รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1381
  นางสาว มินท์มันตา (ปุลินพัฒนาวงศ์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-02 [14:08]
โปรแกรม NAV 
เวลาที่ GEN ข้อมูลแล้ว ข้อมูลมันต้องหายไป แต่นี้ ข้อมูลยังคงอยู่ รบกวน ไอที ดูให้หน่อยคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1382
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-02 [13:59]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล้าน 129 วันที่ 26-28/04/18
เสร็จเรียบร้อย 
1383
  นางสาว ปวีณา (ไนท์)
 504 - OUTLET PHUKET
076350443
2018-05-02 [12:05]
โปรแกรม Stock Sheet 
1832206300406,1832206300407 รหัส 2 รหัสนี้คีย์เข้า stock sheet ขึ้นว่า ไม่มีรหัสสินค้าในระบบ คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1384
  นางสาว นภาพร ชิดปราง (อาร์ม)
 D001 - DAFF OFFICE
129
2018-05-02 [09:28]
อื่นๆ 
ไม่สามารถรับ E-mail ใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย 61
เสร็จเรียบร้อย 
1385
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-04-30 [13:56]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายวันที่ี 25/04/18 ร้าน 129 และ 802 มาไม่ครบคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1386
  นางสาว พิไลลักษณ์ สุขสมบัติ (อ้อย)
 504 - OUTLET PHUKET
0949462552
2018-04-27 [17:33]
โปรแกรม E-Mail 
รายชื่ออีเมลล์ ไม่อัพเดท รบกวนอัพเดทให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1387
  นาย วราวุฒิ เมตตาสิทธิกร (วุฒิ)
 SP-003 - HR
108
2018-04-20 [15:40]
โปรแกรม E-Mail 
แจ้งเปิด e-mail และ skype พนักงานใหม่ของบริษัท NYLA รายละเอียดดังนี้ครับ ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนนิกานต์ สว่างกรรณ์ (มิว) Miss Chonnikran Sawangkran (Mew) ตำแหน
เสร็จเรียบร้อย 
1388
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-04-19 [10:06]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย POS Shop 510,511 วันที่ 17-18/04/2561 ไม่มาค่ะ ไอทีตรวจสอบและดึงยอดขายให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1389
  นาย วราวุฒิ เมตตาสิทธิกร (วุฒิ)
 SP-003 - HR
108
2018-04-19 [09:02]
โปรแกรม E-Mail 
ถึง เนม แจ้งเปิด e-mail และ skype พนักงานใหม่ของบริษัท NYLA รายละเอียดดังนี้ครับ ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชวาลา จารุรังสิมา (วิงวิง) Miss Chawala Jarurangsima (Wingwing)
เสร็จเรียบร้อย 
1390
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง (หนุ่ม)
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2018-04-18 [19:54]
สั่งซื้ออุปกรณ์ 
สวัสดีครับ ทางสาขา ขอเครื่องปลิ้นกระดาษA4 1เครื่องครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1391
  นางสาว มิรุณา ช่วงโชติ (ลูกหยี)
 140 - VOLCOM ZPELL
021509114
2018-04-18 [14:21]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรม Skype เข้าใช้งานไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1392
  นางสาว ผกามาศ (นุ๊ก)
 OP-002 - PRODUCT
137
2018-04-18 [12:07]
อื่นๆ 
ยืมวอล ไปงานvolcom 5 ตัว
ส่งคืน เรียบร้อย 
1393
  นางสาว ธิดารัตน์ ไชยโกมล (มด)
 116 - PF JUNGCYLON
076-366758
2018-04-17 [18:21]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกเครื่องปริ้นใบเสร็จepson จำนวน 3 กล่องค่ะ จัดส่งมาพร้อมกับสินค้าที่เข้าหน้าร้านได้เลยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1394
  นางสาว มินท์มันตา (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-04-17 [15:48]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงข้อมูลวันที่ 16/4/61 202 212
 
1395
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ (ยุ้ย)
 OP-004 - RETAIL
147
2018-04-17 [15:20]
โปรแกรม Skype 
เข้าไม่ได้ ให้ใส่รหัส เครื่อง
 
1396
  นาง อนุสรา โยธารักษ์ (แอ๊ว)
 140 - VOLCOM ZPELL
021509114
2018-04-16 [15:08]
โปรแกรม Stock Sheet 
Stocksheet ที่ร้านไม่สามารถเปิดได้คะ รบกวนพี่ไอทีเข้ามาอก้ไขให้ด้วยนะคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1397
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา (ฝน)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2018-04-15 [19:06]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนเปลี่ยนราคารหัส 1732904600004 จากราคา SALE เป็นราคาปกติให้ด้วย ขอบคุณคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1398
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2018-04-14 [10:15]
โปรแกรม Stock Sheet 
เปิด Stock Sheet ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1399
  นาย บรรหาร สอนคำ (ฮา)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2018-04-13 [15:06]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ขอเบิกเครื่องสำรองไฟ(UPS)+ พร้อมอุปกรณ์สาย 1 ชุด เนื่องจากระบบการจ่ายไฟมีปัญหา
เสร็จเรียบร้อย 
1400
  นางสาว บุษบา (แตน)
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2018-04-12 [13:38]
ลําโพง (Speaker) 
ลำโพงขาด เสียงแตก ตู้ซับพัง ส่งซ่อมไปนานแล้วค่ะ ฝากติดตามและนำกลับมาติดตั้งให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
22
Yesterday
79
This Month
951
Last Month
8,796
This Year
951
Last Year
141,198