username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
541
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-05-28 [09:14]
เม้าส์ (Mouse) 
ปืนสะแกนบาร์โค้ด เครื่อง WH-01 เสียครับ
เสร็จเรียบร้อย 
542
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-05-27 [14:37]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ร้าน 118 วันที่ 26/05/62 ไม่มาค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
543
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย
 SP-003 - HR
103
2019-05-27 [12:22]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกเครื่องปริ้น canon MF3010 จำนวน 3 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
544
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-05-27 [08:49]
โปรแกรม E-Mail 
เครื่องพี่โต้งไม่สามารถเปฺิดเมลล์ได้ครับ อาการนี้เป็นบ่อยมากครับ
เสร็จเรียบร้อย 
545
  นางสาว ธุวกร สุวรรณวงศ์ คำ
 OP-007 - PRODUCTION
136
2019-05-25 [12:46]
อื่นๆ 
ติดตั้ง scan ให้แผนก Production
เสร็จเรียบร้อย 
546
  นาย บรรหาร สอนคำ ฮา
 146 - TERMONAL21-KORAT
044-498763
2019-05-24 [12:33]
โปรแกรม Stock Sheet 
ยอดขายวันที่ 21/5/62 ขายสินค้า 1 ชิ้น แต่โปรแกรม Stock Sheet ตัดให้ 2 ชิ้น เบื้องต้นลบออกและตัดขายใหม่แล้วครับ แต่รบกวนตรวจสอบให้หน่อยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
547
  นางสาว วรมน พูลสวัสด์ แจน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-05-23 [15:18]
โปรแกรมอื่นๆ 
โปรแกรม ฯ บาร์ฯ ปริ๋นไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
548
  นางสาว กุลจิรา จันทร์จำเรือน ลูกศร
 144 - NY.LA KHONKAEN
043288369
2019-05-23 [11:55]
อื่นๆ 
รบกวนลงเพลงใหม่ให้หน่อยค่ะ เพลงที่เปิดตอนนี้เป็นเพลงเก่าค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
549
  นาย เกริกไกร เจริญทรัพย์ แก๊ป
 OP-002 - PRODUCT
123
2019-05-23 [09:13]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเปลี่ยนเม้าส์
เสร็จเรียบร้อย 
550
  นางสาว วรมน พูลสวัสด์ แจน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-05-22 [16:30]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเปลี่ยนเม้าส์ เครื่องปรฺิ๋นบาร์
เสร็จเรียบร้อย 
551
  นางสาว ธุวกร สุวรรณวงศ์ คำ
 OP-007 - PRODUCTION
136
2019-05-22 [12:21]
อื่นๆ 
1. ตั้งโปรแกรม AI ในเครื่อง ธุวกร 2. ทำ EMAIL ของ ดาว
เสร็จเรียบร้อย 
552
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-05-22 [11:20]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในposไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน 110 วันที่ 21/05/62 2.ร้าน 133 วันที่ 21/05/62 3.ร้าน 509 วันที่ 20-21/05/62 4.ร้าน 131 วันที่ 17/05/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
553
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-05-21 [10:48]
เร้าเตอร์ (Router) 
ปิดเปิดหลายรอบแล้ว .เร้าเตอร์ ค้างเข้า ไวไฟไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
554
  นาย วิทยา ต้อม
 150 - PF&TOKIDOKI CTW
063-9095817
2019-05-20 [21:13]
โปรแกรม Pos 
ขอเพิ่มชื่อพนักงานเข้าระบบPOS เพื่อใส่รหัสเข้าหน้าขายครับ ชื่อ นางสาว ฤาชุตา นาคะปักษิราช รหัส 518124 ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
555
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
108
2019-05-17 [16:39]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์พัง ขอเปลี่ยนเม้าส์หน่อยค่าาา
MOUSE 
556
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
108
2019-05-17 [16:39]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์พัง ขอเปลี่ยนเม้าส์หน่อยค่าาา
เสร็จเรียบร้อย 
557
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-05-17 [12:11]
อื่นๆ 
ลงฟอนต์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
558
  นาย วิทยา ต้อม
 201 - CENTRAL CHIDLOM
02-2519873
2019-05-17 [11:43]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง STOCK SHEET 201 ชิดลม เช็คสต๊อกวันที่ 9/05/2019 ขอบคุณครับ
8/5/19 
559
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ ดาว
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2019-05-17 [10:39]
โปรแกรมอื่นๆ 
เข้าโปรแกรมขาย POs Error ทุกวันต้องปิดเครื่องเปิดใหม่ หลายครั้งถึงเข้าได้
เสร็จเรียบร้อย 
560
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ ตุ้งติ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2019-05-16 [19:02]
โปรแกรม Formula 
บจก.จี-ราล์ฟ คีย์ดิส เต็มค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
57
Yesterday
90
This Month
506
Last Month
9,271
This Year
71,630
Last Year
116,646