รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
801
  นางสาว ธนัฐพร ดีประวี (กิ๊ก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0645501416
2019-02-13 [14:31]
ยืม - คืน อุปกรณ์ 
ขอยืมโน๊ตบุ๊ต ไปทำงาน เสาร์ - อาทิตย์ ที่ 16-17/02/2019 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
802
  นางสาว มินท์มันตา (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2019-02-12 [10:57]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ไม่สามารถ สั่งปริ้น ได้
เสร็จเรียบร้อย 
803
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-02-11 [15:51]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน127 วันที่7/2/62 2.ร้าน133 วันที่10/2/62 3.ร้าน506 วันที่7-10/2/62 4.ร้าน508 วันที่10/2/62
เสร็จเรียบร้อย 
804
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2019-02-11 [11:51]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์เสียค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
805
  นางสาว ปิยะพร แดนโภชน์ (เปา)
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2019-02-11 [10:47]
โปรแกรม Skype 
สไกไม่ออนไลน์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
806
  นาย สุรเดช (เดช)
 306 307 - BANGKAPI
023633099
2019-02-11 [10:46]
โปรแกรม Pos 
แก้ราคารหัส 1762904600017 เป็นราคาปกติครับ
เสร็จเรียบร้อย 
807
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-02-11 [09:22]
อื่นๆ 
เชื่อมต่อฐานข้อมูลโปรแกรม B-Plus ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
808
  นางสาว ธนัฐพร ดีประวี (กิ๊ก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0645501416
2019-02-11 [08:28]
อื่นๆ 
ปริ้นเอกสารจาก NAV ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
809
  นางสาว กรองทอง แก้วอินทร์ (ปาล์ม)
 101 - NY.LA CHONBURI
038-053698
2019-02-09 [10:43]
โปรแกรม Skype 
เปิดเข้าใช้งานหน้า Skype ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
810
  นางสาว ศิริกาล แก้วธานี (ปลา)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2019-02-08 [21:10]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากได้ขายสินค้าแบรนด์ PAUL FRANK รหัส 1832404600310 TEE SHIRT 1,395 บาท ในราคาปกติไปในวันที่ 07/02/61 ค่ะ แต่น้องลืมยิงขายไป 1 ชิ้น พอมาวันที่ 08/02/62 ก็มีการปรับราคาสินค้ารุ่นนี้เป็นสินค้าราคา 30% ซึ่งปลานั้นจะยิงขายแต่กดส่วนลดในเครื่องไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
811
  นาย บรรหาร สอนคำ (ฮา)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2019-02-08 [10:38]
โปรแกรม Skype 
เข้าใช้งาน Skype ไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
812
  นาย สันติ (ต้น)
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2019-02-07 [13:28]
เครื่องเล่น (HD Player)  
เครื่องเล่นเมื่อกดเปิด/on สักครู่ก็จะดับและก็off ไม่สามารถใช่งานได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
813
  นางสาว อัญชณา (ภู่อร่าม)
 SP-003 - HR
103
2019-02-07 [10:55]
โปรแกรมอื่นๆ 
ต้องการลงโปรแกรมเพื่อบันทึก ภงด1 สำหรับยื่นแบบออนไลน์
เสร็จเรียบร้อย 
814
  นางสาว วสุพร วรรณอาภา (ส้ม)
 OP-002 - PRODUCT
109
2019-02-07 [09:25]
โปรแกรม Skype 
Update Skype ให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
815
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-02-07 [08:56]
เม้าส์ (Mouse) 
ปืนยิงบาร์โค๊คยิงไม่ติด
 
816
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-02-07 [08:46]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
กดไม่ติด ครับ
 
817
  นางสาว นิลเนตร สุริยัน (ทราย)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0939095320
2019-02-06 [17:08]
โปรแกรม Stock Sheet 
สต็อกชีทใช้งานไม่ได้
 
818
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-02-06 [10:27]
โปรแกรม Skype 
อัพเดต Skype คะ
เสร็จเรียบร้อย 
819
  นางสาว ปิยะพร แดนโภชน์ (เปา)
 213 - CENTRAL CHIANGMAI
053288603
2019-02-05 [17:37]
โปรแกรม Skype 
สไกไม่ออนไลน์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
820
  นางสาว ปิยะพร แดนโภชน์ (เปา)
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2019-02-05 [17:35]
โปรแกรม Skype 
สไกไม่ออนไลน์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
140
Yesterday
364
This Month
9,408
Last Month
13,911
This Year
106,437
Last Year
116,646