รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
881
  นาย บรรหาร สอนคำ (ฮา)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2019-01-24 [12:22]
โปรแกรม Skype 
Skype เข้าใช้งานไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
882
  นางสาว นันทวัน (อ่อนอุทัย)
 SP-003 - HR
843487717
2019-01-23 [11:40]
โปรแกรมอื่นๆ 
รีโมทเข้า NoteBook BackStore ร้าน Paul Frank Cafe สาขา Pinklao ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
883
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 208 - CENTRAL PATTAYA
038043436
2019-01-22 [12:54]
เครื่องสแกนนิ้วมื้อ (Finger scan) 
ทำโปรแกรมดึงทามชีสให้หน่อยครับ เนื่องจากร้านNYLA PATTAYA อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้(HRดึงข้อมูลไม่ได้ครับ)
เสร็จเรียบร้อย 
884
  นางสาว นันทวัน (อ่อนอุทัย)
 SP-003 - HR
843487717
2019-01-22 [12:20]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนติดตั้งโปรแกรม Att management ของร้าน 120 พาราไดร์เพื่อใช้ในการดึงเวลาจากเครื่องสแกนนิ้วค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
885
  นาง เพ็ญประภา เหมือนปั้น (พี่บ่วย)
 140 - VOLCOM ZPELL
121
2019-01-21 [17:50]
อื่นๆ 
แก้ไขบิล ABB เปลี่ยนชื่อร้านจาก VOLCOM เป็น NY ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
886
  นางสาว ปราริชาติ ชาสงวน (ลูกปรา)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2019-01-21 [16:12]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต็อกร้าน CDS แจ้งวัฒนะใหม่ค่ะ เนื่องจากเช็คสต็อกวันที่ 18/01/62 ค่ะ
 
887
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-01-21 [11:34]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ 1.ร้าน508 วันที่ 20/01/62 2.ร้าน509 วันที่ 20/01/62 3.ร้าน511 วันที่ 20/01/62
เสร็จเรียบร้อย 
888
  นาง นิสารัตน์ (ปุ๋ย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-01-21 [10:35]
โปรแกรม Skype 
สไกป์ใช้ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
889
  นางสาว สุจิตราภรณ์ ภัทรสิริวราพงศ์ (หญิง)
 116 - PF JUNGCYLON
076366758
2019-01-21 [10:31]
โปรแกรม Pos 
รบกวน@รหัสพนักงาน 518095 สมชาย สมบัติ เวลายิงขายใน front Office ให้หน่อยคะ ขอบคุณคะ
เสร็จเรียบร้อย 
890
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-01-21 [09:39]
อื่นๆ 
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้วของร้าน Pino Zpell ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
891
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-01-18 [12:02]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน POS ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน 804 วันที่14-15/01/62 2.ร้าน 133 วันที่17/01/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
892
  นางสาว สุนิสา ภูชื่นศรี (มดแดง)
 609 - ROBINSON JUNGCEYLON
0612831442
2019-01-17 [14:55]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแก้ไขราคารหัสสินค้า 1842206300128 จากราคา 1,095 เป็นราคา 876
เสร็จเรียบร้อย 
893
  นาย สาธิต กนิตศรีบำเพ็ญ (ยุ่น)
 OP-001 - MARKETING
145
2019-01-17 [09:35]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวน Crack Program Adobe Lightroom ของNotebookพี่ปาล์ม
เสร็จเรียบร้อย 
894
  นางสาว วสุพร วรรณอาภา (ส้ม)
 OP-002 - PRODUCT
109
2019-01-16 [16:31]
อื่นๆ 
ตั้งค่าเครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
895
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ (ดาว)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0847334578
2019-01-16 [14:59]
อื่นๆ 
แจ้งบันทึกรหัสพนักงาน อภิรดา โตแตง 518126 เข้าระบบ เพื่อใช้งาน POS
 
896
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-01-16 [10:54]
โปรแกรม Skype 
เข้า skype ไม่ได้ค่ะ และเปิดลูกศร ดึงข้อมูลออกและเข้าไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
897
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-01-14 [14:59]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน110 วันที่13/01/62 2.ร้าน508 วันที่11-13/01/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
898
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-01-14 [14:59]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน110 วันที่13/01/62 2.ร้าน508 วันที่11-13/01/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
899
  นางสาว นันทวัน (อ่อนอุทัย)
 SP-003 - HR
843487717
2019-01-14 [11:45]
โปรแกรมอื่นๆ 
ไม่สามารถเชื่อมต่อโปรแกรม TeamViewer10 ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
900
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-01-09 [12:21]
โปรแกรมอื่นๆ 
ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลจาก Excel ไป โปรแกรม B-plus ได้ค่ะ (พี่ตั้มแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วค่ะ)
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
431
Yesterday
420
This Month
7,111
Last Month
12,317
This Year
116,457
Last Year
116,646