รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2361
  นางสาว วราพร (เกียรติคุณ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-03-29 [11:42]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวนสั่งหมึกปริ้น Canon LPB2900 ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2362
  นาย อลงกรณ์ (จันทรากาศ)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2016-03-26 [15:10]
ตัวเครื่อง (Case) 
เปิดเครื่องไม่ติด หน้าจอดำ เครื่องรีสตาร์ทเอง ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ครับ
จัดการให้เรียบร้อยแล้วครับ setup windows 7 ใหม่ครับ 
2363
  นางสาว วสุพร (วรรณอาภา)
 OP-002 - PRODUCT
109
2016-03-25 [15:16]
อื่นๆ 
อยากให้ทาง IT ทำ Email สอนวิธีทำ Auto Reply Email ในนามสกุลเมล์ใหม่นี้ค่ะ กรณีที่ไม่อยู่ หรือหยุดหลายวัน เช่น ช่วงสงกรานต์ที่จะถึงค่ะ เผื่อติดต่องานกับเมืองนอก ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2364
  นาย บรรหาร(ฮา) (สอนคำ)
 509 - OUTLET KHAO YAI
082-3680668
2016-03-23 [19:12]
โปรแกรม E-Mail 
รบกวนตั้งค่า E-mail(ใช้ผ่านมือถือ) = banharn.sor@nylagroup.co.th ให้หน่อยครับ รับ-ส่งเมลล์ของ serverอื่นๆ เช่น gmail ได้ แต่ไม่สามารถส่งออกไปยัง nylagroup.co.th ได้ครับ
แก้ให้แล้วครับ 
2365
  นางสาว นฤมล (วิลยางกูร)
 SP-001 - EXECUTIVE
152
2016-03-23 [17:59]
อื่นๆ 
ขอย้ายเครื่อง CPU ไปไว้ใต้โต๊ะทำงาน
ดำเนินการแล้วครับ 
2366
  นางสาว วสุพร (วรรณอาภา)
 OP-002 - PRODUCT
109
2016-03-23 [11:02]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวนขอหมึกเครื่องปริ้นชั้น 3 ตรงน้องปอย อันใหม่ค่ะ เนื่องจากอันเก่าหมึกจางแล้วค่ะ
อนุมัติ 1 ชิ้น 
2367
  นาย เอกลักษณ์ (พฤกษมหาศาล)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-03-22 [14:49]
ตัวเครื่อง (Case) 
WIFI และ LAN เชื่อมต่อไม่เสถียนครับ ต้องทำงาน รีโมท ไปสาขาครับ
ดำเนินการแล้วครับ 
2368
  นาง เพ็ญประภา (เหมือนปั้น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-03-22 [09:40]
โปรแกรม E-Mail 
e-mail ไม่ Run ค่ะ ลูกค้าส่ง e-mail เข้ามาแต่ยังไม่ได้รับค่ะ
เปลี่ยน email ให้แล้วครับ 
2369
  นางสาว พรฐกานต์ (ดงปาลี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-03-21 [10:46]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เครื่องปริ้นเวลาปริ้นแล้วมีเสียงแปลกๆค่ะ รบกวนมาดูให้หน่อยค่ะ
ตรวจสอบให้แล้วครับ เป็นที่ตลับหมึก แต่ยังใช้ได้ครับ ใช้หมดแล้วเปลี่ยนตลับใหม่ อาการนี้ก็น่าจะหายครับ 
2370
  นาย วราวุฒิ (เมตตาสิทธิกร)
 SP-003 - HR
108
2016-03-18 [17:18]
อื่นๆ 
ต้องการเครื่อง คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับ test MS Word 2013 พนักงานคลังสินค้า วันที่ 23 มีนาคม 59 เวลา 15.00-16.00 ณ ห้องประชุมคลังสินค้า
จัดเตรียมให้แล้วร้อย ครับ พร้อม set up  
2371
  นางสาว กมลรัตน์ ( แอน ) (ฉันทะกลาง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-03-17 [16:49]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เพิ่ม Diver เครื่องปริ้น Cannon LBP2900 ( เครื่องที่พี่เอิน บัญชีใช้ค่ะ )
ดำเนินการแล้วครับ 
2372
  นางสาว มณีรัตน์ (เหล่าเจริญวงศ์)
 SP-003 - HR
108
2016-03-16 [11:32]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
UPS ดับค่ะ
แก้ใขให้แล้วครับ 
2373
  นางสาว สุธาสินี (กล้าเขตการ)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032473268
2016-03-15 [10:20]
ตัวเครื่อง (Case) 
ขอเบิกหมึกเครื่องปริ๊น Canon Cartridge 325 Staster 1 อันค่ะ
จัดซื้อให้แล้ว รอมารับ/จัดส่ง 
2374
  นางสาว ลักขณา (โพธิดี)
 OP-001 - MARKETING
145
2016-03-14 [11:41]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรมเด้งเข้าไม่ได้ค่ะ
แก้ใขแล้วครับ 
2375
  นางสาว วราพร (เกียรติคุณ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-03-14 [11:13]
ตัวเครื่อง (Case) 
รบกวนมา set up เครื่องสแกนเนอร์ค่ะ เวลาแสกนแล้วให้ข้อมูลมาจัดเก็บในเครื่อง PCด้วยคะ ขอบคุณค่ะ
จัดการให้เรียบร้อยแล้วครับ 
2376
  นาง เพ็ญประภา (เหมือนปั้น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-03-12 [09:38]
อื่นๆ 
ขอตัวอย่าง บิล ABB 3 ร้าน เพื่อใช้ยืนขอใช้เครื่องคิดเงิน ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559
เรียบร้อยแล้วครับ 3 สาขา  
2377
  นางสาว พรฐกานต์ (ดงปาลี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-03-11 [15:07]
อื่นๆ 
ขอ wifi ให้ร้าน pino latte ออฟฟิต และ ออฟฟิตเดอะคาเฟ่ ค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2378
  นาย กิตติศักดิ์ (คงทรัพย์)
 SP-003 - HR
108
2016-03-08 [13:54]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกเครื่องปริ้นCanon LBP6000 2 กล่อง ครับ
จัดซื้อให้ 3 ตลับ 
2379
  นางสาว จันทร์เพ็ญ (ขวัญพรม (เพ็ญ))
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-03-08 [10:02]
โปรแกรม Pos 
สินค้าฝากขายรหัส 8858858902029-8858858911045 เข้าไปร่วมโปรโมชั่น ทำให้โชว์ตัวเลขส่วนลด รหัสร้าน 133 ของเดือนกุมภาพันธ์ รบกวนไอทีแก้ไขให้เป็น ศูนย์ศูนย์ ด้วยค่ะ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยครับ 
2380
  นาง วรสุรีย์ (คล้ายมุข)
 SP-003 - HR
110
2016-03-07 [09:02]
ตัวเครื่อง (Case) 
รบกวนมา set up เครื่องสแกนเนอร์ค่ะ เวลาแสกนแล้วข้อมูลให้มาจัดเก็บในเครื่อง PC ของพี่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
45
Yesterday
37
This Month
588
Last Month
8,796
This Year
588
Last Year
141,198