รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1081
  นางสาว จริยา (แก้วโขง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2018-09-17 [10:33]
โปรแกรม Skype 
ไม่สามารถใช้งาน Skpe ได้ค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1082
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ (ยุ้ย)
 OP-004 - RETAIL
147
2018-09-17 [09:35]
โปรแกรม Skype 
เข้าไม่ได้จ้า
เสร็จเรียบร้อย 
1083
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2018-09-17 [09:23]
โปรแกรม Skype 
เข้าไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1084
  นางสาว จตุพร ฉิมศรี (หมวย)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032473039
2018-09-16 [15:11]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้ง StockSheet ให้ใหม่หน่อยค่ะ มีการเช็คสต๊อกไปเมื่อวันที่ 14-09-2018 ค่ะ
 
1085
  นาย กรคมสัน สวนแก้ว (เฟอร์)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2018-09-15 [14:27]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ๊นเตอร์ Canon รุ่น MF3010 จำนวน 1 ชิ้นครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1086
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-09-15 [10:20]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนแก้ไขราคาสินค้ารหัส 1742404300039 เนื่องจากใน STOCK SHEET เป็นสินค้าลด 30% แต่สินค้ารหัสนี้ที่เป็นไซส์อื่นรุ่นเดียวกันปรับเป็นราคาลด50% แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1087
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-09-13 [16:27]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย POS Shop 506 วันที่ 10/09/2561 ให้ด้วยค่ะ เลขที่บิล 150633877-150633880 หายไปค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1088
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-09-13 [15:22]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายร้าน 102 วันที่ 12/09/61 มาไม่ครบรบกวนดึงข้อมมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1089
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-09-13 [11:15]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟเสียค่ะ
เสร็จเรียบร้อย เบิก แบ๊ตเอตร์รี่ 
1090
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-09-12 [16:32]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการเช็คสต็อกหน้าร้านวันที่ 03/09/61 และได้สรุปยอดสินค้าสูญหายเรียบร้อย รบกวนตั้งสต็อกใหม่ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1091
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-09-12 [11:50]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายร้าน ny.la ESP วันที่ 11/09/61 ยอดขายไม่ครบ รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1092
  นาย เอกลักษณ์ (เอก)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-09-11 [13:35]
โปรแกรม E-Mail 
ร้าน PFcafe สาขาเอสพละนาด ขอเพิ่ม E-mail / Skype ประจำสาขาครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1093
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ (ยุ้ย)
 OP-004 - RETAIL
147
2018-09-10 [09:35]
โปรแกรม Skype 
เข้าไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1094
  นาย พรรณศักดิ์ สุดกรุง (ปอน)
 139 - PF WESTGATE
021027842
2018-09-08 [17:28]
โปรแกรม Pos 
โปรแกรมBackofficeในหน้ารายงานหน้าร้าน ราคาไปอยู่ที่ช่องOnepriceหมดเลยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1095
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-09-07 [17:53]
โปรแกรม NAV 
Shop 139 วันที่ 06/09/61 ติด Dimension ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1096
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-09-07 [14:13]
โปรแกรม NAV 
Corner ที่ติด Dimension ติดวันที่ 06/09/2561 1.206 2.209 ไอทีแก้ไขให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1097
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-09-07 [13:50]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 129 วันที่ 5/09/18 ไม่ได้ค่ะ เนื่องจากติด Dimention
เสร็จเรียบร้อย 
1098
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-09-07 [12:01]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Corner 214 Samui วันที่ 06/09/2561 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1099
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-09-07 [09:49]
โปรแกรม NAV 
ลงโปรแกรมตั้งหนี้คะ Dynamics NAV ของ NY
เสร็จเรียบร้อย 
1100
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-09-06 [16:54]
อื่นๆ 
ลงโปรแกรมตั้งหนี้ของ NY และ Outlook คะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
18
Yesterday
37
This Month
507
Last Month
8,796
This Year
507
Last Year
141,198