username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
61
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ ตุ้งติ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-03-06 [18:00]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกเครื่องปริ้น CanonLBP6030/6040/6018L 2 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
62
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-06 [13:25]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น 2 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
63
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-06 [13:25]
โปรแกรม NAV 
ข้อมูลยอดขาย โอนข้อมูลเข้าNAV ข้อมูลเข้าไม่ครบ post ยอดขายไม่ได้ค่ะ 1.ร้าน 705 วันที่ 1-29/02/63
64
  นางสาว นภาวรรณ ไกยวงษ์ ดาว
 140 - VOLCOM ZPELL
021509114
2020-03-05 [19:11]
อื่นๆ 
เบิกหลอดไฟสปอตไลท์LED จำนวน2หลอด เนื่อจากหลอดไฟกระพริบ
แจ้งซ่อมผิดที่นะครับให้ไปแจ้งที่นี้ http://www.itnyla.com/Technicain2020/  
65
  นางสาว สุวิมล โสคแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-05 [18:55]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงข้อมูลยอดขายร้าน 705 วันที่ 1-29/02/63 ค่ะ หน้าร้านยิงยอดขายเสร็จแล้วค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
66
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-05 [18:47]
โปรแกรม NAV 
ข้อมูลยอดขาย โอนข้อมูลเข้าNAV ข้อมูลเข้าไม่ครบ post ยอดขายไม่ได้ค่ะ 1.ร้าน 505 วันที่ 1-29/02/63
67
  นาย วสันต์ สุขทรัพย์ สันต์
 120 - NY.LA PARADISE PARK
027802079
2020-03-05 [18:09]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกสำหรับ HP Laserjet O1102 1 ชุดครับ
เสร็จเรียบร้อย 
68
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ เมย์
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0917702408
2020-03-05 [15:50]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้ง stock sheet ใหม่ ร้าน 152 SPD T21 PATTAYA นับสต็อกวันที่23/01/2563ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
69
  นางสาว ธุวกร สุวรรณวงศ์ คำ
 OP-007 - PRODUCTION
136
2020-03-05 [15:55]
เม้าส์ (Mouse) 
เปลี่ยนเม้าส์ และ แอดเครื่องปริ้น
เสร็จเรียบร้อย 
70
  นาย มาโนชย์ จิกลาด ส่วย
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2020-03-05 [15:00]
โปรแกรม Stock Sheet 
แจ้งตั้งสต็อกชีสใหม่ หลังเช็คสต็อกวันที่ 28/02/63
71
  นางสาว นัชชา เบส
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-03-04 [16:53]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลงโปรแกรม Photoshop ให้น้องนิวฝึกงาน
เสร็จเรียบร้อย 
72
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ จ๋อมแจ๋ม
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-03-04 [14:51]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายเข้าไม่ครบค่ะ ร้าน 803 วันที่ 05/02/20 SD20021413 แต่โพส์เข้าระบบ NAV ไปแล้วค่ะ รบกวนพี่โจ้ดึงข้อมุลเข้าให้หน่อยค่ะ
73
  นางสาว ปัทมา อัมพรัตน์ ตั๊ก
 120 - NY.LA PARADISE PARK
02-7802079
2020-03-04 [14:15]
อื่นๆ 
เบิกหลอดไฟลาง จำนวน 12 ดวง
แจ้งผิดที่นะครับ ต้องไปแจ้งที่ http://www.itnyla.com/Technicain2020/ 
74
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ ฝน
 217 - CENTRAL WESTGATE
0639055830
2020-03-03 [18:35]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้ง stock sheet ใหม่ ร้าน 217 CDS WESTGATE นับสต็อกวันที่ 19/02/2563ค่ะ ขอบคุณค่ะ
75
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-03 [15:32]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายงาน sale nyla เปิดท้ายขายของเก่า 2020 วันที่ 28-29/2/63 โอนข้อมูลเข้าnav แต่ข้อมูลยอดขายเข้าไม่ครบค่ะ
76
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ จ๋อมแจ๋ม
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-03-03 [11:25]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย เดือน 02/63 เข้า NAV ไม่ตรงค่ะ มีร้านดังนี้ 1. ร้าน 804 วันที่ 29/02/63 2. ร้าน 151 วันที่ 27/02/63 3. ร้าน 803 ยอดขายมีตั้งแต่วันที่ 2-29/02/63 มีที่เข้าตรงแค่วันที่ 02,06 นอกนั้น ไม่ตรงเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
77
  นางสาว รัตติกร บุญมี จ๊ะ
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2020-03-03 [10:41]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งstock sheetใหม่ให้ร้านoutlet pattaya511ด้วยค่ะ เช้คสต้อควันที่23/01/2020
78
  นางสาว สุนันท์ เม
 D102 - PINO LATTE HQ
110
2020-03-03 [10:14]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
รบกวนตรวจสอบเครื่องสำรองไฟร้านกาแฟค่ะ เครื่องมีปัญหา มีเสียงค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
79
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร เบส
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
080-2893036
2020-03-02 [19:43]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้ง stock sheet ใหม่ ร้าน NYLA PATTAYA 110 นับสต็อกวันที่24/01/2563ค่ะ ขอบคุณครับ
80
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-02 [14:30]
โปรแกรม NAV 
ข้อมูลยอดขายขั้นตอนโอนข้อมูลเข้าnav แล้วข้อมูลยอดขายเข้าไม่ครบค่ะ จึงpost ยอดไม่ได้ค่ะ 1.ร้าน 506 วันที่ 16/02/63 และ26/02/63 2.ร้าน 508 วันที่ 28-29/02/63
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
74
Yesterday
67
This Month
416
Last Month
9,271
This Year
71,540
Last Year
116,646