username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
681
  นาย พรชัย ตั้งดำรงค์บุญ ชัย
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2019-03-03 [13:20]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง Stock sheet ใหม่คับ (เช็คสต๊อกรอบวันที่ 19/03) ขอบคุณครับ
 
682
  นาย สันติ วงศา
 OP-006 - ESPACE
026609297
2019-03-02 [19:33]
อื่นๆ 
เครื่องเครดิตเสียครับ รูดยูเนียนไม่ได้ครับ โอนยอดก็ไม่ด้วยครับ รบกวนขอเปลียนเครื่องใหม่ให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
683
  นางสาว ปิยะพร แดนโภชน์ เปา
 128 - PF CHIANGMAI
053-288595
2019-03-02 [09:56]
โปรแกรม Skype 
สไกไม่ออนไลน์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
684
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ ดาว
 510 - OUTLET PF CHA-AM
0633939998
2019-03-02 [09:50]
โปรแกรม Skype 
สไกลใช้งานไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
685
  นางสาว ชรินรัตน์ โสประดิษฐ์
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2019-03-01 [15:53]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการนับสตีอก 28/02/2019 สรุปสินค้าสูญหายเรียบร้อย รบกวนตั่งสตีอกใหม่
 
686
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-03-01 [12:00]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน144 วันที่28/02/62 2.ร้าน152 วันที่28/02/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
687
  นางสาว กรองทอง แก้วอินทร์ ปาล์ม
 101 - NY.LA CHONBURI
038-053698
2019-03-01 [10:30]
โปรแกรม Skype 
เปิดเข้าโปรแกรม skype ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
688
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-02-28 [16:13]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน120 วันที่26-27/2/62 2.ร้าน133 วันที่26-27/2/62 3.ร้าน508 วันที่27/02/62 4.ร้าน110 วันที่26-27/2/62
เสร็จเรียบร้อย 
689
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม จิน
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-02-28 [12:07]
โปรแกรม Skype 
เปิด skype ไม่ได้ค่ะทำการ Restart หลายรอบก็เปิดไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
690
  นางสาว ปิยะพร แดนโภชน์ เปา
 213 - CENTRAL CHIANGMAI
053288603
2019-02-28 [11:24]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งสต็อกชีทค่ะ มีการตรวจนับสินค้าโดย audit เมื่อวันที่ 15/02/2019
 
691
  นางสาว ปิยะพร แดนโภชน์ เปา
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2019-02-28 [11:19]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งสต็อกชีทค่ะ มีการตรวจนับสต็อกโดยaudit เมื่อวันที่ 14/02/2019
 
692
  นางสาว เนตรนภา สุวรรณสุระ ติ๋ม
 129 - NY.LA MAYA CHIANGMAI
052081514
2019-02-28 [11:21]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง Stock Sheet ใหม่ให้ร้าน 129 NY-LA MAYA เชียงใหม่ด้วยค่ะ มีการตรวจนับสต๊อคเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ค่ะ
 
693
  นาย บรรหาร สอนคำ ฮา
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2019-02-28 [11:14]
โปรแกรม Skype 
เข้าใช้งาน Skype ไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
694
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ ดาว
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
063-3939998
2019-02-28 [10:42]
โปรแกรม Skype 
โปรแกมสไกล์ใช่ไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
695
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ ดาว
 510 - OUTLET PF CHA-AM
063-3939998
2019-02-28 [10:48]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรมสไกลใช่ไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
696
  นางสาว วิชุดา ชินวงค์ นุช
 210 - CENTRAL RAMA3
0953636684
2019-02-27 [13:52]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนไอทีตั้ง Stock Sheet ให้ใหม่ค่ะเนื่องจากมีการเช็คสต๊อกไปเมื่อวันที่22/02/2019ค่ะ
697
  นาย วีรวัฒน์ โดนัท
 D104 - PINO IDEO BANGNA
020700700
2019-02-27 [09:54]
สั่งซื้ออุปกรณ์ 
ชอรหัสไวไฟล์คะ
เสร็จเรียบร้อย 
698
  นาย เอกลักษณ์ เอก
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2019-02-26 [15:56]
โปรแกรม Pos 
เพิ่มปุ่มรับชำระเงิน LINE PAY ร้าน PF cafe สาขาสเปล และ สาขาเอสพละนาด เริ่มใช้งานในวันที่ 1 มีนาคม 2562 และเพิ่มฟังก์ชั่นการใส่รหัสของ LINE PAY ตอนกดปุ่มรับชำระ LINE PAY ด้วยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
699
  นาย พรรณศักดิ์ สุดกรุง ปอนด์
 139 - PF WESTGATE
021027842
2019-02-25 [17:50]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง Stock Sheet ให้ใหม่หน่อยครับ เนื่องจากเช็คสต็อกไปในวันที่ 12/02/62 ครับ ขอบคุณครับ
 
700
  นางสาว กุลจิรา จันทร์จำเรือน ลูกศร
 144 - NY.LA KHONKAEN
043288369
2019-02-25 [14:44]
โปรแกรม Pos 
รบกวน@รหัสพนักงานขายรหัส 518144 นางสาว สุดารัตน์ ศรีเรือง เพิ่มในโปรแกรมขาย Front Office ให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
609
Yesterday
668
This Month
14,954
Last Month
14,940
This Year
43,670
Last Year
116,646