รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
121
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-09-29 [14:51]
โปรแกรม Formula 
1.ยอดขายร้าน 110 วันที่ 28/9/63 ขั้นตอน Interface ยอดขายมาไม่ครบจึงpost ยอดขายไม่ได้ค่ะ 2.ยอดขาย 805 วันที่ 17-28/9/63 ขั้นตอน Interface ใส่ข้อมูลเพื่อจะInterface แต่ข้อมูลยอดขายไม่มี จึงไม่สามารถ Interface ยอดขายได้ค่ะ
 
122
  คุณ นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
0989496991
2020-09-29 [10:43]
โปรแกรม Skype 
เข้าไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
123
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-09-28 [12:03]
โปรแกรม NAV 
1. ยอดขาย WHS ใน POS มียอดของวันที่ 01/09/20 พี่โจ้ Gen ข้อมูลให้จ๋อมหน่อยนะค่ะ 2. ยอดขาย WHS ใน POS มียอดของวันที่ 16/09/20 ใน NAVมี SD20090506 เข้ามาแล้วแต่ไม่มีข้อมูลค่ะ 3. ยอดขาย 804 วันที่ 01/09/63 SD20090330 เข้าระบบ NAV ไม่ครบค่ะ
 
124
  คุณ ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
136
2020-09-25 [15:03]
อื่นๆ 
เข้าไฟล์ scan ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
125
  คุณ ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
136
2020-09-23 [16:40]
อื่นๆ 
Skype ใช้ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
126
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2020-09-23 [16:38]
โปรแกรม E-Mail 
รบกวนเปิด e-mail และ skype รายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ธัญสินี แก้วอุดร (น้องยิว) Ms.Thansinee Kaewudon ตำแหน่ง : Graphic Design (ฝ่ายการตลาด) รหัสพนักงาน
 
127
  คุณ ชนนิกานต์ สว่างกรรณ์ (มิว)
 OP-002 - PRODUCT
0855431232
2020-09-23 [14:07]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟมีเสียงดัง ตี๊ดดดดดดดดดด ตลอดเวลา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
128
  คุณ พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0868879110
2020-09-23 [11:15]
อื่นๆ 
ต้องการแอดเครื่องปริ้นเตอร์ของชั้น 3 เพื่อขอใช้สแกนไฟล์เอกสาร
เสร็จเรียบร้อย 
129
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-09-22 [11:48]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 127 ยอดขายวันที่ 19/9/63 ขั้นตอน Interface ข้อมูลยอดขายเข้าnav ติดDimension ค่ะ
 
130
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2020-09-22 [09:47]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิก หมึกปริ้นเครื่องCANON Crt.337 จำนวน 5 ตลับ (เขาค้อ) **ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรรียบร้อย 
131
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2020-09-21 [10:08]
โปรแกรม E-Mail 
E-MAIL มีแถบสีแดงขึ้นค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
132
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-09-15 [09:59]
โปรแกรม NAV 
1. ยอดขาย WSS วันที่ 07/09/20 ยอดขายเข้าขาดค่ะ (์NAV ไม่ตรงกับ POS) เลขที่เอกสาร SD20090007 (ข้อมูลยังไม่ได้โพสต์ค่ะ) 2. ยอดขาย WSS ใน POS มียอดของวันที่ 08/09/20 พี่โจ้ Gen ข้อมูลให้จ๋อมหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
133
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-09-14 [15:40]
โปรแกรม NAV 
1.ร้าน 127 ยอดขายวันที่ 4/9/63 ขั้นตอน Tnterface ยอดขายเข้าnav ไม่ได้ ติดDimension ตามไฟล์แนบ 2.ร้าน 110 ยอดขาย 13/9/63 ขั้นตอน Tnterface ยอดขายเข้าnav ยอดเข้าไม่ครบ POST ยอดขายไม่ได้ 3.ร้าน 133 ยอดขาย 06/9/63 ขั้นตอน Tnterface ยอดขายเข้าnav ยอดเข้
 
134
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-09-14 [14:19]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ร้าน 137 ยอดขายวันที่ 9-10/9/63 ข้อมูลยอดขายไม่มา รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
 
135
  คุณ น.ส.ปณุยวีร์ เต็งชยัภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
0989496991
2020-09-10 [10:28]
Windows 
คอมช้าต้องการให้ลง windows ใหม่
เสร็จเรียบร้อย 
136
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2020-09-09 [13:42]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่อง HP (M277n) หมึกสีและสีดำค่ะ **ขอบคุณมากค่ะ
เรียบร้อย 
137
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-09-08 [16:03]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย 814 เข้าขาดค่ะ (์NAV เข้ามากกว่า POS) ยังไม่ได้โพสนะค่ะ วันที่ 01/08/20 เลขที่ SD20080503 ขอบคุณค่ะ
 
138
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-09-08 [15:12]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย 805 เข้าขาดค่ะ (์NAV เข้าน้อยกว่า POS) ยังไม่ได้โพสนะค่ะ วันที่ 02/08/20 เลขที่ SD20080225 วันที่ 15/08/20 เลขที่ SD20080497 วันที่ 16/08/20 เลขที่ SD20080498 ขอบคุณคะ
 
139
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-09-03 [16:44]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย WSS Mid year sale 2020 ที่Gen SD เข้ามาในระบบ NAV กับ POS ไม่ตรงกันค่ะ ตั้งแต่วันที่ 27-31/08/20 นะคะ
 
140
  คุณ สุชาสินี ชูศรี (ปุ้ย)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0958811201
2020-09-01 [16:49]
อื่นๆ 
กดดึงข้อมูลส่งเข้า-ส่งออกไม่ได้ค่ะ
เรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
18
Yesterday
37
This Month
507
Last Month
8,796
This Year
507
Last Year
141,198