รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1741
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-11-08 [03:31]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน 112 ยอดวันที่3-6/11/60 2.ร้าน 122 ยอดวันที่ 6/11/60 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ***ด่วน
เสร็จเรียบร้อย 
1742
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-11-08 [03:31]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน 112 ยอดวันที่3-6/11/60 2.ร้าน 122 ยอดวันที่ 6/11/60 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ***ด่วน
เสร็จเรียบร้อย 
1743
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-11-08 [03:31]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน 112 ยอดวันที่3-6/11/60 2.ร้าน 122 ยอดวันที่ 6/11/60 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ***ด่วน
เสร็จเรียบร้อย 
1744
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 208 - CENTRAL PATTAYA
038043436
2017-11-07 [05:18]
โปรแกรม Pos 
แจ้งตั้งโปรแกรมยิงขายงาน ESPACE PATTAYA วันที่ 05-17/11/2017 ด้วยค่ะ
 
1745
  นางสาว อาภาพร ปะระวันนา (ตังเม)
 146 - TERMONAL21-KORAT
044498763
2017-11-04 [05:12]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึก Canon MF3010 สี BLACK ค่ะ
ดำเนินการเรียบร้อย 
1746
  นาย บรรหาร สอนคำ (ฮา)
 146 - TERMONAL21-KORAT
082-3680668
2017-11-04 [04:42]
โปรแกรม Pos 
218-CDS เซ็นทรัลโคราช ฟังก์ชั่นประมวลผลรายการขายจากเครื่อง POS ใช้งานไม่ได้ และไม่สามารถปิดรอบได้
เสร็จเรียบร้อย 
1747
  นาย บรรหาร สอนคำ (ฮา)
 146 - TERMONAL21-KORAT
082-3680668
2017-11-04 [04:36]
โปรแกรม Pos 
ฟังก์ชั่นประมวลผลรายการขายจากเครื่อง POS ใช้งานไม่ได้ และไม่สามารถปิดรอบได้
เสร็จเรียบร้อย 
1748
  นางสาว พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2017-11-03 [10:16]
โปรแกรมอื่นๆ 
ต้องการให้เพิ่มไดร์ "N"ให้ รัก IP:192.168.1.55
 
1749
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัช)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2017-11-03 [05:49]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้ง Stock sheet ใหม่สิ้นสุดที่วันที่ 31/10/60 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
1750
  นางสาว เบญจวรรณ กลัดประเสริฐ (เบญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2017-11-02 [09:53]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึก cannon LBP6030
เสร็จเรียบร้อย 
1751
  นางสาว ฉันทิกา (รุจิรเสรีชัย)
 SP-003 - HR
108
2017-11-02 [09:25]
โปรแกรมอื่นๆ 
เข้าโปรแกรม Team Viewer ไม่ได้ค่ะ
 
1752
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-11-02 [08:16]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่อง HP COLOR LASER JET สี BLACK/CYAN/MAGENTA/YELLOW ของ Office สีละ 1 ตลับค่ะ หมายเหตุ : แนบไฟล์รายละเอียดจำนวนคงเหลือของหมึก ณ วันที่ 02/11/2017 ให้ไปด้วยแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1753
  นางสาว อังคณา ปั่นฟัก (น้ำ)
 OP-002 - PRODUCT
132
2017-11-02 [08:15]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขอติดตั้งโปรแกรม illustrator
 
1754
  นาง เพ็ญประภา /พี่บ่วย (พี่บ่วย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2017-11-02 [05:04]
โปรแกรม NAV 
Post งานไม่ได้ วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 60 ของร้าน 116 / 118 / 122 / 130 / 131 /136 / 137 / 141 / 142 /146 เพราะ รายการสินค้าที่ get มาจาก POS ไม่เข้า Cash Receipts journal (RVS1710...)
 
1755
  นางสาว ฉันทิกา (รุจิรเสรีชัย)
 SP-003 - HR
108
2017-11-02 [03:19]
โปรแกรมอื่นๆ 
ติดตั้งโปรแกรม B-plus ให้น้องนักศึกษาฝึกงานค่ะ
 
1756
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน )
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-11-02 [02:40]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟร้องตลอดเวลา
 
1757
  นางสาว ณัฐิยา สูงขุนทด (นัท)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
122
2017-11-01 [13:39]
สั่งซื้ออุปกรณ์ 
เครื่องปริ้นท์เอกสารทำจ่ายของฝ่ายบัญชีตัดขัดบ่อยครั้งทำให้กระดาษสีที่ปริ้นท์ขาดเยอะสิ้นเปลืองมาก ตอนนี้แก้ไขเฉพาะหน้าพอปริ้นท์ได้และแต่ก็สูญเสียทรัพยากร จึงขอยื่นเรื่องให้ฝ่ายไอทีสั่งซื้อเครื่องปริ้นท์ใหม่ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1758
  นาย วราวุฒิ เมตตาสิทธิกร (วุฒิ)
 SP-003 - HR
108
2017-11-01 [08:04]
โปรแกรม E-Mail 
รบกวนติดตั้ง drive N และ e-mail recruit ให้กับเครื่องนักศึกษาฝึกงานครับ
 
1759
  นางสาว บุษบา (แตน)
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2017-11-01 [06:24]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนเช็คสต็อคชีทให้หน่อยค่ะ ติดลบหลายรหัสไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดค่ะ บางรหัสเก่าๆไม่มีสินค้าแล้วในร้านแต่ในสต็อคชีทขึ้นติดลบเยอะมากค่ะ รบกวนเช็คให้หน่อยนะค่ะ
 
1760
  นางสาว กรองทอง แก้วอินทร์ (ปาล์ม)
 101 - NY.LA CHONBURI
038-053698
2017-11-01 [05:17]
โปรแกรม Skype 
Skype ใช้งานไม่ได้ค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
46
Yesterday
37
This Month
588
Last Month
8,796
This Year
588
Last Year
141,198