username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
481
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร กุ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2019-06-25 [10:13]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์เสียค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
482
  นาย Wasan San
 120 - NY.LA PARADISE PARK
0891094047
2019-06-24 [17:53]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวน ขอเบิกตลับหมึก HP P1102 1 ชุดครับ
กำลังจัดส่ง(ฝากคลัง) 
483
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-06-24 [17:03]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน118 วันที่23/06/62 2.ร้าน120 วันที่23/06/62 3.ร้าน144 วันที่23/06/62 4.ร้าน511 วันที่21-26/06/62
เสร็จเรียบร้อย 
484
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-06-24 [15:15]
โปรแกรม Pos 
ใช้งานโปรแกรม POS ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
485
  นางสาว สุนิสา หลิน
 306 307 - BANGKAPI
023633099
2019-06-24 [10:45]
โปรแกรม Pos 
แก้ราคารหัส 1892641300027 จากราคา 30% เป็นราคาปกติครับ
เสร็จเรียบร้อย 
486
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ เมย์
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0917702408
2019-06-23 [19:17]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจาก น.ส. วีรดา ชมสำฤทธิ์ รหัสพนักงาน 519038 พนักงานประจำร้าน 152 SPD T21 PATTAYA ได้ผ่านโปรเมื่อวันที่21/06/2019 จึงขอรบกวนให้ IT แอดรหัสพนักงาน เพื่อเข้ายิงขายให้ระบบ POS ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย  
487
  นางสาว สุนิสา หลิน
 306 307 - BANGKAPI
023633099
2019-06-23 [10:20]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแก้ราคาร้าน 307 รหัส 1762904300001 จาก 299 ให้เป็น 497 ด้วยคะ
เสร็จเรียบร้อย 
488
  นาย พรชัย ตั้งดำรงค์บุญ
 216 - CENTRAL RAMA2
0837171566
2019-06-22 [13:19]
ตัวเครื่อง (Case) 
CPU เสีย วันจันจะเข้าไปซ่อมที่ office
เสร็จเรียบร้อย 
489
  นาย วิทยา บุญหล่อ ต้อม
 150 - PF&TOKIDOKI CTW
0639095817
2019-06-21 [12:55]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกเครื่องปริ๊นเอกสาร CANON MF 3010
กำลังจัดส่ง(ฝากคลัง) 
490
  นาย วิทยา บุญหล่อ ต้อม
 150 - PF&TOKIDOKI CTW
0639095817
2019-06-21 [12:50]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขออัพเดท stock sheet ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดครับ
491
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-06-21 [11:51]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน110 วันที่20/06/62 2.ร้าน144 วันที่20/06/62 3.ร้าน511 วันที่17-20/06/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
492
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย
 SP-003 - HR
103
2019-06-21 [11:43]
โปรแกรมอื่นๆ 
ดึงเวลาสแกนนิ้วจากโปรแกรม attendance management จากสาขาไม่ได้ ดังนี้ outlet phuket,outlet pattaya,shop ny.la mega bangna
เสร็จเรียบร้อย 
493
  นางสาว พิไลลักษณ์ สุขสมบัติ อ้อย
 140 - VOLCOM ZPELL
0949462552
2019-06-20 [19:33]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต้อกชีทให้ใหม่ด้วยค่ะ เช้คสต็อกวันที่ 18/6/62 ค่ะ
 
494
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร เบส
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
080-2893036
2019-06-20 [19:27]
โปรแกรม Pos 
โปรโมชั่น รองเท้าแตะReef1แถม1ไม่ขึ้นโปรให้กดเลือกครับ
เสร็จเรียบร้อย  
495
  นางสาว ดรุณี เทียมทัศน์ หนึ่ง
 203 - CENTRAL BANGNA
02-7456371
2019-06-20 [11:35]
อื่นๆ 
ตั้งต้นสต๊อกเช็ควันที่ 14/06/2019
 
496
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-06-19 [08:50]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
Set Printer น้องๆในคลัง 5 เครื่องให้สามารถ Print เครื่อง FX DocuCentre-IV C2260 PCL 6 ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
497
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา ฝน
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2019-06-18 [13:18]
อื่นๆ 
โปรแกรมแบล็คออฟฟิศ ประมวลผลรายการขายจากเครื่อง POS ประมวลผลไม่ได้ส่งผลให้ปิดยอดขายวันที่ 17/06/62 ไม่ได้รบกวนฝ่ายIT ตรวจสอบโปรแกรมแบล็คออฟฟิศให้ทีนะค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
498
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร เบส
 208 - CENTRAL PATTAYA
038-043436
2019-06-18 [11:32]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากวันที่ 17/06/2019 ได้มีการรับคืน 1 บิลเนื่องจากลืมยิงของแถม และได้ยิงเพิ่มเข้าไป แต่ในสต๊อคชีสมีขายเพิ่มเป็น2ชิ้นครับ
เสร็จเรียบร้อย 
499
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-06-18 [09:51]
อื่นๆ 
ลงฟอนต์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
500
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร เบส
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
090-2893036
2019-06-17 [22:12]
โปรแกรม Pos 
ในช่องบัตรเครดิตไม่มีให้เลือก alipay ครับ
มีการแจ้งเมล์เมื่อวันที่ 27/05/2019 เรื่อง เปลี่ยนการรับเงิน จาก piyanan.kon@nylagroup.co.th 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
75
Yesterday
67
This Month
416
Last Month
9,271
This Year
71,540
Last Year
116,646