รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1121
  นาย สมภพ พุทธโส (หนี่ง)
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2018-08-31 [16:18]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการตรวจนับสต้อควันที่21/08/2018และได้สรุปยอดสินค้าสูญหายเรียบร้อย รบกวนตั้งสต้อกใหม่ให้ด้วยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1122
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-31 [12:26]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล Corner 309 วันที่ 26-30/08/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1123
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-08-31 [10:54]
โปรแกรมอื่นๆ 
ช่วยรีโมทเข้ามาดูโปรแกรมในเครื่อง เนื่องจากเปิดโปรแกรมไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1124
  นางสาว สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-08-30 [17:09]
โปรแกรม E-Mail 
อีเมล์ไม่สามารถส่งออกได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1125
  นางสาว จริยา (แก้วโขง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2018-08-30 [14:59]
โปรแกรม Skype 
ไม่สามารถใช้งาน Skype ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1126
  นางสาว วัชราพร วงษ์แดง (หนึ่ง)
 OP-001 - MARKETING
152
2018-08-30 [11:11]
โปรแกรม Microsoft Office 
อีเมลล์มีปัญหา ส่งไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1127
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-08-29 [18:28]
โปรแกรม E-Mail 
อีเมลล์ไม่สามารถส่งออกได้ค่ะ / มีการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1128
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2018-08-29 [16:36]
เครื่องสแกนนิ้วมื้อ (Finger scan) 
ฝนไม่สามารถดึงไทม์จาก USB เข้า เข้าโปรแกรม Time ได้ รบกวนเช็คให้ฝนหน่อยค่าาา
เสร็จเรียบร้อย 
1129
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2018-08-29 [16:35]
โปรแกรม E-Mail 
ส่งเมลล์ออกไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1130
  นางสาว รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2018-08-29 [14:06]
โปรแกรม NAV 
แก้ไขฟอร์ม Sale Receipt HRV180800006
เสร็จเรียบร้อย 
1131
  นางสาว ศิริกาล แก้วธานี (ปลา)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-08-29 [10:30]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากวันที่ 28 ส.ค.61 ได้ขายสินค้าแบรนด์ Paul Frank รหัสสินค้า 8859228402132 ในราคา 395 บาท แต่รหัสสินค้าเป็น ราคา 197 บาท รบกวน IT แก้ไขราคาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1132
  นางสาว รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2018-08-29 [09:21]
โปรแกรม Skype 
Update Skype
เสร็จเรียบร้อย 
1133
  นางสาว สุนิสา ภูชื่นศรี (มดแดง)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-08-28 [10:34]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากวันที่ 25 ส.ค.61 ได้ขายสินค้าแบรนด์ Paul Frank รหัสสินค้า 1612904600001 ในราคา 1,147 บาท แต่รหัสสินค้าเป็น ราคา One Price ราคา 499 บาท รบกวน IT แก้ไขราคาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1134
  นางสาว นฤมล วิลยางกูร (แอ๊ว)
 SP-001 - EXECUTIVE
119
2018-08-27 [16:28]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
เสีย
เสร็จเรียบร้อย เบิก คีย์บอร์ด 
1135
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-27 [12:30]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Shop 212 วันที่ 26/08/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1136
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-08-27 [09:06]
โปรแกรม E-Mail 
เมล์มีปัญหาเข้าไม่ได้เลยค่ะ เหมือนจะต้องอัพเดทเมล์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1137
  นาย wasan (suksup)
 151 - NYLA MEGA BANGNA
891094047
2018-08-26 [12:07]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิก ตลับหมึก พิมพ์ใบกำกับภาษี EPSON จำนวน 2 ชุด
เสร็จเรียบร้อย 
1138
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-08-24 [17:11]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเปลี่ยนเมาส์เนื่องจากเวลาเลื่อนไม่ไปในทิศทางที่ต้องการค่ะ
เสร็จเรียบร้อย เบิกเมาส์ 
1139
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-08-24 [17:09]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
ขอเปลี่ยนคีย์บอร์ดเนื่องจากเวลาพิมแล้วค้างค่ะ
เสร็จเรียบร้อย เบิก คีบอร์ด  
1140
  นางสาว อสมา (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2018-08-24 [13:53]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขออัพเดทโปรเเกรมเรียกสต๊อกเเละยอดขาย
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
44
Yesterday
37
This Month
588
Last Month
8,796
This Year
588
Last Year
141,198