รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1721
  นาย วันเฉลิม (ชมภูวิเศษ)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044377529
2017-11-15 [03:18]
โปรแกรม Skype 
เริ่มแรกมันขึ้นแจ้ง Windows Update Restart your computer to finish installing important Updates หลังจากนั้นก็รอให้มันทำเองจนเสร็จแล้วเครื่องก็ดับ และ Restart ใหม่ครับจากนั้นโปรแกรมสไกก็ใช้งานไม่ได้รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ทด้วยครับ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 
1722
  นางสาว เมธาพร (อตมกูลศรี)
 137 - PF TERMINAL 21 (2)
022549350
2017-11-15 [02:47]
โปรแกรม Internet-Browser 
สัญญานเน็ตใช้ไม่ได้มา 2 วันแล้วคะ แก้ไขเบื้องต้นเปิด-ปิดเร้าเตอร์ใหม่ ก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดี
เสร็จเรียบร้อย 
1723
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี (บูบี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-11-14 [08:19]
โปรแกรม NAV 
แก้ไข NAV ให้พี่รันหน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1724
  นางสาว โสภิญา (เชื้อจันทึก)
 509 - OUTLET KHAO YAI
0981872378
2017-11-14 [03:18]
โปรแกรม Pos 
เข้าใช้งานโปรแกรมไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1725
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-11-13 [07:48]
โปรแกรม Pos 
Shop 127 ยอดขายวันที่ 11-12/11/60 ยอดขายไม่มาค่ะ ไอทีดึงข้อมูลให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1726
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี (บูบี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-11-13 [07:06]
โปรแกรม NAV 
รบกวน set NAV ของเดอะคาเฟ่ ให้บูบีหน่อยจ้าา ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1727
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-11-13 [07:06]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย ร้าน 136 วันที่ 10/11/60 ในระบบ pos ยอดไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1728
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-11-13 [07:06]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย ร้าน 136 วันที่ 10/11/60 ในระบบ pos ยอดไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1729
  นางสาว ฉันทิกา (รุจิรเสรีชัย)
 SP-003 - HR
108
2017-11-13 [06:59]
อื่นๆ 
Excel ไม่ SUM สูตรให้ รบกวนดูให้ฝนหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1730
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-11-13 [02:57]
เม้าส์ (Mouse) 
รบกวนขอเบิกเม้าส์ 1 อันค่ะ / ให้กับ นายรวิน (รัน) ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1731
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-11-13 [02:57]
เม้าส์ (Mouse) 
รบกวนขอเบิกเม้าส์ 1 อันค่ะ / ให้กับ นายรวิน (รัน) ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1732
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-11-10 [08:40]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายร้าน 118 ข้อมูลในpos ไม่มาค่ะ รบกวนดึงยอดขายให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1733
  นาย รัฐพล (โจ้)
 SP-004 - IT
111
2017-11-10 [03:50]
ตัวเครื่อง (Case) 
test
เสร็จเรียบร้อย 
1734
  นางสาว มินท์มันตา (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-11-10 [03:23]
โปรแกรม NAV 
ไม่สามารถ โอนข้อมูล R10 งานเซลล์ โรบินสันเชียงใหม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1735
  นางสาว ปาริชาติ น้อยวงศ์ (ยุ้ย)
 OP-001 - MARKETING
145
2017-11-09 [05:02]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ติดตั้งเครื่องปริ้นไปรอบที่แล้ว แต่ยังใช้งานไม่ได้คะ
 
1736
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-11-09 [04:42]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายร้าน paul franf cafe pinklao ยอดวันที่ 10-31/10/60 ในposted statement ในระบบnav ข้อมูลไม่มา รบกวนดึงยอดให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1737
  นางสาว วัชราพร วงษ์แดง (หนึ่ง)
 OP-001 - MARKETING
146
2017-11-09 [03:55]
โปรแกรม E-Mail 
ขอเพิ่ม mail group ชื่อ customerservice@nylagroup.co.th โดยมี member ในกรุ๊ปเป็นเมลล์ของ MKT ทุกคนค่ะ lugkana.pot@nylagroup.co.th , wasan.pan@nylagroup.co.th , yutthapol.ler@nylagroup.co.th , parichat.noi@nylagroup.co.th
เสร็จเรียบร้อย 
1738
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 208 - CENTRAL PATTAYA
038043436
2017-11-08 [12:37]
โปรแกรม Pos 
ทำโปรมแกรมยิงขายของงาน Espace Pattaya ให้เป็นโปรสเต็บ 1 ชิ้น 50% 2 ชิ้น 60% ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1739
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-11-08 [07:30]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายShop 508 วันที่ 03/11/60 ยอดขายไม่มาค่ะ แต่ยอดขายวันที่ 4 มาแล้วค่ะ รบกวนไอทีดึงข้อมูลให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1740
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-11-08 [07:20]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย Shop PF Westgate 139 วันที่ 07/11/60 ข้อมูลไม่มาค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
46
Yesterday
37
This Month
588
Last Month
8,796
This Year
588
Last Year
141,198