รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2321
  นางสาว วราพร (เกียรติคุณ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-05-09 [14:28]
โปรแกรม Formula 
เพิ่มโปรแกรมฟอร์มูล่าให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ
เรียบร้อยแล้วครับ 
2322
  นางสาว พรฐกานต์ (ดงปาลี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-05-09 [13:21]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น canon LBP6000 ค่ะ
เรียบร้อย 
2323
  นางสาว นิตยา (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-05-07 [16:08]
โปรแกรม Pos 
ยอดสรุปรอบ ณ.ขณะนี้ ของวันที่06/04/2559มารวมกับยอดของวันที่07/04/2559 ครับ
 
2324
  นาย วราวุฒิ เมตตาสิทธิกร (วุฒิ)
 SP-003 - HR
108
2016-05-06 [12:59]
อื่นๆ 
เบิกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ นักศึกฝึกงาน ฝ่าย Marketing รายละเอียด ดังนี้ 1. Notebook 1 ตัว 2. เมาค์ 1 ตัว 3.คีย์บอร์ด 1 ตัว ฝึกงานช่วงวันที่ 16 พ.ค.59-29 ก.ค.59
เรียบร้อยครับ ยืม 16/05/2016  
2325
  นาง วรสุรีย์ (ป๋าย)
 SP-003 - HR
110
2016-05-05 [16:02]
อื่นๆ 
ช่วยเอาอีเมล์พี่ไปอยู่ใน thecafefroup ให้ด้วยค่า
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2326
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-04 [15:15]
โปรแกรมอื่นๆ 
เพิ่มโปรแกรมทำเช็คให้ด้วยค่ะ
เรียบร้อยแล้วนะครับ  
2327
  นางสาว มณีรัตน์ (เหล่าเจริญวงศ์)
 SP-003 - HR
108
2016-05-04 [14:51]
โปรแกรม Microsoft Office 
Microsoft Word ของหมิว ข้างบนหัว มันขึ้นว่า PRODUCT ACTIVATION FAILED อ่าพี่มวล ToT
OK เรียบร้อยแล้วครับ 
2328
  นางสาว วราพร (เกียรติคุณ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-05-04 [12:22]
โปรแกรม Pos 
POS ดูข้อมูลขายไม่ได้ แก้ไขให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ
แก้ไขให้เรียบร้อยครับ  
2329
  นางสาว พิชชาภา พระพลศรี (แป้ง)
 OP-001 - MARKETING
146
2016-05-04 [11:35]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรมเช็คสินค้าคงเหลือออนไลน์คะ
ดำเนินการให้แล้ว 
2330
  นางสาว จันทร์เพ็ญ (เพ็ญ) (ขวัญพรม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-04 [10:58]
โปรแกรม Pos 
รบกวนไอทีเพิ่มรายละเอียดในโพส หน้า รางานการค้นหาข้อมูลการขาย-รับคืน(ค้นหาตามรหัสสินค้า) ให้เพิ่มรหัสสินค้าเริ่มต้น-ถึง และเพิ่มจำนวนรวมค่ะ
แก้ไขรายงานเพิ่มเติม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ 
2331
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-04 [10:19]
โปรแกรม Pos 
ร้าน 102,130,131 งานเซลล์ 904 , 802 ไม่สามารถปริ้นหน้ารายงานยอดขายหลังหักส่วนลดได้ค่ะ
เรียบร้อยแล้วครับ 
2332
  นางสาว ผกามาศ จรัสสุขสวัสดิ์ (นุ๊ก)
 OP-002 - PRODUCT
132
2016-05-03 [09:36]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเบิกเม้าส์ 1 อันค่ะ เนื่องจากชำรุด
ดำเนินการแล้วครับ 
2333
  นางสาว ิอสมา (เบญจกุบ)
 OP-002 - PRODUCT
123
2016-04-29 [16:15]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกยี่ห้อ FIGTHER เครื่องปริ๊น CANON รุ่น MF3010 ( ชั้น 3 จำนวน 3 อัน
 
2334
  นางสาว สุดาพร (ได้เจริญสุข)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2016-04-28 [15:14]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ใช้สำหรับงานปริ้นเช็ค บจก.ดัฟฟ์ ดีไซน์เฮ้า และ บจก.เดอะคาเฟ่
ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วครับ 
2335
  นางสาว นิรมล บรรลือหาญ (บี)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2016-04-28 [12:01]
โปรแกรม NAV 
รบกวนช่วยลง NAV ของเดอะคาเฟ่ ให้หน่อยนะคะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2336
  นางสาว ชัชณีย์ยา (ชัญญาศิริเจริญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-04-27 [16:31]
โปรแกรม NAV 
แก้ไขที่อยู่ ฐานข้อมูล NAV
ดำเนินการแล้วครับ 
2337
  นางสาว พรฐกานต์ (ดงปาลี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-04-26 [17:15]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
รบกวนมาดูเครื่องปริ้น fujirox ให้หน่อยค่ะเนื่องเอกสารเวลาสแกนหรือถ่ายเอกสารมันออกมาเป็นลายเส้นค่ะ
เบื้องต้นทำความสะอาดตามที่ทาง vendor แนะนำแล้วครับ ลองเทสใช้ดูครับ 
2338
  นางสาว วราพร (เกียรติคุณ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-04-26 [11:07]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
รบกวนลงไดรฟเวอร์ปริ้นเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารใหม่ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2339
  นางสาว วาสนา (นวลทอง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
103
2016-04-26 [10:06]
โปรแกรม NAV 
ติดตั้งโปรแกรม NAV (THE CAFE')
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2340
  นางสาว มณีรัตน์ (เหล่าเจริญวงศ์)
 SP-003 - HR
108
2016-04-25 [10:49]
อื่นๆ 
ขอเบิกหมึกเครื่อง Print Cannon HR 2 กล่องคร้า
เรียบร้อยครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
18
Yesterday
37
This Month
507
Last Month
8,796
This Year
507
Last Year
141,198