รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2261
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2016-07-11 [10:06]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึก canon LBP6000/LBP6018
ได้รับแล้ว 
2262
  นางสาว สมาพร (เจนนี่)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-07-08 [10:57]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ปริ้นเอกสารไม่ได้ค่ะ เครื่อง Fuji
ดำเนินการแก้ใขแล้วครับ 
2263
  นางสาว อสมา (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2016-07-08 [10:50]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเบิก1อัน หนูกัดสายขาด
ได้รับ เรียบร้อย 
2264
  นางสาว อสมา ()
 OP-002 - PRODUCT
123
2016-07-06 [17:58]
โปรแกรม Pos 
ขอเพิ่ม VENDOR ใน POS VF-00045 PETER POINT (XIAMEN) IMP. & EXP.CO.,LTD
เพื่มในระบบ POS เรียบร้อยแล้วครับ 
2265
  นางสาว อสมา (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2016-07-06 [17:57]
โปรแกรม Pos 
ขอเพิ่ม CAT CARDIGAN ในหมวดดังต่อไปนี้ 0004 THAI 0006 HONGKONG 0007 JAPAN 0008 EUROPE 0009 CHINA 0010 KOREA
เพื่มในระบบ POS เรียบร้อยแล้วครับ 
2266
  นางสาว ปวริศา อนุลาวัพพ์ (แคร์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2016-07-06 [12:15]
เม้าส์ (Mouse) 
เบิกเม้าส์ 1 อันค่ะ
เปลี่ยนให้แล้วครับ 
2267
  นางสาว พรฐกานต์ (บูบี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-07-05 [16:47]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เครื่องปริ้น fiji xerox เวลาสแกนมันเป็นเส้นๆค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2268
  นางสาว พรฐกานต์ (บูบี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-07-05 [16:45]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึก canon lbp6000 ค่ะ
ได้รับสินค้าแล้ว 
2269
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-07-04 [23:17]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ร้าน Nyla Pattaya ขอเบิกหมึกปริ้นรุ่น Xerox Phaser 3124 จำนวน 1 อันครับ
จัดส่งไปกับสินค้าแล้ว 
2270
  นางสาว สุปรียา วัฒนเจียมวงษ์ (ปุ๊ย)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-07-04 [18:37]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ปริ้นไม่ออก
แก้ไขเรียบร้อย 
2271
  นางสาว สมาพร (เจนนี่)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-07-04 [18:34]
เม้าส์ (Mouse) 
เสียค่ะ ขอเบิกใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ได้รับ เรียบร้อยแล้ว 
2272
  นางสาว จันทร์เพ็ญ (ขวัญพรม (เพ็ญ))
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-07-04 [17:54]
โปรแกรม Pos 
Shop ร้าน Paul Frank Westgate 139 สินค้าราคา Sale ไม่อยู่ช่อง Sale แต่ยอดไปรวมอยู่ช่องราคาโปรโมชั่นค่ะ หน้ารายงานหลังหักส่วนลด รบกวนไอทีแก้ไขให้ด้วยค่ะ
OK 
2273
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
103
2016-07-04 [11:23]
โปรแกรมอื่นๆ 
ฟอร์เดอร์ N ใช้งานไม่ได้ค่ะ รบกวนดูให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ  
2274
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-07-01 [15:18]
โปรแกรม Pos 
หน้ารายงานยอดขายหลังหักส่วนลด เรียนดูข้อมูล ร้าน (รหัส) 102,130,131 ไม่ได้ค่ะ รบกวนทางไอทีแก้ไขให้ด้วยค่ะ
แก้ไขแล้ว 
2275
  นาย พันธ์เทพ เอี่ยมสอาด (หนึ่ง)
 SP-007 - INTERNAL AUDIT
2016-06-30 [16:29]
ตัวเครื่อง (Case) 
ขอเบิกคอมโน็ตบุก 1 เครื่องครับ
Update เรียบร้อย ครับ 
2276
  นางสาว พรฐกานต์ (บูบี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-06-30 [11:46]
อื่นๆ 
wifi ที่ pino latte ออฟฟิตใช้งานไม่ได้ค่ะ สัญญาณมันหายไป
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2277
  นาง วรสุรีย์ (ป๋าย)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-06-30 [09:46]
โปรแกรมอื่นๆ 
1. ช่วยลง drive N ในเครื่องพี่ด้วยค่ะ 2. ช่วยตรวจสอบเรื่องการเชื่อมสแกนจากเครื่องพริ้นเตอร์มาที่เครื่องพี่ด้วยค่ะ 3. พี่จะขอการเชื่อมสแกนจากเครื่องถ่ายเอกสารชั้น4มาที่เครื่องพี่ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2278
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-06-29 [12:41]
โปรแกรมอื่นๆ 
ไดร์ฟNเข้าไม่ได้ค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2279
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-06-25 [18:17]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกเครื่องปริ้นรุ่น Xerox Phaser 3124 1 อันครับ
จัดส่งให้แล้ว 
2280
  นาย บรรหาร สอนคำ (ฮา)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2016-06-25 [11:55]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกเครื่องพิมพ์ HP LaserJet1020/ 12A Q2612A จำนวน 1 ชุด
ได้รับเรียบร้อยแล้ว 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
22
Yesterday
79
This Month
951
Last Month
8,796
This Year
951
Last Year
141,198