รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1
  คุณ วราภรณ์ อำไพร (พัช)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2021-01-22 [16:05]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
แบตหมดค่ะ (ต้องการเบิก 1 ชิ้นค่ะ)
 
2
  คุณ ชนนิกานต์ สว่างกรรณ์ (มิว)
 OP-002 - PRODUCT
0855431232
2021-01-21 [11:12]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขอลง Driver ตามรูปที่แนบมาค่ะ
 
3
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-01-20 [14:34]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น 2 อัน Canon LBP6030/6040/6018L XPS
 
4
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2021-01-20 [14:21]
โปรแกรม Skype 
รบกวน Login Skype ให้หน่อยค่ะ
 
5
  คุณ ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
136
2021-01-19 [17:33]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ฝ่าย Production ทั้งหมด 3 เครื่อง ปัญหา 2 เครื่องดับสนิท 1 เครื่องติดๆดับๆ
 
6
  คุณ รุ่งนภา เปลี่ยนทับ (ฝ้าย)
 208 - CENTRAL PATTAYA
0847013375
2021-01-18 [11:59]
โปรแกรม Stock Sheet 
เลขที่เทมเพลตในStock Sheet ไม่อัปเดตเลยรับสินค้าเข้าไม่ได้ค่ะ
 
7
  คุณ เบส (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2021-01-18 [10:39]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น A4 1 อันค่ะ
 
8
  คุณ เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 SURFER PARADISE TERMINAL21 PATTAYA
0917702408
2021-01-16 [15:54]
โปรแกรม Stock Sheet 
เลขที่เทมเพลตในStock Sheet ไม่อัปเดตเลยรับสินค้าเข้าไม่ได้ค่ะ
 
9
  คุณ นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0802893036
2021-01-10 [15:26]
โปรแกรม Stock Sheet 
เลขที่เทมเพลตในStock Sheet ไม่อัปเดตเลยรับสินค้าเข้าไม่ได้ครับ
 
10
  คุณ รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2021-01-09 [11:13]
โปรแกรม Stock Sheet 
สินค้ารับเข้ายิงเทมเพลตเซฟแล้ว แต่ระบบสต็อกชีสไม่อัปเดตเทมเพลตล่าสุดให้ ทำให้รับเข้าสินค้าไม่ได้ครับ
 
11
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-01-07 [17:43]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย ร้าน504 วันที่ 25/12/63 Interface และpost ยอดขายไปแล้ว แต่ลองรีเช็คฟิววันที่และรหัสposร้าน ยังมียอดขายค้างอยู่ค่ะ
 
12
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-001 - EXECUTIVE
120
2021-01-04 [17:23]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย เข้าโปรแกรม NAV ไม่ครบค่ะ 1. ร้าน 151 วท.07/12/2020 SD20120328 2. ร้าน 102 วท.18/12/2020 SD20120540 3. ร้าน 804 วท.03/12/2020 SD20120350 วท.17/12/2020 SD20120606 ขอบคุณนะค่ะ
 
13
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-01-04 [11:29]
โปรแกรม NAV 
ขั้นตอน Interface ข้อมูลยอดขายเข้าNAV ยอดขายร้าน807 วันที่ 25/12/63 ติดDimension ค่ะ Interface ข้อมูลยอดขายไม่ได้
 
14
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-01-04 [11:15]
โปรแกรม NAV 
ขั้นตอนInterface NAV -post ยอดขายร้าน 504 วันที่26/12/63 ยอดขายเข้าไม่ครบPost ยอดขายไม่ได้
 
15
  คุณ น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
021027842
2020-12-31 [18:14]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต็อกใหม่ค่ะ สรุปสินค้าสูญหายจากการตรวจนับ cds westgate วันที่ตรวจนับสต็อก 20-10-2020 ขอบคุณค่ะ
 
16
  คุณ อลงกรณ์ จันทรากาศ (โบตั๋น)
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2020-12-29 [12:14]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึกหมด เบิกหมึกเครื่องปริ้น CANON LBP ครับ
 
17
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2020-12-24 [16:50]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึก 4 กล่อง
 
18
  คุณ วสุพร วรรณอาภา (ส้ม)
 OP-002 - PRODUCT
029546400 # 109
2021-01-19 [09:33]
อื่นๆ 
ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ
เรียบร้อย 
19
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-01-11 [12:09]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน139 วันที่ 9-10/01/64 2.ร้าน150 วันที่ 9-10/01/64 3.ร้าน152 วันที่ 10/01/64 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ ***ด่วน***
เรียบร้อย 
20
  คุณ จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-01-11 [10:14]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ลงไดว์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์สติ๊กเกอร์ค่ะ
เรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
13
Yesterday
79
This Month
951
Last Month
8,796
This Year
951
Last Year
141,198