username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
921
  นางสาว สรญา ศรีอภัย ฟาง
 D001 - DAFF OFFICE
02-9546400
2018-11-02 [11:16]
จอภาพ (Monitor) 
monitor 2 จอ ให้เขาค้อค่ะ
 
922
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร กุ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2018-11-02 [09:55]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิสเต็มค่ะ Formula55 บัญชีคุณเสริมชัย ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
923
  นางสาว วรมน พูลสวัสดิ์ แจน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-11-02 [09:19]
อื่นๆ 
ให้กำหนดการผู้เข้าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร IV C2260 ที่ตั้งอยู่ในคลังสินคัา
เสร็จเรียบร้อย 
924
  นางสาว จริยา แก้วโขง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2018-11-01 [17:54]
โปรแกรม Pos 
รบกวนอัพเดท POS ให้บัญชีทุกเครื่องด้วยนะค่ะ เนื่องจากต้องเข้าไปเช็คยอดขายทุกวันค่ะ ****ด่วนนนนนนนน
เสร็จเรียบร้อย 
925
  นางสาว ศยามน ตีระมาตย์ มุก
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2018-11-01 [13:58]
โปรแกรม NAV 
แบบฟอร์มรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) ของ บจก.เดอะ คาเฟ่ ในส่วนยอดรวมเงินและภาษีที่นำส่งในแผ่นที่ 1 ตกหล่นไปอยู่ในหน้าที่ 2 ทำให้รายละเอียดแผ่นที่ 2 ข้ามไปอยู่แผ่นที่ 3 ขอบคุณค่ะ มุก
ส่งเรื่องให้ทาง Consult แก้ไขให้เรียบร้อย 
926
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น โอ๋
 311 312 - BANGCARE
024549905
2018-11-01 [13:54]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนค่ะ เข้าสต็อกคงเหลือไม่ได้ค่ะ ร้าน 311-312 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
927
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-11-01 [11:59]
อื่นๆ 
เปลี่ยนเครื่องพี่ปอย กับเครื่องมายค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
928
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ ตุ้งติ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-11-01 [09:46]
โปรแกรม Pos 
รบกวนอัพเดทโปรแกรม POS เนื่องจากเข้าใช้งานไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
929
  นาย ศิริภัทร เลิศพรชัยมงคล ภัทร
 D104 - PINO IDEO BANGNA
020700700
2018-11-01 [09:33]
อื่นๆ 
ขอรหัส wi-fi
เสร็จเรียบร้อย ส่งเมล์ให้แล้ว 
930
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ จ่อม
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-11-01 [09:01]
โปรแกรม Pos 
ระบบ โปรแกรมPOS แจ้งว่ายังไม่ได้อัพเดทคะจึงทำให้เข้าใช้งานไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
931
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
108
2018-10-31 [10:03]
โปรแกรม Skype 
เข้าสไกด์ไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ฝน
เสร็จเรียบร้อย 
932
  นางสาว เพชรี ทิพราช เพชร
 127 - NY.LA FASHION ISLAND
029475938
2018-10-30 [15:21]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปลิ้น canon mf3010
เสร็จเรียบร้อย 
933
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-10-30 [14:21]
โปรแกรม Pos 
แก้ไข เรื่อง Runtime Error 949 CDSโคราชเข้าแก้ไขไม่ได้ ตามภาพไฟล์แนบค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
934
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-10-30 [14:21]
โปรแกรม Pos 
แก้ไข เรื่อง Runtime Error 949 CDSโคราชเข้าแก้ไขไม่ได้ ตามภาพไฟล์แนบค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
935
  นางสาว นัชชา แก้วเก็บ เบส
 OP-002 - PRODUCT
105
2018-10-30 [11:55]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรมที่ใช้เรียกสต็อค (Test NAV) ให้เครื่องเบสค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
936
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-29 [15:47]
โปรแกรม Pos 
ย้ายบิลร้าน 809 และ 905 เนื่องจากมีการทำรับคืนแล้วยอดติดลบทำให้ Gen.SA ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
937
  นางสาว วิชุดา ชินวงค์ นุช
 210 - CENTRAL RAMA3
0953636684
2018-10-29 [14:46]
โปรแกรม Skype 
รบกวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสไกด์ให้หน่อยค่ะเข้าใช้งานไม่ได้เลยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
938
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-10-29 [12:06]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มา รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ 1.ร้าน 144 วันที่ 28/10/61 2.ร้าน 152 วันที่ 28/10/61
เสร็จเรียบร้อย 
939
  นางสาว เจนจิรา สารเห็ด เจน
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2018-10-29 [10:53]
ลําโพง (Speaker) 
คอมเปิดเพลงไม่ได่ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
940
  นางสาว เจนจิรา สารเห็ด เจน
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2018-10-29 [10:50]
โปรแกรมอื่นๆ 
สไกล์ ใช่ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
594
Yesterday
668
This Month
14,954
Last Month
14,940
This Year
43,670
Last Year
116,646