username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
641
  นาย สันติ วงศา
 131 - DICKIES ESPLANADE
026609297
2019-04-08 [11:56]
อื่นๆ 
เก๊ะเก็บเงินมันพังครับ จึงขอเบิกเก๊ะใหม่ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
642
  นาย สันติ วงศา
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2019-04-08 [11:44]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึกหมดครับ เครื่องพริ้นรุ่น cannon mf3010
เสร็จเรียบร้อย 
643
  นางสาว กนกวรรณ ปัญญาแก้ว แป้ง
 213 - CENTRAL CHIANGMAI
053288603
2019-04-05 [21:40]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแอดรหัสพนักงานขายใน POS คีขายให้ด้วยดังนี้ 1.รหัส 518127 คุณจิรายุ จันต๊ะตึง 2.รหัส 518108 คุณวศิน ถนอมกล่อม
เสร็จเรียบร้อย 
644
  นางสาว สุนิสา หลิน
 306 307 - BANGKAPI
023633099
2019-04-05 [11:26]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแก้ไขบาร์สินค้าเป็นให้เป็นราคาลด 30% ให้หน่อยค่ะ เนื่องจากได้ขายสินค้าแบรนด์ PF รหัส 1832404600255 , 1832404600293 ขายในราคาลด 30% ไปแต่สินค้าลดราคา 50% แล้วค่ะ ขายไปในวันที่ 04/04/2019 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เรียบร้อย 
645
  นาย สุรเดช จีนนะ เดช
 306 307 - BANGKAPI
023633099
2019-04-03 [21:54]
โปรแกรม Microsoft Office 
เปิด แอ็กเซล ไม่ได้เลยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
646
  นาย วีรวัฒน์ โดนัท
 D104 - PINO IDEO BANGNA
020700700
2019-04-03 [15:12]
อื่นๆ 
ขอรหัสไวไฟล์คะ
เสร็จเรียบร้อย 
647
  นางสาว ธนัฐพร ดีประวี กิ๊ก
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0645501416
2019-04-03 [09:20]
โปรแกรมอื่นๆ 
ชั้น 4 ทั้งหมด เข้ารีโมท ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
648
  นางสาว อภิรดา โตแตง ดาว
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
-
2019-04-02 [19:42]
อื่นๆ 
รบกวน IT ตรวจสอบรหัสพนักงาน ชื่อสุชาสินี ชูศรี รหัส519015 ใช้ไม่ได้ค่ะ รบกวนแก้ไขให้ใช้งานได้ทีค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
649
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-04-02 [11:59]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์คลิกไม่ติดครับ เครื่อง WH-11
เสร็จเรียบร้อย 
650
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น โอ๋
 311 312 - BANGCARE
024549905
2019-04-01 [20:42]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวน IT ตั้งสต็อกชีทใหม่ ร้าน311 - 312 ให้หน่อยค่ะ เช็คสต็อกล่า ล่าสุดวันที่ 19/3 ขอบคุณค่ะ
651
  นางสาว นิลเนตร สุริยัน ทราย
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2019-04-01 [20:22]
โปรแกรม Pos 
สต็อกชีทใช้งานไม่ได้คะ และก้ดปรแกรมสไก้ ระบบPosก็ใช้งานไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
652
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-04-01 [12:20]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ร้าน 510 วันที่ 31/3/62 ข้อมูลไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
653
  นางสาว รัตติกร บุญมี จ๊ะ
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-04-01 [11:06]
โปรแกรม Skype 
ระบบSKYPEเสียค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
654
  นางสาว รัตติกร บุญมี จ๊ะ
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-04-01 [11:02]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมีกปริ้นใบเสร็จ EPSON RIBBON CARTRIDGE ERC-38 B สีดำ จำนวน2กล่อง ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
655
  นางสาว อาภาพร ปะระวันนา ตังเม
 146 - TERMONAL21-KORAT
044498763
2019-03-30 [09:36]
โปรแกรม Skype 
ใช้งาน Skype
เสร็จเรียบร้อย 
656
  นางสาว อัจฉราภรณ์ ศรีปาน นุ่น
 214 - CENTRAL SAMUI
077410362
2019-03-27 [21:58]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแก้ไขบาร์สินค้าเป็นให้เป็นราคาลด 30% ให้หน่อยค่ะ เนื่องจากได้ขายสินค้าแบรนด์ PF รหัส 1832404600292 PFGLTSSP8226 WOMENS TEE SHIRT SP18 ขายในราคาลด 30% ไปแต่สินค้าลดราคา 50% แล้วค่ะ ขายไปในวันที่ 27/03/2019ค่ะ เนื่องจากแก้ไขราคาสินค้ายังไม่เสร็จแล
เสร็จเรียบร้อย 
657
  นางสาว เจนจิรา สารเห็ด เจน
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2019-03-27 [14:34]
อื่นๆ 
กล้องไม่ติดค่ะ กล่องไฟมีไฟช๊อต สายไฟที่เสียบปลั๊กไฟกระทุออกมา จับที่กล่องไฟ ไฟดูดค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
658
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-03-25 [14:42]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ ด่วน 1.ร้าน 506 วันที่ 24/3/62 2.ร้าน 511 วันที่ 24/3/62
เสร็จเรียบร้อย 
659
  นางสาว สรญา ศรีอภัย ฟาง
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2019-03-25 [11:26]
โปรแกรม NAV 
รบกวนรันเลขที่บิลใน Purchase return orders ให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
660
  นางสาว ปิยะพร แดนโภชน์ เปา
 129 - NY.LA MAYA CHIANGMAI
052-081514
2019-03-23 [17:36]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ขอเปลี่ยนเครื่องปริ้นค่ะ เครื่องปริ้นเก่าเสียค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
70
Yesterday
67
This Month
416
Last Month
9,271
This Year
71,540
Last Year
116,646