username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
641
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม จิน
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-19 [11:12]
โปรแกรม Skype 
เปิดสไกป์ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
642
  นางสาว อัจฉราภรณ์ ศรีปาน
 214 - CENTRAL SAMUI
077410362
2019-03-18 [21:08]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแก้ไขบาร์สินค้าเป็นปกติให้หน่อยค่ะ เนื่องจากได้ขายสินค้าแบรนด์ REEF รหัส 1832208300092 RF0A2YFUTAN REEF SWITCHFOOT LX SP18 ขายในราคาปกติไปแต่สินค้าลดราคา30%แล้วค่ะ ขายไปในวันที่ 18/03/2019ค่ะ เนื่องจากแก้ไขราคาสินค้าขาดตกไปค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
643
  นางสาว วรมล พูลสวัสด์ แจน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-03-18 [15:17]
อื่นๆ 
สั่งซื้อ STICKER BARCODE สีขาว จำนวน 100,000 ดวง และRIPBON จำนวน 5 ม้วน
เสร็จเรียบร้อย 
644
  นาย จารุกิตติ์ ผลจันทร์
 SP-005 - WAREHOUSE
128
2019-03-18 [12:15]
ยืม - คืน อุปกรณ์ 
ขอยืมวิทยุสื่อสาร จำนวน 6 ตัว เพื่อใช้ในงานจราจร Factory Sale
เสร็จเรียบร้อย 
645
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-03-18 [09:05]
เม้าส์ (Mouse) 
คลิกไม่ค่อยติดครับ
เสร็จเรียบร้อย 
646
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม จิน
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-17 [10:24]
โปรแกรม Skype 
เปิดสไกป์ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
647
  นางสาว รัตติกร บุญมี จ๊ะ
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-03-15 [14:46]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต้อคชีทใหม่ค่ะ(เช็คสต้อควันที่04-03-19)ขอบคุณค่ะ
 
648
  นาย วีรวัฒน์ โดนัท
 D104 - PINO IDEO BANGNA
020700700
2019-03-15 [13:33]
อื่นๆ 
ขอรหัสไวไฟล์คะ
เสร็จเรียบร้อย 
649
  นางสาว รุสนีนา แมซา นา
 210 - CENTRAL RAMA3
0853465159
2019-03-15 [11:46]
โปรแกรม Pos 
สรุปรายงานการขายแยกบาร์ห้างในPOSไม่ได้แยกสรุปยอดขายตามบาร์ห้างให้ค่ะหลังจากเอาCPUไปซ่อม ช่วยรีโมตมาดูและแก้ไขให้ด้วยคะ ขอยคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
650
  นางสาว ธนัฐพร ดีประวี กิ๊ก
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0645501416
2019-03-15 [10:31]
อื่นๆ 
ปริ้น TAX ในโปรแกรม TAX ไม่ได้ และ ตัวเลยใน หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ออกใสไม่ครบค่ะ ตัวเลขหลัก ล้านค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
651
  นางสาว กัญญาวีร์ เวฬุมาศ แก้ม
 505 - OUTLET KRA BI
0917702409
2019-03-14 [11:13]
โปรแกรม Stock Sheet 
ติดตั้งโปรแกรมสต็อกชีท และ ตั้งสต็อกตามข้อมูลอัพเดท 14/03/62
เสร็จเรียบร้อย 
652
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย
 SP-003 - HR
02-9546400 ต่อ 103
2019-03-14 [10:24]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกเครื่องปริ้น canon MF3010 จำนวน 3 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
653
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2019-03-12 [17:44]
โปรแกรม Pos 
ขอตั้งรหัสพนักงาน น.ส.เบญจมาศ กรสำโรง รหัส 518046 เพื่อให้สามารถคีย์รหัสเข้าขายในPOSได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
654
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2019-03-12 [17:44]
โปรแกรม Pos 
ขอตั้งรหัสพนักงาน น.ส.เบญจมาศ กรสำโรง รหัส 518046 เพื่อให้สามารถคีย์รหัสเข้าขายในPOSได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
655
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม จิน
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-12 [12:18]
โปรแกรม Skype 
เปิด skype ไม่ได้ ทำการ restart หลายรอบก็เปิดไม่ได้ค่ะและเป็นแบบที่ทุกวันค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
656
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-03-11 [14:50]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน506 วันที่ 10/03/62 2.ร้าน140 วันที่ 10/03/62 3.ร้าน110 วันที่ 9-10/03/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
657
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม จิน
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-11 [13:47]
โปรแกรม Skype 
เปิด skyoe ไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
658
  นาย วีรวัฒน์ โดนัท
 D104 - PINO IDEO BANGNA
020700700
2019-03-09 [12:59]
อื่นๆ 
ขอรหัสไวไฟล์คะ
เสร็จเรียบร้อย 
659
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม จิน
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-08 [12:35]
โปรแกรม Skype 
เปิด skype ไม่ได้อีกแล้วค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
660
  นางสาว สุนันท์ เม
 D001 - DAFF OFFICE
110
2019-03-07 [16:57]
โปรแกรม Skype 
เครื่องน้องส้มโอ ไม่สามารถเข้าใช้งาน skype ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
603
Yesterday
668
This Month
14,954
Last Month
14,940
This Year
43,670
Last Year
116,646