รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1501
  นางสาว ผกามาศ (นุ๊ก)
 OP-002 - PRODUCT
132
2018-03-05 [02:07]
โปรแกรมอื่นๆ 
Program snap ภาพ expire อีกแล้วคะ อยากได้แบบ ธรรมดา ที่ไม่ต้องมี Expire date มีไหมคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1502
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง (หนุ่ม)
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2018-03-03 [12:22]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
สวัสดีครับ สถานะเครื่องปริ้นขึ้น offline สั่งปริ้นเครื่องปริ้นไม่ตอบสนองครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1503
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-03-02 [08:59]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย 804 วันที่ 28/02/61 ให้ด้วยค่ะ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 
1504
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา (ฝน)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2018-03-02 [05:20]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนเปลี่ยนราคาสินค้า REEF 50% เป็นราคาปกติหรัส 1732208300022 ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1505
  นาย บรรหาร สอนคำ (ฮา)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2018-03-02 [04:40]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เบิกหมึกเครื่องพิมพ์ HP LaserJet1020 จำนวน 1 ชุด ครับ
จัดส่งแล้ว 
1506
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-03-02 [04:10]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายวันที่ 28/02 Shop 131 ยอดขาย POS มาไม่ครบค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1507
  นาย วสันต์ (ปานจิตร์)
 OP-001 - MARKETING
145
2018-03-02 [03:10]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าลั่น ชอบดับเบิ้ลคลิ๊กเองครับ รบกวนขอเปลี่ยนหน่อยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1508
  นาย วสันต์ (ปานจิตร์)
 OP-001 - MARKETING
145
2018-03-02 [03:10]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าลั่น ชอบดับเบิ้ลคลิ๊กเองครับ รบกวนขอเปลี่ยนหน่อยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1509
  นาย เอกลักษณ์ (เอก)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-03-02 [03:04]
โน๊ตบุคเข้าโปรแกรม Skype ไม่ได้ครับ และ เข้าโปรแกรมไดร์กลางของ Thecafe ไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1510
  นางสาว สมาพร (เจนนี่)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-03-02 [02:12]
อื่นๆ 
รบกวนสร้าง User เพื่อรีโมทไปยังหน้าร้านทุกสาขาของพีโน่และพอลแฟรงค์คาเฟ่ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ทำให้แล้ว User :: samaphorn.tho 
1511
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-03-02 [02:04]
อื่นๆ 
งานหายทั้งหมดเลยค่ะพี่
เสร็จเรียบร้อย 
1512
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-02-28 [09:56]
โปรแกรม Pos 
ขอ้มูล POS 135,509,802,133 วันที่ 27/02/61 ไม่มาค่ะ ไอทีดึงข้อมูลให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1513
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-02-28 [09:23]
โปรแกรม Pos 
Shop 135 ยอดขายวันที่ 27/02 ยอดขาย POS ไม่มาค่ะ ไอทีดึงข้อมูลให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1514
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2018-02-28 [07:22]
อื่นๆ 
รบกวน setup ให้ HR สามารถสแกนเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารชั้น3 และชั้น 4 ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1515
  นางสาว กนกวรรณ ปัญญาแก้ว (แป้ง)
 213 - CENTRAL CHIANGMAI
053-288603
2018-02-28 [05:13]
โปรแกรม Skype 
เข้าใช้งาน Skype ไม่ได้ตามปกติค่ะ รบกวนช่วยเข้ามาแก้ไขให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1516
  นางสาว วิมลวรรณ สงวนศรี (วิ)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2018-02-28 [04:50]
โปรแกรม Pos 
รบกวนทางแผนก it เปลี่ยนรหัสสินค้า volcom รหัส1742206300104 จาก สินค้าที่ลด30% เปลี่ยนเป็นสินค้าปรกติให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1517
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-02-28 [04:09]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล Shop 131 วันที่ 25/02 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1518
  นางสาว อสมา (เบญจกุล)
 OP-002 - PRODUCT
123
2018-02-26 [09:55]
โปรแกรมอื่นๆ 
AI เข้าใช้งานไม่ได้ ขอรหัสผ่าน
เสร็จเรียบร้อย 
1519
  นางสาว มิรุณา ช่วงโชติ (ลูกหยี)
 140 - VOLCOM ZPELL
02-1509114
2018-02-26 [09:03]
โปรแกรม Skype 
Skype ใช้ไม่ได้ค่ะ รบกวนแก้ไขให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1520
  นางสาว ปราริชาติ ชาสงวน (ลูก ปรา)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-02-26 [06:07]
โปรแกรม Pos 
1742206300100 1742206300312 เปลี่ยนจากราคาสินค้า SALE 30% เป็นราคาปกติค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
22
Yesterday
79
This Month
951
Last Month
8,796
This Year
951
Last Year
141,198