รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1981
  นาย วันเฉลิม ชมภูวิเศษ (เอก)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2017-06-16 [04:55]
จอภาพ (Monitor) 
จอภาพคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เนื่องจากทดลองยืมจอคอมพิวเตอร์จากร้านข้างๆมาเสียบแล้ว จอคอมติดน่าจะเกิดจาก จอคอมฯของร้าน ทางสาขาจึงขอเบิกจอคอมฯตัวใหม่ครับ
จัดการฝากส่งของพร้อมขนส่งเรียบร้อย ครับ 
1982
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2017-06-15 [03:22]
โปรแกรม Formula 
ใส่คีย์ดิสในโปรแกรม formura บริษัท ปัทมสกุล ให้หน่อยค่ะ
ดำเนินการแก้ไข แล้ว 
1983
  นาย วราวุฒิ เมตตาสิทธิกร (ุวุฒิ)
 SP-003 - HR
108
2017-06-12 [03:46]
อื่นๆ 
set up เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ นักศึกษาฝึกงาน ฝ่าย Production ครับ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
1984
  นางสาว ปวริศา (แคร์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-06-09 [09:29]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึกเครื่องปริ่น cannon6030/6040/6018L
 
1985
  นาง เพ็ญประภา /พี่บ่วย ()
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2017-06-09 [04:53]
ตัวเครื่อง (Case) 
เครื่องที่ลง บ้านเชียง เสียครับ ไม่สามารถ Boot ได้ ขอข้อมูลใน drive D: ให้ด้วยครับ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
1986
  นางสาว นิตยา รอดลอยทุกข์ (ิกิ๊ฟ)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-06-08 [02:37]
โปรแกรม E-Mail 
ไม่สามารถเข้าใช้งาน อีเมลล์ได้ค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
1987
  นางสาว อัญชณา ภู่อร่าม (จุ๋ม)
 SP-003 - HR
103
2017-06-08 [02:00]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ
เปลี่ยนให้เรียบร้อย ครับ 
1988
  นางสาว นิตยา รอดลอยทุกข์ (กิ๊ฟ)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-06-07 [08:12]
โปรแกรม NAV 
โปรแกรมไม่สามารถ ใช้งานได้ค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
1989
  นางสาว สมาพร (ทองสะอาด)
 D001 - DAFF OFFICE
996895935
2017-06-05 [06:51]
สั่งซื้ออุปกรณ์ 
สั่งหมึกพิมพ์ Canon จำนวน 2 กล่อง สำหรับพีโน่ลาเต้ เขาค้อ ค่ะ
 
1990
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี (บูบี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-06-05 [04:44]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนมาดูโปรแกรมอีลาดเตเตอร์เครื่องพี่ปุ๊ยให้หน่อยค่ะ เปิดไม่ออก
 
1991
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-06-01 [03:18]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
Printer Errorค่ะ ไม่สามารถสั่งปริ้นได้
ดำเนินการให้แล้วครับ 
1992
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
103
2017-05-31 [01:59]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้น Canon MF3010 จำนวน 3 กล่องค่ะ
 
1993
  นางสาว บุษบา (พงษ์แฉล้ม)
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2017-05-30 [03:18]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้นค่ะ
 
1994
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ (ยุ้ย)
 OP-004 - RETAIL
147
2017-05-29 [05:38]
โปรแกรม NAV 
รบกวนลงโปรแกรม NAV ให้ด้วยค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
1995
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง (หนุ่ม)
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2017-05-25 [04:04]
โปรแกรม Stock Sheet 
สวัสดีครับ สาขาเอ็นวายแอลเอ511 เอาท์เล็ทพัทยา ขอตั้ง Stock Sheet ใหม่ครับ หลังจากตรวจนับไปเมื่อวันที่ 8/05/2017 สรุปเรียบร้อย พี่มนัส (AM) แจ้งมา หน้าร้านรับทราบ ขอบคุณครับ
ตั้งยอด StockSheet ให้สาขาPOS_511 เรียบร้อยครับ ยกมา 08/05/2017 จำนวน 4,823 ชิ้น ให้สาขาตรวจสอบยอดในระบบให้ถูกต้องกับ Stockคงเหลือ 
1996
  นาง เพ็ญประภา /พี่บ่วย ()
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2017-05-24 [04:52]
อื่นๆ 
ขอตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ABB และรายงานสรุปยอดขาย ประจำวัน และ ประจำเดือน เพื่อประกอบการขออนุมัติใช้เครื่อง ABB ด้วยจ้า
เรียบร้อยแล้ว 
1997
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-05-24 [04:02]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เบิกหมึก canon LBP6000 1ตลับค่ะ
 
1998
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-05-24 [02:39]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวนเบิกหมึกเครื่อง Fuji Xerox Docuprint M255z 1ตลับค่ะ
 
1999
  นางสาว อสมา (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2017-05-23 [07:54]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขอลง Crystal Report ใหม่ เรียก REPORT เเละ FONT บาร์โค้ด
ติดตั้งให้แล้ว 
2000
  นางสาว ชุติมา (ชุ)
 OP-001 - MARKETING
113
2017-05-23 [07:45]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
1.เชื่อมต่อเครื่องปริ๊น epson 2.ดูเครื่องปริ๊น canon เรื่องสานแลน ต้องลงใหม่ 3.เข้า Network ไม่ได้คะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
46
Yesterday
37
This Month
588
Last Month
8,796
This Year
588
Last Year
141,198