รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1161
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ (ยุ้ย)
 OP-004 - RETAIL
147
2018-08-14 [11:25]
โปรแกรม Skype 
เข้าไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1162
  นางสาว ศิริกาล แก้วธานี (ปลา)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-08-12 [12:29]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเข้ามาประมวลผลรายงานการขายของวันที่ 11/08/61 และทำการปิดรอบให้หน่อยค่ะ พอดีน้องลืมประมวลผลการขายและปิดรอบค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1163
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2018-08-10 [20:50]
โปรแกรม Pos 
วันนี้เริ่มโปร paul frank 30% วันแรกค่ะ ( 10-13/2018 )แต่โปรใน pos ยังไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1164
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-10 [14:40]
โปรแกรม Pos 
1.ดึงยอดขาย Shop 110 วันที่ 06/08/2561 2.ดึงยอดขาย Shop 506 วันที่ 7-9/08/2561 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1165
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา (ฝน)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2018-08-07 [17:30]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเปลี่ยนราคาสินค้ารหัส 8859228402507 ,8859228402491 ,8859228402484 จากราคา SALE เป็นราคาปกติให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1166
  นาย สุชาครีย์ จันทร์มี (บาส)
 203 - CENTRAL BANGNA
027456371
2018-08-07 [10:52]
โปรแกรม Stock Sheet 
เข้าระบบ stock sheet ไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1167
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-06 [11:50]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย POS Corner 505,705 วันที่ 01-31/07/2561 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1168
  นางสาว บุษกร ทอทวีเกียรติ (ส้มโอ)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-08-06 [10:40]
โปรแกรม NAV 
เข้าโปรแกรม NAV ของ DAFF ก้อนใหม่ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1169
  นาย พุฒิพงษ์ บัวพันธ์ (ป๊อป)
 131 - DICKIES ESPLANADE
026609297
2018-08-03 [17:40]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการสต็อกในพื้นที่ 18/07/2018 และได้สรุปสินค้าสูญหายเรียบร้อย จึงขอให้ตั้งสต็อกใหม่เพื่อ.ให้ UPDATE ขอบคุณครับ
 
1170
  นางสาว วรมน พูลสวัสดิ์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-08-03 [08:50]
อื่นๆ 
สั่ง 1.STICKER BARCODE สีขาว 100,000 ดวง 2.RIPBON 5 ม้วน
เสร็จเรียบร้อย 
1171
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัช)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2018-08-02 [18:50]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้ง Stock ใหม่ค่ะเช็คสต็อกล่าสุดวันที่ 19/07/2018 ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1172
  นาย เอกพล โรมินทร์ (เอก)
 504 - OUTLET PHUKET
076350443
2018-08-02 [17:43]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้น รุ่น brother TN-2060
เสร็จเรียบร้อย 
1173
  นางสาว ปัญญาพร รุ่งจรัสพันธุ์ (นุ่น)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2018-08-02 [14:06]
โปรแกรม Stock Sheet 
แจ้งตั้ง STOCK SHEET ร้าน 209 Central Pinklao ณ วันที่ 26/07/2018 ค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ
 
1174
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-02 [13:47]
โปรแกรม Pos 
ย้ายบิล 905 วันที่ 13/07/18 ไปเข้าวันที่ 06,10,12,13,15/07/2018 แจ้งรายละเอียดทางสไกด์พี่โจ้แล้วค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1175
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-02 [10:15]
โปรแกรม Pos 
รบกวนย้ายบิล 906 บิลเลขที่ 2906000003 วันที่ 17/07/18 มาเข้าวันที่ 23/07/18 ค่ะ เนื่องจากยอดติดลบทำให้ไม่สามารถGen. SD ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1176
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-01 [14:32]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล Shop 133 วันที่ 26-27/07/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1177
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 101 - NY.LA CHONBURI
033-003575
2018-08-01 [13:56]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ขอเบิกหมึกปริ๊นเตอร์ Canon รุ่น MF3010 จำนวน 1 ชิ้นครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1178
  นางสาว ปวีณา ชูชิต (ไนท์)
 504 - OUTLET PHUKET
076350443
2018-08-01 [11:27]
โปรแกรม Stock Sheet 
ไม่สามารถตัดสต๊อกชีทวันที่ 31/07/2018 ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1179
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-01 [10:41]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล ร้าน 102 131 807 วันที่ 31/07/18 และร้าน 151 วันที่ 24/07/2018 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1180
  นาย ฐิติพงศ์ นาคพรมพะเนาว์ (เนม)
 SP-004 - IT
111
2018-07-31 [17:24]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกเครื่องปริ้น Canon MF3010 จำนวน 1 ชื้นครับ
หมึก 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
46
Yesterday
37
This Month
588
Last Month
8,796
This Year
588
Last Year
141,198