รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-10-22 [13:50]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มา ดังนี้ 1.ร้าน 128 วันที่21/10/63 2.ร้าน 804 วันที่21/10/63 ***รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ***
 
2
  คุณ เบส (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-10-21 [18:05]
โปรแกรม Stock Sheet 
ต้องการเพิ่ม ช่องสี และก็ช่อง บอกของปกติกับเซล NORMAL / DIS 50
 
3
  คุณ ปรีณาภา พุทธานุ (แพท)
 OP-007 - PRODUCTION
131
2020-10-08 [15:45]
โปรแกรม NAV 
โปรแกรมNAV เด้งออกเองขณะใช้งานอยู่ เป็นบ่อยครั้งค่ะ
 
4
  คุณ สุรเดช (เดช)
 203 - CENTRAL BANGNA
027456371
2020-10-08 [10:44]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนทางแผนก it ตั้ง stock sheet ให้ใหม่ด้วยครับ ร้าน 203 cds บางนา นับ stock วันที่ 29-09-2020 ครับ
 
5
  คุณ ปิยะพร แดนโภชน์ (เปา)
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2020-10-04 [13:22]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น canon LBP6000 รบกวนส่งมากับสินค้ารอบถัดไปค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
6
  คุณ รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2020-10-02 [13:14]
โปรแกรม Pos 
ไม่สามารถเปิด pos การขายได้ค่ะ
 
7
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-10-01 [12:08]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน 504 วันที่30/09/63 2.ร้าน 506 วันที่30/09/63 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
 
8
  คุณ จักษวัชร์ กลิ่นเจริญ (นนท์)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0656215321
2020-08-17 [19:03]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง Stock Sheet ให้ใหม่ครับ
 
9
  คุณ กนกวรรณ ปัญญาแก้ว (แป้ง)
 213 - CENTRAL CHIANGMAI
053288603
2020-08-05 [15:24]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งสต็อกใหม่ค่ะ ทีมออดิตเข้ายิงสินค้าเมื่อวันที่ 16/07/2020 ค่ะ
 
10
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 SP-005 - WAREHOUSE
029546400-130
2020-10-20 [09:42]
ตัวเครื่อง (Case) 
เครื่อง cloud polnt เสียครับ
เสร็จเรียบร้อย 
11
  คุณ จุฬาลักษณ์ จำปานวน (ปาย)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
0947121769
2020-10-17 [21:22]
อื่นๆ 
รบกวนเปลี่ยนราคาเป็น50%หน่อยค่ะ รหัส1912404600836 เป็นราคา1397 และรหัส1912404600839 เป็นราคา1047
เรียบร้อย 
12
  คุณ จุฬาลักษณ์ จำปานวน (ปาย)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
0947121769
2020-10-17 [21:22]
อื่นๆ 
รบกวนเปลี่ยนราคาเป็น50%หน่อยค่ะ รหัส1912404600836 เป็นราคา1397 และรหัส1912404600839 เป็นราคา1047
เรียบร้อย 
13
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-10-16 [16:04]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายร้าน 127 วันที่ 13/10/63 ติดDimension ทำให้Interface ข้อมูลยอดขายไม่ได้
 
14
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-10-16 [15:47]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ไม่มา ดังนี้ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ 1.ร้าน149 วันที่15/10/63 2.ร้าน807 วันที่14-15/10/63 3.ร้าน805 วันที่14-15/10/63
 
15
  คุณ บุญเจิม ทองคำดี (ตุ้ม)
 SP-010 - ADMINISTRATOR
101
2020-10-15 [09:38]
โปรแกรมอื่นๆ 
เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้คะ
เรียบร้อย 
16
  คุณ นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
0989496991
2020-10-14 [10:38]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์กดแล้วรวนค่ะ/เปลี่ยนเม้าส์
เรียบร้อย 
17
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-10-12 [15:59]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายร้าน 137 วันที่ 11/10/63 ยอดขายไม่มา รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
 
18
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-10-07 [14:08]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายร้าน 505 ด.09/63 ขั้นตอนInterface ยอดขาย ติด Dimension ทำให้ Interface ยอดขายไม่ได้ค่ะ รบกวนแก้ไขให้ค่ะ***ด่วน***
 
19
  คุณ วรมน พูลสวัสดิ์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2020-10-07 [09:35]
โปรแกรม E-Mail 
ส่งเมล์ไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
20
  คุณ ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400 ต่อ 121
2020-10-06 [12:19]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเปลี่ยนเม้าส์เนื่องจากเสียค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
404
Yesterday
459
This Month
7,570
Last Month
12,317
This Year
116,916
Last Year
116,646