รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
301
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-02-17 [09:49]
โปรแกรม NAV 
post ยอดขายไม่ได้เนื่องจากติด Dimension ดังนี้ 1.ร้าน110 วันที่ 11-12/2/63 2.ร้าน133 วันที่ 2/2/63 3.ร้าน144 วันที่ 2,13/2/63 4.ร้าน504 วันที่ 6/2/63 5.ร้าน508 วันที่ 10/2/63
302
  นางสาว ปวีณา ชูชิต (ไนท์)
 504 - OUTLET PHUKET
0949462552
2020-02-16 [17:15]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่อง brother รุ่น TN-2060 TONER CARTRIDGE ขอเบิก 2 ตลับ ขอบคุณคะ
เสร็จเรียบร้อย 
303
  นางสาว จุฬาลักษณ์ จำปานวน (ปาย)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2020-02-14 [12:48]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเปลี่ยนราคาสินค้าของvolcomจากราคา30%เปลี่ยนเป็นราคาปกติให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
304
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อมแจ๋ม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-02-13 [09:49]
โปรแกรม NAV 
แจ้งเรื่อง ยอดขายใน NAV น้อยกว่าใน POS ค่ะ เนื่องจากทางการเงินได้โพสยอดขายแล้วทางบัญชีได้ตรวจสอบพบว่า ยอดขายเข้าขาดค่ะ มี 2 ร้าน รายละเอียดดั่งนี้ค่ะ 1. ร้าน 508 - วันที่ 01/01/20 SD20010050 - วันที่ 02/01/20 SD20010051 2.ร้าน 50
เสร็จเรียบร้อย 
305
  นางสาว รสสุคนธ์ สุวรรณ์ (อ้อม)
 OP-007 - PRODUCTION
149
2020-02-13 [08:49]
อื่นๆ 
เข้า outlook กับ skype ใน Notebook ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
306
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-02-12 [14:32]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ร้าน 110 วันที่10-11/2/63 ข้อมูลไม่มารบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
307
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2020-02-12 [09:00]
อื่นๆ 
Excel ขึ้นแถบแดงบนจอ รบกวนด้วยค่า
เสร็จเรียบร้อย 
308
  นาย สันติ (ต้น)
 OP-006 - ESPACE
026609297
2020-02-11 [17:59]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ขอเบิก 1 เครื่อง ครับ เพือปลิ้นเอกสารต่างๆครับ
เสร็จเรียบร้อย 
309
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา (ฝน)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2020-02-11 [11:09]
โปรแกรม Pos 
รบกวนพี่เปลี่ยนราคาจาก30% เป็นราคาปกติให้ด้วยค่ะรหัส 1812404600194 ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
310
  นางสาว ชรินรัตน์ (โสประดิษฐ์)
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2020-02-10 [14:59]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้ง stock sheet ใหม่ค่ะ ร้าน 508 outlet อยุธยา นับสต็อกวันที่6/2/2563ค่ะ ขอบคุณค่ะ
311
  นาย วิทยา บุญหล่อ (ต้อม)
 150 - PF&TOKIDOKI CTW
0639095817
2020-02-10 [11:08]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้ง stock sheet 150PF Tokidoki ctw นับสต็อกวันที่29/1/2563ครับ
312
  นาย วิทยา บุญหล่อ (ต้อม)
 132 - NY.LA CENTRAL WORLD (2)
0639095817
2020-02-10 [11:01]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้ง stock sheet espace804 ctw นับสต็อกวันที่30/1/2563ครับ
313
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อมแจ๋ม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-02-07 [14:46]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิส เต็มค่ะ บจก.พีเอ็นแอลที 99 ก้อน 3ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
314
  นาย สุวิทย์ชัย กิจจา (แบงค์)
 212 - CENTRAL ZEN
021009093
2020-02-06 [16:11]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งสต็อกชีสใหม่ เช็คสต็อกล่าสุด 28/01/63 ขอบคุณครับ
315
  นางสาว นัชชา (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-02-06 [15:37]
อื่นๆ 
รบกวนขอเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
316
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-02-06 [12:23]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายร้าน 705 ด.01/63 โอนข้อมูลเข้ายอดขายเข้าNAV แล้ว post ยอดขายแล้ว ทางบัญชีตรวจยอดผ่านGL แล้ว ยอดมาไม่ครบค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
317
  นางสาว สุนันท์ (มะพลับสวน)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2020-02-06 [12:18]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่องCANON จำนวน 4 ตลับ ค่ะ / ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
318
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-02-06 [11:54]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงข้อมูลยอดขาย 705 วันที่1/31/1/63 ค่ะ**ด่วนมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
319
  นางสาว ศิริกาล แก้วธานี (ปลา)
 140 - VOLCOM ZPELL
021509114
2020-02-06 [11:27]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากทางร้านมีการเช็คสต็อกไปเมื่อวันที่ 05/02/2020 และได้สรุปสินค้าสูญหายเรียบร้อยแล้วค่ะ รบกวนทาง IT ช่วยตั้งตต็อกใหม่ให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
320
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัช)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2020-02-05 [21:39]
โปรแกรม Pos 
1932141300084 DK3190206 HOODED ราคา 1606 ปรับเป็นราคาปกติค่ะ ราคา2295 บาทค่ะ ขอบคุณค่ะ
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
45
Yesterday
37
This Month
588
Last Month
8,796
This Year
588
Last Year
141,198