รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1961
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-07-04 [02:59]
โปรแกรม NAV 
- เอา Remark 206 วันที่ 28 ออกเพื่อที่จะ Gen. ซ่อม SD ค่ะ เนื่องจากมีการคียืย้อนหลัง - ดึงข้อมูล 211 วันที่ 30/06/17
แก้ไขแล้ว  
1962
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-07-03 [07:22]
โปรแกรม NAV 
เอา Remark 202 วันที่ 27-28 ออกเพื่อที่จะ Gen. ซ่อม SD
 
1963
  นางสาว จุฑามาศ คิดถาง (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0981303525
2017-07-01 [09:19]
โปรแกรม Stock Sheet 
โปรแกรม Stock Sheet ไม่แสดงข้อมูลสินค้า 30%, 50% และยอด Stock หายไปเยอะมากค่ะ รบกวนช่วยแก้ไข้ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
แก้ไขแล้ว 
1964
  นาย อภิชัย แสงรอด (นพ)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033003757
2017-06-30 [08:09]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายวันที่29เดือน6 2560 มารวมกับวันที่30เดือน6 2560 รบกวนทำให้หน่อยครับ
แก้ไขแล้ว 
1965
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-06-30 [07:14]
โปรแกรม Pos 
ร้าน 216 น้องเขารับคืนมา แต่ว่าไม่ได้กดส่งข้อมูลย้อนหลังทำให้บิลยังค้างอยู่ในระบบ จึงรบกวนให้ย้ายบิลให้ค่ะ -วันที่ 14 บิลเลขที่ 2216000083 ย้ายเป็นวันที่ 29/06 -วันที่ 22 บิลเลขที่ 2216000082 ย้ายเป็นวันที่ 29/06 ค่ะ
แก้ไขให้แล้ว  
1966
  นาย ยุทธพล เลิศล้ำ (แทน)
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2017-06-30 [03:34]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอแจ้งตั้ง stock sheet ใหม่ ณ วันที่ 12-06-60
 
1967
  นาย โชคชัย เจี้ยมดี (ต้อม)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2017-06-29 [09:45]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้ง Stock sheet ใหม่ เช็คสต๊อกวันที่ 15-06-2017
 
1968
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2017-06-29 [07:15]
โปรแกรม Pos 
แอ๊ดชื่อพนักงานขายในโปรแกรมPOS ID 516125 นาย อภิชัย แสงรอด
เสร็จแล้ว 
1969
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-06-29 [06:55]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 215 วันที่ 07/06/17 เอา Remark ออก เพื่อที่จะ Gen ซ่อม SD
แก้ไขแล้ว 
1970
  นางสาว ภัสสรา หุ่นจันทร์ (ยุ้ย)
 OP-002 - PRODUCT
105
2017-06-28 [03:04]
โปรแกรมอื่นๆ 
แจ้งรหัสสินค้า เพื่อทำโปรโมชั่นประจำเดือน ก.ค.2560 โปร VOLCOM CANCEL HISTORY ร้านที่ร่วมโปรโมชั่น : VOLCOM ZPELL , NYLA ESP , ONLINE 806 ระยะเวลาทำโปรโมชั่น : วันที่ 30/6/17 – 31/7/17 รหัส 1702206000007 - VCPRPIN1703 VC STONE LABEL PIN ขอบ
 
1971
  นางสาว ชุติมา ทับคล้าย (ชุ)
 OP-001 - MARKETING
113
2017-06-28 [02:37]
โปรแกรมอื่นๆ 
เชื่อมต่อเครื่องปริ๊นให้หน่อยค่ะ
เสร็จแล้ว 
1972
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-06-27 [07:58]
โปรแกรม Pos 
- ย้ายบิล 208 วันที่ 21/06/2017 บิลเลขที่ 1208008011 และ 2208000168 ไปเข้าวันที่ 25/06/2017 - และเอา Remark 208 วันที่ 21/06/2017 ออกเพื่อที่จะ Gen. ใหม่ - เอา Remark 212 วันที่ 22/06/2017 ออกเพื่อที่จะ Gen. ใหม่ เนื่องจากหน้าร้านทำคืนย้อนหลังแล
 
1973
  นางสาว ชุติมา (ชุ)
 OP-001 - MARKETING
113
2017-06-27 [03:39]
อื่นๆ 
ลง font ให้หน่อย กับโปรแกรม Lightroom คะ
 
1974
  นางสาว สายฝน ศรีขาว (ฝน)
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2017-06-26 [06:56]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งต้นสต็อคใหม่ อัพเดทสต็อคชีท
เรียบร้อย กรุณาตรวจสอบความถูกต้องด้วย 
1975
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง (หนุ่ม)
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2017-06-25 [08:46]
โปรแกรม Stock Sheet 
สวัสดีครับ Stock Sheet ไม่แสดงผลจำนวนชิ้นยอดคงเหลือ สุทธิ์ ที่รับเข้าและเมื่อเข้าเช็ค รายการคงเหลือสินค้าแยกยี่ห้อ กลุ่มสินค้าที่รับเข้าใหม่ ก็ไม่แสดงจำนวนชิ้น เช่นกันครับ รบกวนพี่มวลเข้ามาตรวจสอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
เสร็จแล้ว 
1976
  นาย เอกพล โรมินทร์ (เอก)
 504 - OUTLET PHUKET
076-350443
2017-06-23 [04:18]
โปรแกรม Pos 
บาร์ one price ของ troop ราคา 599 , 699 คีย์ขายไม่ได้ครับ
ตรวจสอบแล้ว 9940000000599 9940000000699 รหัสไม่มีในระบบครับ ??  
1977
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ (ดาว)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
0320473039
2017-06-22 [04:38]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
แจ้งขอเเบิกหมึกพิมท์เครื่องปริ๊น รุ่น HP35A/85A canon312/325/712
 
1978
  นาย เอกลักษณ์ พฤกษมหาศาล (เอก)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2017-06-19 [07:53]
อื่นๆ 
แจ้งลงโปรแกรม Watashi plus สำหรับดูกล้องวงจรปิดที่โน็ตบุคครับ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน ตรวจสอบการทำงานของหน้าร้าน
 
1979
  นางสาว ปวริศา อนุลาวัพพ์ (แคร์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-06-19 [06:58]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ปริ้นท์เช็คในโปรแกรม NAV ไม่ได้
 
1980
  นางสาว ชุติมา (ทับคล้าย)
 OP-001 - MARKETING
113
2017-06-19 [04:49]
อื่นๆ 
โหลดโปรแกรม premiere pro โปรแกรม lightroom และ Movie maker คะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
45
Yesterday
37
This Month
588
Last Month
8,796
This Year
588
Last Year
141,198