รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2181
  นาย ธนิก รัตนสมพงศ์พร (ยุ่น)
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2016-10-05 [20:07]
โทรทัศน์ (TV)  
ภาพเป็นสีขาวดำ ดับๆติดๆ และแยกเป็นสองส่วน
 
2182
  นาย ธนิก รัตนสมพงศ์พร (ยุ่น)
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2016-10-05 [20:07]
โทรทัศน์ (TV)  
ภาพเป็นสีขาวดำ ดับๆติดๆ และแยกเป็นสองส่วน
ซื้อให้ใหม่ติดตั้งร้อยร้อยครับ 
2183
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2016-10-05 [15:47]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกเครื่องปริ้น cannonLBP/6000 LBP/6018 3 กล่องค่ะ
 
2184
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-10-05 [11:22]
โปรแกรม Pos 
215 704 ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ซึ่งก่อนหน้านี้ดูข้อมูลได้ปกติ แต่เมื่อให้ร้านร้านรับคืนแก้ไขโปรปากกาลด 50 % ตอนนี้ไม่เรียกดูข้อมูลไม่มาแล้วค่ะ
ข้อมูลมาแล้ว 
2185
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-10-05 [11:20]
โปรแกรม Pos 
306 701 วันที่ 11-12 ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ ข้อมูลไม่มาหรือไม่มีข้อมูลค่ะ ซึ่งก่อนนี้สามารถแรกดูข้อมูลได้ปกติ แต่รายงานบางตัวไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้
ข้อมูลมาแล้ว 
2186
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-10-05 [11:04]
โปรแกรม Pos 
ร้านพีโน่ลาเต้ เขาค้อ 102 วันที่ 2/10/59 ไม่สามารถดูรายงานสรุปยอดขายตามสินค้าได้คะ
OK 
2187
  นางสาว ณัฐิยา สูงขุนทด (นัท)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
122
2016-10-05 [10:51]
โปรแกรม Pos 
ไม่สามารถเข้าตรวจสอบรายงานยอดขายสรุปตามสินค้าได้ โดยระบบแจ้งว่า Invalid ues of Null. รบกวนแก้ไขแล้วแจ้งให้ทราบด้วยค่ะ จะได้ตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ขอบคุณค่ะ
OK แล้วครับ 
2188
  นาย อลงกรณ์ จันทรากาศ ()
 603 - ROBINSON RAMA9
2016-10-04 [17:55]
โปรแกรม E-Mail 
ไม่สามารถรับและส่งข้อมูลได้ send/receive all folders มีปัญหา
OK 
2189
  นาย ยุทธพล เลิศล้ำ (แทน)
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2016-10-04 [13:35]
เครื่องขยายเสียง (Power amp) 
ขอเบิก AMP 1 ตัวครับ เนื่องจากที่ร้านเสียครับผม รบกวนด้วยครับ
ไม่มีของเปลี่ยนครับ 
2190
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-10-03 [15:29]
โปรแกรม Pos 
หน้ารายงานยอดขายหลังหักส่วนลด รหัสร้าน 130และ 131 ปริ้นรายงานหน้านี้ไม่ได้ค่ะ รบกวนแก้ไขให้ก่อนวันที่ 05/10/59 ด้วยค่ะ
OK แล้วครับ 
2191
  นางสาว ภัทรียา พรมโคตร (ปุ๊)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
2016-10-03 [13:23]
โปรแกรม Pos 
สินค้า30% ยิงขายใน POS เป็น 50%ค่ะ แต่ใน STOCK SHEET เป็น 30% ค่ะ
ดึงข้อมูลใหม่ได้เลย ครับ 
2192
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-10-03 [12:29]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ร้าน NYLA PATTAYA ขอเบิกหมึกปริ้นรุ่น Xerox Phaser 3124 จำนวน 1 อันครับ
 
2193
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง (หนุ่ม)
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2016-10-03 [11:39]
โปรแกรม Formula 
รบกวนแก้ไข้ยอดขาย เนื่องจากทางร้านได้ทำรับคืน ยอดของวันที่ 1ต.ค. 2016 เพราะไม่สามารถปลิ้นใบสรุปยอดให้ทางห้างได้ วันที่ของ FRONT OFFICE หน้า 2 ขึ้นเป็นวันที่ 30 ก.ย. 2016 เลยไปทำรับคืน ของ วันที่ 30 ก.ย.2016 โดยที่ไม่ได้เช็ค ยอดขายใน BACK OFFICE ก่อ
OK 
2194
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัด)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2016-10-01 [12:47]
โปรแกรม Pos 
โปรแกรม POS โปรแกรมSTOCK SHEET โปรแกรม Back Office เปิดไม่ได้ค่ะ Error
OK 
2195
  นางสาว ทัศวรรณ ช่วงเพ็ขจินดา (ปลา)
 504 - OUTLET PHUKET
076350443
2016-09-30 [19:17]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง stock sheet หลังจากเช๊คสต๊อกให้ด้วยค่ะ
ตั้ง stock sheet ยอดยกมา 28/08/2016 POS_504 8,191 ชิ้น เรียบร้อยครับ 
2196
  นาย ธนิก รัตนสมพ ()
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2016-09-30 [16:16]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนขอตั้ง STOCK ใหม่ ณ วันที่ 19/09/2016 ครับผม
ตั้งยอดยกมา 19/09/2016 POS_102 = 7,254 ชิ้น ตรวจสอบด้วยนะครับ 
2197
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัด)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2016-09-29 [15:26]
โปรแกรม Pos 
สินค้ากลุ่ม Stationnary ยังไม่ปรับลดราคา 50% ค่ะกดรับข้อมูลหลายรอบแล้วค่ะ
แก้ไขแล้ว 
2198
  นางสาว ภัทรียา พรมโคตร (ปุ๊)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
2016-09-29 [13:48]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลโปรโมชั่น เครื่องเขียน ลด 50% ไม่ได้ค่ะ ดึงตั้งแต่เมื่อวาน จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ค่ะ
แก้ใขให้แล้วครับ 
2199
  นาย ชยนันท์ (ชะ)
 OP-002 - PRODUCT
105
2016-09-29 [10:57]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเบิกเมาส์ 1 ตัว
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2200
  นางสาว วาสนา (นวลทอง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
104
2016-09-29 [09:44]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เซ้ตเครื่องปริ้นงานเครื่อง KYOCERA ใหม่ค่ะ
แก้ไขแล้ว 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
18
Yesterday
37
This Month
507
Last Month
8,796
This Year
507
Last Year
141,198