รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2281
  นางสาว ภัทรียา พรมโคตร (ปุ๊)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
2016-06-13 [13:05]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนติดตั้ง Stock Sheet ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ตั้งยอดยกมา ให้เรียบร้อยครับ 
2282
  นางสาว ปวริศา อนุลาวัพพ์ (แคร์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2016-06-13 [12:10]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้นท์ cannon LBP6030
ได้รับ เรียบร้อยแล้ว 
2283
  นางสาว นฤมล (วิลยางกูร)
 SP-001 - EXECUTIVE
2016-06-10 [14:30]
โปรแกรมอื่นๆ 
ช่วยติดตั้งโปรแกรม SCB FX ONLINE ให้ใหม่่ ของเดิมเข้าไม่ได้คะ
ดำเนินการให้แล้วครับ รอนานหน่อยเนื่องจาก app ธนาคารเอง 
2284
  นาง เพ็ญประภา เหมือนป้ัน ()
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2016-06-09 [13:51]
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Slip Printer) 
เจ้าหน้าที่สรรพากร ร้าน NY ที่ขอนแก่น แจ้งว่า หัวใบเสร็จรับเงิน ไม่ขึ้น เลขที่สาขา ช่วย mode เข้าไป set ให้ด้วยค่ะ ทางเจ้าหน้าที่สรรพากรรออยู่ครับ
เรียบร้อยครับ 
2285
  นางสาว นฤมล (วิลยางกูร)
 SP-001 - EXECUTIVE
2016-06-09 [10:16]
โปรแกรม E-Mail 
ยังเปลี่ยนภาษาใน อีเมลล์ ไม่ได้
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2286
  นางสาว ณัฐิยา สูงขุนทด (นัท)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
122
2016-06-08 [12:42]
อื่นๆ 
ไม่สามารถบันทึกข้อมูลโปรแกรมยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เมื่อกดบันทึกจะแจ้งที่หน้าจอว่า "มีข้อผิดพลาดในการบันทึกรหัส 75-Path/File access error."
OK ครับ 
2287
  นางสาว นฤวรรณ (นิว)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-06-06 [18:32]
จอภาพ (Monitor) 
จอทีวี ในร้านโซนด้านใน บริเวณจุด Pickup ภาพไม่ขึ้นเกิดปัญหาแบบนี้บ่อยครั้ง ได้แจ้งทางแผนกไอทีไปแล้ว แต่ยังเกิดปัญหาภาพไม่ขึ้น
แก้ใขแล้วครับ ถ้าเป็นอีกแจ้งมานะครับ 
2288
  นาย โชคชัย (ต้อม) (เจี้ยมดี)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
32-473039
2016-06-06 [14:17]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้ง Stock Sheet ใหม่ข้อมูลล่าสุด เช็คสต็อก 5/5/59
ตั้ง Stock Sheet 04/5/59 เรียบร้อย ครับ 
2289
  นาง เพ็ญประภา เหมือนป้ัน (พี่บ่วย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2016-06-03 [17:41]
อื่นๆ 
ขอ ตัวอย่างใบกำกับอย่างย่อ พร้อมรายงานภาษีขาย รายงานการขายรายวัน และรายงานขายประจำเดือน เพื่อนำยื่น ABB ของ Espace 904
เรียบร้อยแล้วครับ 
2290
  นางสาว มินท์มันตา (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-06-03 [16:16]
จอภาพ (Monitor) 
เกิดภาพซ้อน ขึ้นที่หน้าจอ คอมพิวเตอรื ดูแล้วปวดตามากคะ
แก้ใขให้แล้วครับ 
2291
  นางสาว ฉันทิกา (รุจิรเสรีชัย)
 SP-003 - HR
103
2016-06-03 [12:48]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมดค่ะ
ได้รับเรียบร้อยแล้ว 
2292
  นางสาว มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-06-01 [12:54]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงข้อมูลของคอนเนอร์ พัทยา 208 วันที่ 31/5/59 ให้ด้วยคะ หน้าร้านบอกกดส่งข้อมูลแล้ว แต่ ทางการเงิน ยังไม่ได้ ข้อมูลคะ
OK ครับ  
2293
  นางสาว วสุพร (วรรณอาภา)
 OP-002 - PRODUCT
109
2016-06-01 [12:16]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
ขอเบิก Keyboard Logitech K120 อันใหม่ค่ะ เนื่องจากอันเก่าชำรุด
OK 
2294
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-31 [17:05]
โปรแกรม Pos 
หน้ารายงานยอดขายหลังหักส่วนสด เข้าดูรายงานงานหน้าดังกล่าวไม่ได้ค่ะ
OK 
2295
  นาย ธนิก รัตนสมพงศ์พร (ยุ่น)
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2016-05-31 [15:57]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนขอตั้ง STOCK ใหม่ ณ วันที่ 22/05/2016 ครับผม
ปรับ STOCK 220516 เรียบร้อยครับ  
2296
  นาย โชคชัย (ต้อม)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2016-05-30 [16:07]
ตัวเครื่อง (Case) 
เครื่องคอมทำงานช้า ค้างบ่อย เปิดดูเมล์บางไฟล์ไม่ได้ และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จค่าสินค้า พิมพ์ช้ามากครับ
เบื้องต้น ได้ Cleaner+Defrag เรียบร้อย ครับ  
2297
  นาย กิตติศักดิ์ คงทรัพย์ (บอม)
 SP-003 - HR
108
2016-05-30 [09:44]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เปิดเครื่องสำรองไฟไม่ติด
เปลี่ยนแบตเตอร์รี่ใหม่ 
2298
  นางสาว รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2016-05-27 [10:30]
โปรแกรม NAV 
ขอเพิ่ม server address the cafe โปรแกรม NAV ในเครื่องของชุด้วยค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2299
  นางสาว นฤมล (วิลยางกูร)
 SP-001 - EXECUTIVE
2016-05-26 [16:00]
โปรแกรม Pos 
ขอเพิ่ม report ขายแยก brand แยก cat แยกปกติ 30% 50% แยกแต่ละสาขา ( สามารถเลือกความต้องการได้ )
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
2300
  นางสาว ทัศวรรณ ช่วงเพ็ขจินดา (ปลา)
 504 - OUTLET PHUKET
076-350443
2016-05-26 [12:55]
ตัวเครื่อง (Case) 
รบกวนตั้ง stock sheet หลังเช็คสต้อกให้หน่อยค่ะ
ตั้งยกมาจากการตรวจนับ Stock 24/04/2016 pos_504 8,950 ชิ้นเรียบร้อย ครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
45
Yesterday
37
This Month
588
Last Month
8,796
This Year
588
Last Year
141,198