นาย พชร ค้าไม้ (ฟอร์ด)
 OP-001 - MARKETING
145
2019-11-06 [09:22]
เร้าเตอร์ (Router) 
อินเตอร์เน็ตไม่เข้าเครื่อง PC ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
432
  นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
145
2019-11-05 [16:36]
อื่นๆ 
ลง AI
เสร็จเรียบร้อย 
433
  นางสาว สุนิสา ภูชื่นศรี (มดแดง)
 219 - CENTRAL PATONG
0638085812
2019-11-04 [21:26]
โปรแกรม Pos 
รบกวน IT แก้ไขรหัสสินค้า 1932208300136 จาก 30 % ราคา 626 บาทเป็นราคาปกติ 895 บาท เนื่องจากขายสินค้าเป็นราคาปกติไปค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
434
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัช)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2019-11-02 [18:47]
โปรแกรม Pos 
ปรับราคาจาก 30% เป็นราคาปกติ 1912206300249 VAF521912 MENS TEESHIRT ราคา 1295 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
435
  นางสาว สุนิสา ยศขุน (ปุ้ย)
 205 - CENTRAL PHUKET
0639095607
2019-11-02 [12:07]
โปรแกรม Pos 
รบกวนit เเก้ไขราคารหัส 1912404600257 จากราคา 696 บาท ให้เป็นราคา 995 บาท หน่อยค่ะ เนื่องจากขายสินค้าราคาปกติค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
436
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-10-31 [15:54]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ไม่ ดังนี้ 1.ร้าน110 วันที่30/10/62 2.ร้าน133 วันที่30/10/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
437
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-10-31 [15:11]
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer) 
Add Item สินค้า ที่ไม่มีในระบบ Barcode ที่โปรแกรม Print Barcode ให้ ด้วยครับ ตอนนี้ ใช้ระบบ Add ที่หล่ะ รหัส อยู่ เพราะมันหายไปช่วง Database เสีย ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
438
  นางสาว รสสุคนธ์ สุวรรณ์ (อ้อม)
 OP-007 - PRODUCTION
149
2019-10-30 [11:22]
อื่นๆ 
เครื่อง RAM น้อย ขอเพิ่ม RAM ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
439
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา (ฝน)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2019-10-29 [13:26]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟมีเสียงเหมือนจะระเบิดทางร้านได้ติดต่อช่างไฟของทางห้างมาดูอาการแล้วพี่เขาแนะนำให้เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟค่ะ เพราะว่าเครื่องสำรองไฟมีอาการแบตเสื่อมเนื่องจากมีอายุการใช้งานนานแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อขอเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
440
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-10-29 [11:18]
อื่นๆ 
โปรแกรม Attendance Management ไม่สามารถแปลงไฟล์ เป็น Text เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบเงินเดือนได้ รบกวนตรวจสอบให้หน่อยค่า
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
51
Yesterday
131
This Month
340
Last Month
11,458
This Year
132,742
Last Year
116,646