รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
201
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2020-07-08 [15:42]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เวลาถ่ายเอกสารแล้วเป็นสีดำเลอะทั้งแผ่นค่ะ
เรียบร้อย 
202
  คุณ พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
02-9546400#122
2020-07-08 [12:36]
โปรแกรม NAV 
ต้องการใช้งาน NAV รบกวนติดตั้ง+อัพเดทโปรแกรมในเครื่องบัญชี IP..#1.54
เรียบร้อย 
203
  คุณ จุฬาลักษณ์ จำปานวน (ปาย)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2020-07-03 [05:29]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเปลี่ยนราคาDK30% เป็นราคาปกติให้หน่อยค่ะ รหัส1992141300080
เรียบร้อย 
204
  คุณ บุณยาพร ไชยนา (หยาม)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2020-07-02 [09:20]
โปรแกรม Pos 
รบกวนปรับราคา paul frank รหัส 1912404600311 จากราคา 497 เป็นราคา 747 ให้ด้วยค่ะ
เรียบร้อย 
205
  คุณ พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
02-9546400#122
2020-07-02 [06:16]
โปรแกรม Formula 
ขาดโปรแกรมสับสวิทซ์สลับก้อนฟอร์มูล่า/ อัพเดทAdobe Acrobat Reader
เรียบร้อย 
206
  คุณ จุฬาลักษณ์ จำปานวน (ปาย)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2020-07-01 [06:15]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเปลี่ยนราคาสินค้าDICKIES จากราคา30%เป็นราคาปกติให้หนูหน่อยค่ะ รหัส1932141300007
เรียบร้อย 
207
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-07-01 [10:43]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย 814 วันที่ 27/06/20 ยอดขายเข้าขาดค่ะ (์NAV เข้าน้อยกว่า POS) เลขที่เอกสาร SD20061138 / RVS20060400 (ข้อมูลยังไม่ได้โพสต์ค่ะ) ขอบคุณนะค่ะ
 
208
  คุณ จตุพร ฉิมศรี (หมวย)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032473039
2020-06-30 [04:55]
โปรแกรม Pos 
ใบปิดรอบวันที่ไม่ตรง
เรียบร้อย 
209
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
02-9546400ต่อ124
2020-06-29 [04:33]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายร้าน 139 วันที่ 28/06/2020 ตรวจยอดขาย หน้าร้านส่งเมล์แจ้ง กับpos ยอดตรง โอนข้อมูลยอดขายเข้าnav ขั้นตอนpost ยอดขาย ข้อมูลในnavน้อยกว่าในpos(ยอดเข้าไม่ครบ)จึงไม่สามารถpostยอดขายได้ค่ะ
เรียบร้อย 
210
  คุณ จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-06-26 [02:51]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึก Canon LBP6030/6040/6018L 2 อันค่ะ
เรียบร้อย 
211
  คุณ รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2020-06-25 [05:01]
โปรแกรม Pos 
update โปรแกรม POS เนื่องจากปริ้นท์รายงานการเก็บเงิน E-Commerce แล้วเลขที่ order โชว์ไม่ครบ
เรียบร้อย 
212
  คุณ พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
02-9546400 #120
2020-06-25 [02:36]
โปรแกรมอื่นๆ 
เครื่องดับขณะทำงาน..บ่อยครั้ง
เรียบร้อย 
213
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2020-06-20 [10:10]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย ร้าน 805 วันที่ 15/06/20 ยอดขายเข้าขาดค่ะ POS มากกว่า NAV เลขที่เอกสาร SD20060768 / RVS20060283 (ข้อมูลยังไม่ได้โพสต์ค่ะ) ขอบคุณนะค่ะ
214
  คุณ วสุพร วรรณอาภา (ส้ม)
 OP-002 - PRODUCT
029546400 # 122
2020-06-20 [10:10]
อื่นๆ 
รบกวนช่วยเพิ่มชื่อสแกนในเครื่องปริ้นชั้น 4 ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
215
  คุณ น.ส.สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
02-9546400 ต่อ 124
2020-06-20 [10:10]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายไม่มา/มาไม่ครบ รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ 1.ร้าน511 วันที่22/6/63 2.ร้าน140 วันที่22/6/63
เสร็จเรียบร้อย 
216
  คุณ วราภรณ์ อำไพร (พัช)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2020-06-20 [15:32]
โปรแกรม Pos 
ปรับราคาจากราคา 647 เป็นราคาปกติ 1932141300199DK3190123 ALABAMA CLASSIC FIT ราคา 1295 บาทค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
217
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อมแจ๋ม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-06-15 [09:41]
โปรแกรม NAV 
ข้อมูลยอดขาย ไม่สามารถ get RVSได้ เป็นทุกสาขาค่ะ แต่ Gen SD เข้ามาแล้วค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
218
  นางสาว สุนิสา ยศขุน (ปุ้ย)
 205 - CENTRAL PHUKET
0639095607
2020-06-14 [20:37]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเเก้ไขราคาสินค้ารหัส1942206300011 ให้เป็นราคาปกติเนื่องจากสินค้าปรับลด50% เเล้วค่ะ เเละรหัส 1942206300186ให้เป็นราคา766ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
219
  นาย จักษวัชร์ กลิ่นเจริญ (นนท์)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0656215321
2020-06-10 [11:49]
อื่นๆ 
รบกวน แก้ไขราคาให้น่อยครับ รหัสกางกางรุ่นนี้มี 3 สี 1992141300037 ยิงแล้วเป็น ราคา 1699 รบกวนแก้ไข้ให้เป็นราคาปกติด้วยครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
220
  นางสาว สุชาสินี ชูศรี (ปุ้ย)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0909768949
2020-06-10 [11:06]
ตัวเครื่อง (Case) 
คอมเปิดเครื่องช้ามากเปิดกว่าจะติดหมุนนานมากคะ เข้าโปรแกมงานก็กว่าจะขึ้นหน้าจอคะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
22
Yesterday
79
This Month
951
Last Month
8,796
This Year
951
Last Year
141,198