username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
581
  นางสาว รุสนีนา แมซา นา
 210 - CENTRAL RAMA3
0639095615
2019-04-24 [17:59]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั่ง stock sheet ใหม่หลังจากเช็ดสต็อกวันที่ 22/4/62 ขอบคุณค่ะ
 
582
  นางสาว ณัฐชยา กองบุตร ตู่
 144 - NY.LA KHONKAEN
043288369
2019-04-24 [17:24]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวน IT ตั้งสต๊อกชีทใหม่ ให้ร้าน 144 NY.LA KHONKAEN ให้หน่อยค่ะ เช็คสต๊อกล่าสุด วันที่ 18/04/2019 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
583
  นางสาว รัตนา ชูช่วย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2019-04-24 [15:53]
อื่นๆ 
ขอเพิ่ม Ram เนื่องจากเครื่องทำงานช้า
เสร็จเรียบร้อย 
584
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-04-23 [15:49]
จอภาพ (Monitor) 
จอคอมเสียครับ ขึ้นสีเหลือง เครื่อง WAREHOUSE.005 ออย
เสร็จเรียบร้อย เบิกจอคอมพิวเตอร์ 
585
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน
 D102 - PINO LATTE HQ
110
2019-04-23 [14:21]
อื่นๆ 
รบกวนดูลิ้นชักคิดเงินร้านกาแฟให้ค่ะ เนื่องจากคิดเงินแล้วลิ้นชักไม่เด้งออกค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
586
  นางสาว ศยามน ตีระมาตย์ มุก
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2019-04-23 [14:10]
โปรแกรม NAV 
รบกวนแก้ไขวันที่ในส่วนปีจาก พ.ศ. (2562) เป็น ปี ค.ศ. (2019) ในโปรแกรม NAV ให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
587
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย
 SP-003 - HR
02-9546400 ต่อ 103
2019-04-23 [13:39]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรม Time Attendance ที่สาขา shop ny.la Fashion land เพื่อใช้ในการดึงเวลาสแกนนิ้วพนักงานด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
588
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-04-22 [11:51]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายค่ะ 1.ร้าน 133 วันที่21/04/62 2.ร้าน 504 วันที่21/04/62 3.ร้าน 510 วันที่21/04/62 4.ร้าน 511 วันที่21/04/62
เสร็จเรียบร้อย 
589
  นางสาว กุลจิรา จันทร์จำเรือน ลูกศร
 144 - NY.LA KHONKAEN
043288369
2019-04-22 [11:42]
โปรแกรม Skype 
เข้าโปรแกรม skype ไม่ได้รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
590
  นางสาว จิดาภา แก้วเกิด แนน
 OP-001 - MARKETING
145
2019-04-22 [09:19]
อื่นๆ 
ไดร์เต็มค่า
เสร็จเรียบร้อย 
591
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-04-22 [08:59]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์ เสียครับ
เสร็จเรียบร้อย 
592
  นาย วีรวัฒน์ โดนัท
 D104 - PINO IDEO BANGNA
020700700
2019-04-22 [07:21]
อื่นๆ 
แจ้งขอรหัสไวไฟล์
เสร็จเรียบร้อย 
593
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-04-19 [15:02]
โปรแกรมอื่นๆ 
อัพเดตโปรแกรม Sketch up ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
594
  นาย สันติ ต้น
 131 - DICKIES ESPLANADE
026609297
2019-04-19 [13:10]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกรุ่น canon LBP6000/LBP6018
เสร็จเรียบร้อย 
595
  นางสาว พิไลลักษณ์ สุขสมบัติ อ้อย
 214 - CENTRAL SAMUI
0949462552
2019-04-19 [11:54]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกปริ้นรุ่น Brother HL-1110 ฝากจัดส่งพร้อมรอบสินค้าเข้าทางสาขาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
596
  นางสาว มินตรา อุทุมมา มิน
 216 - CENTRAL RAMA2
0639095767
2019-04-18 [19:25]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนเช็คดู Skype ให้หน่อยค่ะเนื่องจากกดเข้าไปดูเเล้วไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
597
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
108
2019-04-18 [15:56]
อื่นๆ 
b-puls เรียกรายงานไม่ได้ค่ะ รบกวนแก้ไขให้ฝนด่วนนิดนึงได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
598
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-04-17 [14:28]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในระบบ pos ไม่มาดังนีค่ะ 1.ร้าน133 วันที่ 12/04/62 2.ร้าน506 วันที่ 16/04/62 3.ร้าน131 วันที่ 12/04/62และ16/04/62 4.ร้าน152 วันที่ 14-16/04/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
599
  นาย วันเฉลิม ชมภูวิเศษ เอก
 146 - TERMONAL21-KORAT
044498763
2019-04-17 [10:17]
โปรแกรม Skype 
เนื่องจากโปรแกรม Skype เข้าใช้งานไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
600
  นางสาว สุนิสา ยศขุน ปุ้ย
 205 - CENTRAL PHUKET
0639095607
2019-04-12 [12:02]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเเก้ไขราคาสินค้ารหัส 1842206300216 VAF531853 APAC เนื่องจากขายสินค้าไปราคา 906 บาท พอยิงขายสินค้าปรับราคา เป็น 647 บาทเเล้วค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
598
Yesterday
668
This Month
14,954
Last Month
14,940
This Year
43,670
Last Year
116,646