username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
981
  นางสาว นฤมล วิลยางกูร แอ๊ว
 SP-001 - EXECUTIVE
119
2018-08-27 [16:28]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
เสีย
เสร็จเรียบร้อย เบิก คีย์บอร์ด 
982
  นางสาว วิชุดา ชินวงค์ นุช
 210 - CENTRAL RAMA3
0953636684
2018-08-27 [14:59]
จอภาพ (Monitor) 
จะส่งคอมพิวเตอร์เข้าซ่อมแผนกไอทีค่ะ
เสร็จเรียบร้อย เปลียนหน้าจอ 
983
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-27 [12:30]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Shop 212 วันที่ 26/08/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
984
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-08-27 [09:06]
โปรแกรม E-Mail 
เมล์มีปัญหาเข้าไม่ได้เลยค่ะ เหมือนจะต้องอัพเดทเมล์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
985
  นาย wasan suksup
 151 - NYLA MEGA BANGNA
891094047
2018-08-26 [12:07]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิก ตลับหมึก พิมพ์ใบกำกับภาษี EPSON จำนวน 2 ชุด
เสร็จเรียบร้อย 
986
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ ฝน
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-08-24 [17:11]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเปลี่ยนเมาส์เนื่องจากเวลาเลื่อนไม่ไปในทิศทางที่ต้องการค่ะ
เสร็จเรียบร้อย เบิกเมาส์ 
987
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ ฝน
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-08-24 [17:09]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
ขอเปลี่ยนคีย์บอร์ดเนื่องจากเวลาพิมแล้วค้างค่ะ
เสร็จเรียบร้อย เบิก คีบอร์ด  
988
  นางสาว อสมา ปอย
 OP-002 - PRODUCT
123
2018-08-24 [13:53]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขออัพเดทโปรเเกรมเรียกสต๊อกเเละยอดขาย
เสร็จเรียบร้อย 
989
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ ฝน
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-08-24 [11:35]
โปรแกรมอื่นๆ 
เปิดโปรแกรมOutlook 2013ไม่ได้ค่ะรบกวนรีโมทเข้ามาดูให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
990
  นางสาว บุษกร ทองทวีเกียรติ ส้มโอ
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-08-23 [15:16]
อื่นๆ 
คอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรม TeamViewer
เสร็จเรียบร้อย 
991
  นาย ไพโรจน์ พี่โบ้
 OP-001 - MARKETING
130
2018-08-22 [13:40]
เม้าส์ (Mouse) 
ใช้ไม่ได้ลากไม่ไป
เสร็จเรียบร้อย 
992
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ ฝน
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-08-21 [13:19]
โปรแกรม Skype 
รบกวนรีโมทเข้ามาดูโปรแกรมSkypeให้หน่อยค่ะพอดีเปิดไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
993
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-21 [10:50]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย Shop 110 วันที่ 19-20/08/2561 ด้วยค่ะ ยอดขายไม่มาค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
994
  นางสาว กุลจิรา ลูกศร
 144 - NY.LA KHONKAEN
043288369
2018-08-20 [17:27]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนแอดข้อมูลเข้าระบบให้ด้วยค่ะ เนื่องจากคี์ยเข้า Stock seet ไม่ได้ค่ะ รหัส1842225300001,1842227300001-03,1842229300001-05,1842230300001-04,1842231300001 ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
995
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ ดาว
 510 - OUTLET PF CHA-AM
032473039
2018-08-20 [12:18]
โปรแกรม E-Mail 
ส่งเมล์แล้วไม่ไปขึ้น error
เสร็จเรียบร้อย 
996
  นาย วิทยา บุญหล่อ ต้อม
 212 - CENTRAL ZEN
02-1009093
2018-08-20 [11:57]
ตัวเครื่อง (Case) 
1.เปิดไม่ค่อยติด เปิดเคื่องไฟติดแต่เครื่องไม่เข้าวินโดว์ ต้องกดปุ่มปิดเปิดค้างใว้จนไฟดับ แล้วก็เปิดใหม่ทำซ้ำสักพักใหญ่ค่อยติดแล้วใช่งานก็ช้าครับ 2.เครื่องสำรองไฟแบตเตอรี่เสื่อม
เสร็จเรียบร้อย 
997
  นางสาว จริยา แก้วโขง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2018-08-20 [09:23]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟมีเสียงดังค่ะ
 
998
  นาย ศิริภัทร เลิศพรชัยมงคล ภัทร
 D104 - PINO IDEO BANGNA
020700700
2018-08-18 [18:23]
อื่นๆ 
ขอรหัส wi-fi
เสร็จเรียบร้อย 
999
  นางสาว สุจิตราภรณ์ ภัทรสิริวราพงศ์ หญิง
 609 - ROBINSON JUNGCEYLON
0944966616
2018-08-18 [14:32]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแก้ไขรหัส 1742206300253 ให้หน่อยคะ เนื่องจากขายเป็นราคาปกติไปคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1000
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย อัน
 SP-003 - HR
103
2018-08-17 [16:51]
โปรแกรม E-Mail 
รบกวน Setup e-mail และ skye พนักงานใหม่ค่ะ ชื่อ น.ส.ธัญชนก คุณากรสิริรักษ์ (ไอซ์) Ms.Thunchanok Kunakornsiriruk (ICE) แผนกProduction เริ่มงานวันที่ 20 ส.ค.61
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
230
Yesterday
429
This Month
8,450
Last Month
14,449
This Year
8,450
Last Year
116,646