รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2101
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี (บูบี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-12-21 [05:15]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึก canon LBP6000 ค่ะ
เรียบร้อย 
2102
  นางสาว สุนิษา สังข์วิชัย (สุนิ)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044377529
2016-12-20 [03:39]
จอภาพ (Monitor) 
หน้าจอคอมภาพแตก
เรียบร้อย ครับ 
2103
  นาย บรรหาร สอนคำ (ฮา)
 509 - OUTLET KHAO YAI
0823680668
2016-12-20 [03:24]
ตัวเครื่อง (Case) 
ตั้ง STOCK SHEET ของร้าน 146-PF เทอมินัลโคราช
แก้ไขเรียบร้อย ครับ 
2104
  นาย บรรหาร สอนคำ (ฮา)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2016-12-19 [09:03]
จอภาพ (Monitor) 
จอคอมเสีย ขอใหม่ 1 ตัวครับ
 
2105
  นาย โชคชัย เจี้ยมดี (ต้อม)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2016-12-19 [07:26]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ขอเบิกเครื่องปลิ้น HP Laserjet 1020 หรือรุ่นใหม่กว่านี้ก็ได้ครับ เอาแบบด่วนที่สุด ช่วงนี้ลูกค้าขอใบกำกับภาษีด้วยครับ ขอบคุณครับ
 
2106
  นางสาว จริยา แก้วโขง (บิว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2016-12-19 [03:56]
โปรแกรม Pos 
รบกวนฝ่ายไอทีดำเนินการลงโปรแกรม POS ของ บจก.เดอะ คาเฟ่ ที่เครื่องบิวด้วยนะค่ะ ต้องทำงานด่วนมากค่ะ
เรียบร้อย 
2107
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ่งติ่ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-12-14 [08:07]
เม้าส์ (Mouse) 
เสีย ขอเบิก1ตัว
แก้ไขแล้ว 
2108
  นางสาว สุธิดา รุ่งภักดีสวัสดิ์ (ฟ้า)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-12-14 [08:04]
เม้าส์ (Mouse) 
เสีย ขอเบิก1ตัว
แก้ไขแล้ว 
2109
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-12-14 [04:17]
โปรแกรม E-Mail 
เปิดเมล์ไม่ได้ส่งเมล์ไม่ได้ครับ
เปลี่ยนเครืองเรียบร้อย ครับ 
2110
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
103
2016-12-13 [02:35]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น 4 กล่อง Canon LBP6000/LBP6018 ขอบคุณค่ะ
 
2111
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2016-12-13 [02:05]
อื่นๆ 
สาย Power หลวม cpu เปิดไม่ติดค่ะ
ดำเนินการแก้ใขแล้วครับ 
2112
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-12-11 [14:55]
โปรแกรม E-Mail 
E-Mail ส่งออกไม่ได้
แก้ใขแล้วครับ 
2113
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-12-09 [03:40]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล ร้านพีโน่ลาเต้ เขาค้อ 102 วันที่ 08/12/2016
เรียบร้อย ครับ 
2114
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-12-08 [05:15]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลร้านพีโน่ ลาเต้ 102 วันที่ 07/12/16
เรียบร้อยครับ 
2115
  นางสาว สุปรียา วัฒนเจียมวงษ์ (ปุ๊ย)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-12-08 [02:30]
อื่นๆ 
ขอยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรุ่นั่วคราว เนื่องจากมีความจำเป็นต้องทำข้อมูล นอกสถานที่
ดำเนินการแล้วครับ 
2116
  นางสาว ปวริศา อนุลาวัพพ์ (แคร์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2016-12-07 [06:51]
โปรแกรม Pos 
แก้ไข POS รหัส 806 E-Commerce วันที่ 30/12/16 ให้เป็นวันที 30/11/16 คะ
OK ครับ 
2117
  นางสาว วราพร (เกียรติคุณ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-12-06 [10:13]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวนเบิกหมึก ปริ้นเตอร์CANON LBP2900 2กล่องคะ ขอบคุณค่ะ
 
2118
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-12-06 [03:46]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลร้าน 102 พีโน่ลาเต้ วันที่ 30/11-05/12/2016 ค่ะ
เรียบร้อย ครับ 
2119
  นาง วรสุรีย์ (ป๋าย)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-12-02 [03:11]
โปรแกรมอื่นๆ 
ช่วยมาลงโปรแกรมเพื่อใช้รีโมทหน่อยจ้า ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการแล้วครับ 
2120
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-12-02 [02:02]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรม Adobe Acrobat Professional ให้หน่อยค่ะเนื่องจาก โปรแกราที่ใช้อยู่เป็นตัว Foxit Reader ซึ่งไม่สามารถแก้ไขตัวอักษรได้ค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
18
Yesterday
37
This Month
507
Last Month
8,796
This Year
507
Last Year
141,198