รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
761
  นางสาว รุสนีนา แมซา (นา)
 210 - CENTRAL RAMA3
0853465159
2019-03-15 [11:46]
โปรแกรม Pos 
สรุปรายงานการขายแยกบาร์ห้างในPOSไม่ได้แยกสรุปยอดขายตามบาร์ห้างให้ค่ะหลังจากเอาCPUไปซ่อม ช่วยรีโมตมาดูและแก้ไขให้ด้วยคะ ขอยคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
762
  นางสาว ธนัฐพร ดีประวี (กิ๊ก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0645501416
2019-03-15 [10:31]
อื่นๆ 
ปริ้น TAX ในโปรแกรม TAX ไม่ได้ และ ตัวเลยใน หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ออกใสไม่ครบค่ะ ตัวเลขหลัก ล้านค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
763
  นางสาว กัญญาวีร์ เวฬุมาศ (แก้ม)
 505 - OUTLET KRA BI
0917702409
2019-03-14 [11:13]
โปรแกรม Stock Sheet 
ติดตั้งโปรแกรมสต็อกชีท และ ตั้งสต็อกตามข้อมูลอัพเดท 14/03/62
เสร็จเรียบร้อย 
764
  นางสาว นันทวัน (อ่อนอุทัย)
 SP-003 - HR
02-9546400 ต่อ 103
2019-03-14 [10:24]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกเครื่องปริ้น canon MF3010 จำนวน 3 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
765
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก (กุ้ง)
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2019-03-12 [17:44]
โปรแกรม Pos 
ขอตั้งรหัสพนักงาน น.ส.เบญจมาศ กรสำโรง รหัส 518046 เพื่อให้สามารถคีย์รหัสเข้าขายในPOSได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
766
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-12 [12:18]
โปรแกรม Skype 
เปิด skype ไม่ได้ ทำการ restart หลายรอบก็เปิดไม่ได้ค่ะและเป็นแบบที่ทุกวันค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
767
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-03-11 [14:50]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน506 วันที่ 10/03/62 2.ร้าน140 วันที่ 10/03/62 3.ร้าน110 วันที่ 9-10/03/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
768
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-11 [13:47]
โปรแกรม Skype 
เปิด skyoe ไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
769
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-08 [12:35]
โปรแกรม Skype 
เปิด skype ไม่ได้อีกแล้วค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
770
  นางสาว สุนันท์ (เม)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2019-03-07 [16:57]
โปรแกรม Skype 
เครื่องน้องส้มโอ ไม่สามารถเข้าใช้งาน skype ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
771
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-03-07 [14:24]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน 129 วันที่ 6/3/62 2.ร้าน 127 วันที่ 5-6/3/62 3.ร้าน 509 วันที่ 5-6/6/62 รบกวนดึงข้อมูลยดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
772
  นางสาว สุธาสินี (ดาว)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
0633939998
2019-03-07 [13:43]
โปรแกรม Stock Sheet 
แจั้งตั้งสต๊อกชีสใหม่ ร้่าน NYLA 149 / PF 510 /NY 506
 
773
  นางสาว สุนิสา ภูชื่นศรี (มดแดง)
 219 - CENTRAL PATONG
0612831442
2019-03-07 [11:11]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวน IT ตั้ง STOCK SHEET ของ 219 CDS PATONG ให้หน่อยคะ ขอบคุณค่ะ
 
774
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-03-07 [09:15]
โปรแกรม E-Mail 
อีเมล์ใช่ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
775
  นางสาว วรมล พูนสวัสด์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-03-07 [08:56]
จอภาพ (Monitor) 
จอเสีย
เสร็จเรียบร้อย 
776
  นางสาว ศรัญญา ฉิมขัณฑ์ (ส้มโอ)
 215 - CENTRAL SALAYA
02-4296753
2019-03-06 [20:57]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากที่สาขามีการเช๊คสต๊อคในวันที่ 5 มีนาคม จึงขอรบกวนทางไอทีปรับสต๊อคชีสให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
777
  นางสาว พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400#122
2019-03-06 [18:39]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์คลิกไม่ติด-ติด-ติดๆขัดๆ
เสร็จเรียบร้อย เบิกเมาส์ 
778
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-06 [10:41]
โปรแกรม Skype 
เปิด skype ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
779
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-05 [16:22]
ตัวเครื่อง (Case) 
เครื่องไม่จับสัญญาณไวไฟ
เสร็จเรียบร้อย 
780
  นางสาว วิชุดา ชินวงค์ (นุช)
 210 - CENTRAL RAMA3
0953636684
2019-03-05 [12:54]
โปรแกรม Pos 
รบกวนไอทีเข้ามาดูคอมให้หน่อยค่ะ โปรแกรมพอสหายไปหค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
429
Yesterday
420
This Month
7,111
Last Month
12,317
This Year
116,457
Last Year
116,646