รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1101
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ (ยุ้ย)
 OP-004 - RETAIL
147
2018-09-10 [09:35]
โปรแกรม Skype 
เข้าไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1102
  นาย พรรณศักดิ์ สุดกรุง (ปอน)
 139 - PF WESTGATE
021027842
2018-09-08 [17:28]
โปรแกรม Pos 
โปรแกรมBackofficeในหน้ารายงานหน้าร้าน ราคาไปอยู่ที่ช่องOnepriceหมดเลยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1103
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-09-07 [17:53]
โปรแกรม NAV 
Shop 139 วันที่ 06/09/61 ติด Dimension ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1104
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-09-07 [14:13]
โปรแกรม NAV 
Corner ที่ติด Dimension ติดวันที่ 06/09/2561 1.206 2.209 ไอทีแก้ไขให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1105
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-09-07 [13:50]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 129 วันที่ 5/09/18 ไม่ได้ค่ะ เนื่องจากติด Dimention
เสร็จเรียบร้อย 
1106
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-09-07 [12:01]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Corner 214 Samui วันที่ 06/09/2561 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1107
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-09-07 [09:49]
โปรแกรม NAV 
ลงโปรแกรมตั้งหนี้คะ Dynamics NAV ของ NY
เสร็จเรียบร้อย 
1108
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-09-06 [16:54]
อื่นๆ 
ลงโปรแกรมตั้งหนี้ของ NY และ Outlook คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1109
  นางสาว อสมา (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2018-09-06 [09:54]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ของพี่นุ๊ก มีเสียงร้องดังเป็นพักๆ
เสร็จเรียบร้อย 
1110
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2018-09-05 [18:20]
โปรแกรมอื่นๆ 
รายงานการขายรายวัน วันที่04/09/18 ราคาไม่ตรงช่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1111
  นาย เอกลักษณ์ (เอก)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-09-05 [12:30]
โปรแกรม Pos 
แจ้งขอทีมงานเข้า Set up เครื่อง POS กำหนดการติดตั้งเครื่องแคชเชียร์ ร้าน PF cafe สาขาเอสพละนาด รัชดา วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน เวลา 13.00 เป็นต้นไป ร้านจะเปิดวันจันทร์ที่ 10 กันยายน เวลา 10.00
เสร็จเรียบร้อย 
1112
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
094-8155123
2018-09-05 [09:19]
โปรแกรมอื่นๆ 
รายงายยอดขายรายวัน ราคาไม่ตรงช่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1113
  นางสาว ชรินรัตน์ โสประดิษฐ์ (เเพท)
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2018-09-04 [12:50]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนฝ่ายไอที ตั้งst0cksheet ให้ใหม่หน่อยนะค่ะ
 
1114
  นางสาว อสมา (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2018-09-04 [12:21]
โปรแกรม Pos 
ขออัพเดท POS IP 35/36/37
เสร็จเรียบร้อย 
1115
  นางสาว ศิริกาล แก้วธานี (ปลา)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-09-03 [21:30]
โปรแกรมอื่นๆ 
เข้าไปเช็คบาร์ห้างในระบบ Back office ไม่ได้ค่ะ รบกวนเข้ามาแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1116
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัช)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2018-09-03 [21:26]
โปรแกรม Pos 
ปรับราคาเดิมจาก 697 ให้มาเป็นราคา 1,395 VOLCOM รหัส 1762206300174
เสร็จเรียบร้อย 
1117
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา (ฝน)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2018-09-03 [15:10]
โปรแกรม Microsoft Office 
อัพเดทข้อมูลแล้วแต่วันที่ยังไม่อัพเดท 20/06/2018 ยังเป็นวันที่เหมือนเดิมคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1118
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา (ฝน)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2018-09-03 [14:56]
โปรแกรม Microsoft Office 
อัพเดท Front Office แล้วแต่วันนที่เป็น 08/06/2018
เสร็จเรียบร้อย 
1119
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา (ฝน)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
025411301
2018-09-03 [13:32]
โปรแกรม E-Mail 
ส่งเมลล์ไม่ได้ค่ะ อินเทอร์เน็ตยังใช้งานได้อยู่
เสร็จเรียบร้อย 
1120
  นางสาว ปวีณา ชูชิต (ไนท์)
 504 - OUTLET PHUKET
076350443
2018-09-03 [12:02]
โปรแกรม Pos 
เปิดหน้าจอขายไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
13
Yesterday
79
This Month
951
Last Month
8,796
This Year
951
Last Year
141,198