username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
781
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-11-01 [11:59]
อื่นๆ 
เปลี่ยนเครื่องพี่ปอย กับเครื่องมายค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
782
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ ตุ้งติ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-11-01 [09:46]
โปรแกรม Pos 
รบกวนอัพเดทโปรแกรม POS เนื่องจากเข้าใช้งานไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
783
  นาย ศิริภัทร เลิศพรชัยมงคล ภัทร
 D104 - PINO IDEO BANGNA
020700700
2018-11-01 [09:33]
อื่นๆ 
ขอรหัส wi-fi
เสร็จเรียบร้อย ส่งเมล์ให้แล้ว 
784
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ จ่อม
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-11-01 [09:01]
โปรแกรม Pos 
ระบบ โปรแกรมPOS แจ้งว่ายังไม่ได้อัพเดทคะจึงทำให้เข้าใช้งานไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
785
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
108
2018-10-31 [10:03]
โปรแกรม Skype 
เข้าสไกด์ไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ฝน
เสร็จเรียบร้อย 
786
  นางสาว เพชรี ทิพราช เพชร
 127 - NY.LA FASHION ISLAND
029475938
2018-10-30 [15:21]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปลิ้น canon mf3010
เสร็จเรียบร้อย 
787
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-10-30 [14:21]
โปรแกรม Pos 
แก้ไข เรื่อง Runtime Error 949 CDSโคราชเข้าแก้ไขไม่ได้ ตามภาพไฟล์แนบค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
788
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-10-30 [14:21]
โปรแกรม Pos 
แก้ไข เรื่อง Runtime Error 949 CDSโคราชเข้าแก้ไขไม่ได้ ตามภาพไฟล์แนบค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
789
  นางสาว นัชชา แก้วเก็บ เบส
 OP-002 - PRODUCT
105
2018-10-30 [11:55]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรมที่ใช้เรียกสต็อค (Test NAV) ให้เครื่องเบสค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
790
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-29 [15:47]
โปรแกรม Pos 
ย้ายบิลร้าน 809 และ 905 เนื่องจากมีการทำรับคืนแล้วยอดติดลบทำให้ Gen.SA ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
791
  นางสาว วิชุดา ชินวงค์ นุช
 210 - CENTRAL RAMA3
0953636684
2018-10-29 [14:46]
โปรแกรม Skype 
รบกวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสไกด์ให้หน่อยค่ะเข้าใช้งานไม่ได้เลยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
792
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-10-29 [12:06]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มา รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ 1.ร้าน 144 วันที่ 28/10/61 2.ร้าน 152 วันที่ 28/10/61
เสร็จเรียบร้อย 
793
  นางสาว เจนจิรา สารเห็ด เจน
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2018-10-29 [10:53]
ลําโพง (Speaker) 
คอมเปิดเพลงไม่ได่ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
794
  นางสาว เจนจิรา สารเห็ด เจน
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2018-10-29 [10:50]
โปรแกรมอื่นๆ 
สไกล์ ใช่ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
795
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-29 [10:12]
โปรแกรม Pos 
ย้ายบิลวันที่ 09/10/18 เลขที่ 2806000336 มาเข้าวันที่ 16/10/18 เนื่องจาก Gen.SD ไปแล้ว แต่ว่ามีการมาคียืรับคืนย้อนหลัง
 
796
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร พัช
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2018-10-28 [14:04]
โปรแกรม Pos 
ปรับราคาเป็นราคาปกติค่ะ 8859228402682 PFLANYARD 495 บาท 1832404600004 PFBIKINI 1595 บาท 1742206300161 VAF511700 TEE SHIRT 1095 บาท 1862206300005 VD 65318JF BAG 1295 บาท 1842208300017 RF002176BLA SANDAL 1095 บาท ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
797
  นาย วิทยา บุญหล่อ ต้อม
 150 - PF&TOKIDOKI CTW
0658045342
2018-10-28 [13:25]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต๊อค ให้ร้าน 150 PAUL FRANK TOKIDOKI เนืองจากเปิดร้านใหม่ ร้านเปิดวันแรกวันที่ 27/10/2561 ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
798
  นางสาว ศิริกาล แก้วธานี ปลา
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-10-26 [17:21]
โปรแกรม Pos 
รบกวน IT ช่วยแอดรหัสพนักงาน เพื่อใช้ในการคีย์ข้อมูลขาย 518032 ของ นายธนวัฒน์ ด่านกลาง ให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
799
  นางสาว ปราริชาติ ชาสงวน ปา
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2018-10-26 [13:48]
โปรแกรม Skype 
รบกวนรีโมทเข้ามาดูโปรแกรม Skype ให้หน่อยค่ะ เนื่องจากไม่สามารถเข้าใช้งานได้
เสร็จเรียบร้อย 
800
  นางสาว ธุวกร สุวรรณวงศ์ คำ
 OP-007 - PRODUCTION
136
2018-10-26 [10:20]
โปรแกรมอื่นๆ 
ติดตั้งเครื่องปริ้นพนักงานใหม่ เบล นันทิกา
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
421
Yesterday
445
This Month
8,021
Last Month
14,449
This Year
8,021
Last Year
116,646