username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1
  นางสาว เจนจิรา สารเห็ด เจน
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2020-01-21 [17:01]
อื่นๆ 
รบกวนดู Team Viewer คุณอันดึงทามชีสไม่ได้ค่ะ
 
2
  นางสาว นภาพร ชิดปราง อาม
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
129
2020-01-21 [11:54]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้น จำนวน 3 อัน
 
3
  นางสาว ณิชากร กุ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2020-01-21 [10:12]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟ
 
4
  นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ แซนด์
 OP-001 - MARKETING
145
2020-01-21 [09:46]
เม้าส์ (Mouse) 
เวลาคลิกแล้วเหมือนเม้าส์รวนค่ะ คลิกแล้วไม่ไป คลิกแล้วขึ้นอะไรไม่รู้ค่ะ
 
5
  นางสาว จริยา แก้วโขง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2020-01-20 [19:02]
อื่นๆ 
1.คอมพิวเตอร์อืดมากเลยค่ะ เปิดอะไรก้อค้างและช้ามากค่ะ 2.เครื่องดับแบบปิดเครื่องเองอัตโนมัติทุก 10 นาที ค่ะ รบกวนแก้ไขให้เร่งด่วนด้วยนะค่ะ
 
6
  นางสาว เพชรี ทิพราช เพชร
 127 - NY.LA FASHION ISLAND
02-9475938
2020-01-20 [12:44]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปลิ้น cannon
 
7
  นางสาว นันทวัน อ่ออุทัย อัน
 SP-003 - HR
103
2020-01-20 [10:15]
ตัวเครื่อง (Case) 
รบกวนไอทีเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เครื่อง Support ของ HR ให้ด้วยนะคะ
 
8
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2020-01-15 [09:33]
ตัวเครื่อง (Case) 
คอม WH-11 เปิดไม่ติดครับแก้ไขให้ด่วน..
 
9
  นางสาว ศรัญญา ฉิมขัณฑ์ ส้มโอ
 215 - CENTRAL SALAYA
0639055828
2020-01-12 [14:12]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากสาขามีการเช็คสต๊อกเมื่อวันที่ 27/12/19 และเคลียร์สต๊อคแล้ว รบกวน IT ตั้ง stock sheet ให้ใหม่ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
10
  นาย สันติ ต้น
 OP-006 - ESPACE
026609297
2020-01-08 [10:59]
โปรแกรม Stock Sheet 
807 e-space esp รบกวนตั้งสต๊อกครับ สรุปสินค้าสูญหายเเล้วครับ สต๊อกไม่อัพเดตครับ
 
11
  นางสาว อริสรา แจ่มภูเขียว แตงกวา
 509 - OUTLET KHAO YAI
044377529
2019-12-24 [14:16]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เปิดสวิตช์แล้วมีเสียงร้องเตือน(ติ๊ดๆๆๆๆๆรัวๆๆ) หลังจากที่เสียงเงียบไป ไฟสีแดงขึ้นค้างเตือนที่ ปุ่ม Replace Battrey ตลอดเวลา
 
12
  นาย จาตุรงค์ เลิศยะโส ไมค์
 511 - OUTLET PATTAYA
0923297645
2019-09-19 [10:48]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เบิกเครื่องสำรองไฟใหม่ เครื่องเก่าเสียครับ
 
13
  นางสาว จตุพร ฉิมศรี หมวย
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2019-09-10 [10:32]
เครื่องเล่น (HD Player)  
เครื่องเล่นที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ไม่มีข้อมูล
 
14
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-07 [15:42]
กล้อง (Camera) 
กล้องห้องออน์ไลน์ไม่ติดครับ
 
15
  นางสาว ปวีณา ชูชิต ไนท์
 504 - OUTLET PHUKET
0949462552
2019-06-17 [09:55]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ขอเบิกเครื่องสำรองไฟใหม่คะ เนื่องจากเครื่องเก่าเสียแล้วคะ ขอบคุณคะ ไนท์
 
16
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-12-10 [12:02]
ยืม - คืน อุปกรณ์ 
ยืม NB 2 ตัว เพื่อ ยิงของกลับ ใช้วันที่ 11/12/19
กำลังใช้งาน 
17
  นางสาว เพชรี ทิพราช เพชร
 127 - NY.LA FASHION ISLAND
02-9475938
2020-01-20 [12:41]
กล้อง (Camera) 
กล้องเสียค่ะรบกวนส่งช่างเข้ามาซ่อมด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
18
  นางสาว รสสุคนธ์ สุวรรณ์ อ้อม
 OP-007 - PRODUCTION
149
2020-01-20 [11:27]
อื่นๆ 
Printer ใช้ไม่ได้ค่ะ หน้าจอ Server ขึ้นสีน้ำเงิน
เสร็จเรียบร้อย 
19
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-01-20 [10:00]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายร้าน 1. 120 วันที่ 12/01/63 2.ร้าน 504 วันที่ 15/01/63 gebข้อมูลposเข้าnav ภาษีขายมาไม่ครบค่ะ จึงไม่สามารถpost ยอดขายได้ค่ะ
20
  นางสาว อัญชณา ภู่อร่าม จุ๋ม
 SP-003 - HR
103
2020-01-20 [10:13]
เม้าส์ (Mouse) 
คลิ๊กไม่ไปค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
366
Yesterday
354
This Month
8,804
Last Month
14,449
This Year
8,804
Last Year
116,646