รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
261
  นางสาว สุวิมล (โสตแก้ว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-06 [13:25]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น 2 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
262
  นางสาว สุวิมล (โสตแก้ว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-06 [13:25]
โปรแกรม NAV 
ข้อมูลยอดขาย โอนข้อมูลเข้าNAV ข้อมูลเข้าไม่ครบ post ยอดขายไม่ได้ค่ะ 1.ร้าน 705 วันที่ 1-29/02/63
263
  นางสาว นภาวรรณ ไกยวงษ์ (ดาว)
 140 - VOLCOM ZPELL
021509114
2020-03-05 [19:11]
อื่นๆ 
เบิกหลอดไฟสปอตไลท์LED จำนวน2หลอด เนื่อจากหลอดไฟกระพริบ
แจ้งซ่อมผิดที่นะครับให้ไปแจ้งที่นี้ http://www.itnyla.com/Technicain2020/  
264
  นางสาว สุวิมล โสคแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-05 [18:55]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงข้อมูลยอดขายร้าน 705 วันที่ 1-29/02/63 ค่ะ หน้าร้านยิงยอดขายเสร็จแล้วค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
265
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-05 [18:47]
โปรแกรม NAV 
ข้อมูลยอดขาย โอนข้อมูลเข้าNAV ข้อมูลเข้าไม่ครบ post ยอดขายไม่ได้ค่ะ 1.ร้าน 505 วันที่ 1-29/02/63
266
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0917702408
2020-03-05 [15:50]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้ง stock sheet ใหม่ ร้าน 152 SPD T21 PATTAYA นับสต็อกวันที่23/01/2563ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
267
  นางสาว ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
136
2020-03-05 [15:55]
เม้าส์ (Mouse) 
เปลี่ยนเม้าส์ และ แอดเครื่องปริ้น
เสร็จเรียบร้อย 
268
  นาย มาโนชย์ จิกลาด (ส่วย)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2020-03-05 [15:00]
โปรแกรม Stock Sheet 
แจ้งตั้งสต็อกชีสใหม่ หลังเช็คสต็อกวันที่ 28/02/63
269
  นางสาว นัชชา (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-03-04 [16:53]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลงโปรแกรม Photoshop ให้น้องนิวฝึกงาน
เสร็จเรียบร้อย 
270
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อมแจ๋ม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-03-04 [14:51]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายเข้าไม่ครบค่ะ ร้าน 803 วันที่ 05/02/20 SD20021413 แต่โพส์เข้าระบบ NAV ไปแล้วค่ะ รบกวนพี่โจ้ดึงข้อมุลเข้าให้หน่อยค่ะ
271
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
0639055830
2020-03-03 [18:35]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้ง stock sheet ใหม่ ร้าน 217 CDS WESTGATE นับสต็อกวันที่ 19/02/2563ค่ะ ขอบคุณค่ะ
272
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-03 [15:32]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายงาน sale nyla เปิดท้ายขายของเก่า 2020 วันที่ 28-29/2/63 โอนข้อมูลเข้าnav แต่ข้อมูลยอดขายเข้าไม่ครบค่ะ
273
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อมแจ๋ม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-03-03 [11:25]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย เดือน 02/63 เข้า NAV ไม่ตรงค่ะ มีร้านดังนี้ 1. ร้าน 804 วันที่ 29/02/63 2. ร้าน 151 วันที่ 27/02/63 3. ร้าน 803 ยอดขายมีตั้งแต่วันที่ 2-29/02/63 มีที่เข้าตรงแค่วันที่ 02,06 นอกนั้น ไม่ตรงเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
274
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2020-03-03 [10:41]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งstock sheetใหม่ให้ร้านoutlet pattaya511ด้วยค่ะ เช้คสต้อควันที่23/01/2020
275
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
080-2893036
2020-03-02 [19:43]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้ง stock sheet ใหม่ ร้าน NYLA PATTAYA 110 นับสต็อกวันที่24/01/2563ค่ะ ขอบคุณครับ
276
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-02 [14:30]
โปรแกรม NAV 
ข้อมูลยอดขายขั้นตอนโอนข้อมูลเข้าnav แล้วข้อมูลยอดขายเข้าไม่ครบค่ะ จึงpost ยอดไม่ได้ค่ะ 1.ร้าน 506 วันที่ 16/02/63 และ26/02/63 2.ร้าน 508 วันที่ 28-29/02/63
277
  นางสาว สุวิมล (โสตแก้ว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-01 [09:15]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน 120 วันที่29/2/63 2.ร้าน 144 วันที่29/2/63 3.ร้าน 504 วันที่29/2/63 4.ร้าน 506 วันที่29/2/63 5.ร้าน 511 วันที่29/2/63 6.ร้าน 102 วันที่28-29/2/63 7.ร้าน 131 วันที่29/2/63 8.ร้าน 140 วันที่29/2/63
เสร็จเรียบร้อย 
278
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-02-26 [14:26]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน 804 วันที่ 24-25/02/63 2.ร้าน 803 วันที่ 21-22/02/63
เสร็จเรียบร้อย 
279
  นางสาว นันทวัน อ่ออุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2020-02-26 [09:02]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟแบตหมดค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
280
  นางสาว วรมน พูลสวัสด์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2020-02-24 [15:22]
โปรแกรมอื่นๆ 
โปรแกรม บาร์ ฯ ไฟล์ REEF SHOE รหัสสินค้ามีไม่ครบ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
45
Yesterday
37
This Month
588
Last Month
8,796
This Year
588
Last Year
141,198