รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
241
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-16 [13:47]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ร้าน 504 วันที่ 14-15/03/63 ไม่มารบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
242
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-16 [13:45]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ร้าน 504 วันที่ 14-15/03/63 ไม่มาดังนี้
เสร็จเรียบร้อย 
243
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2020-03-16 [12:04]
อื่นๆ 
แก้ไขภาษาใน B-Plus ให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
244
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2020-03-16 [11:16]
อื่นๆ 
ลงฟอนต์
เสร็จเรียบร้อย 
245
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2020-03-16 [11:14]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น 3 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
246
  นางสาว นัชชา (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-03-16 [10:16]
โปรแกรม Internet-Browser 
เน็ตเครื่องน้องฝึกงานเข้าไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
247
  นางสาว สุจิตราภรณ์ ภัทรสิริวราพงศ์ (หญิง)
 116 - PF JUNGCYLON
076366758
2020-03-14 [15:47]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต็อคชีทให้ใหม่ด้วยคะ เช็คสต็อคเมื่อวันที่ 10/3/63 ขอบคุณคะ
 
248
  นางสาว รุ่งนภา เปลี่ยนทับ (ฝ้าย)
 208 - CENTRAL PATTAYA
0847013375
2020-03-12 [22:38]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้ง stock sheet ใหม่ ร้าน 208 CDS PATTAYA นับสต็อกวันที่24/01/2563ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
249
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-12 [16:11]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน144 วันที่11/3/63 2.ร้าน504 วันที่11/3/63
เสร็จเรียบร้อย 
250
  นางสาว ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
136
2020-03-12 [10:48]
อื่นๆ 
ไวไฟ แผนกใช้ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
251
  นางสาว เพชรี (เพชร)
 127 - NY.LA FASHION ISLAND
029475938
2020-03-11 [11:54]
อื่นๆ 
skype ใช้งานไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
252
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2020-03-10 [16:42]
Windows 
เครื่อง Print Bar code ปัญหา Shutdown เครื่องแล้ว สักพักเครื่องเปิดเอง
เสร็จเรียบร้อย 
253
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-10 [16:09]
โปรแกรมอื่นๆ 
**โปรแกรม ยอดขายออนไลน์** ร้าน 150 วันที่ 21/02/63 ข้อมูลไม่ครบ ร้าน 803 ยอดขาย2-29/02/63 ข้อมูลไม่ครบค่ะ
254
  นางสาว ธุวกร สุวรรณวงศ์ (136)
 OP-007 - PRODUCTION
136
2020-03-10 [14:26]
อื่นๆ 
แอดเครื่องปริ้น 2270 ให้เครื่องห้องแพทเทิร์น
เสร็จเรียบร้อย 
255
  นางสาว ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
136
2020-03-10 [09:03]
อื่นๆ 
แอดเครื่องปริ้น2270 ให้ Chonrada
เสร็จเรียบร้อย 
256
  นาย จักษวัชร์ กลิ่นเจริญ (นนท์)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2020-03-09 [11:16]
โปรแกรม Pos 
Pos กดเข้าไปไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
257
  นางสาว สุนิสา ยศขุน (ปุ้ย)
 205 - CENTRAL PHUKET
0639095607
2020-03-07 [14:41]
โปรแกรม Pos 
โปรเเกรม POS Front Office เข่้าหน้าขายไม่ได้ค่ะ พอกดเข้าไป ขึ้น Error ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
258
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-03-06 [18:00]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกเครื่องปริ้น CanonLBP6030/6040/6018L 2 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
259
  นางสาว สุวิมล (โสตแก้ว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-06 [13:25]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น 2 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
260
  นางสาว สุวิมล (โสตแก้ว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-06 [13:25]
โปรแกรม NAV 
ข้อมูลยอดขาย โอนข้อมูลเข้าNAV ข้อมูลเข้าไม่ครบ post ยอดขายไม่ได้ค่ะ 1.ร้าน 705 วันที่ 1-29/02/63
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
18
Yesterday
37
This Month
507
Last Month
8,796
This Year
507
Last Year
141,198