รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
321
  นางสาว จริยา แก้วโขง (บิว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2020-02-05 [11:28]
อื่นๆ 
ไม่สามารถเปิดเอกสาร PDF ได้ค่ะ รบกวนลงโปรแกรมให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
322
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อมแจ๋ม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-02-04 [10:32]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 807 ยอดขายวันที่ 27/01/63 ในระบบ POS กับ NAV เข้าไม่ครบค่ะ
323
  นางสาว เพ็ญประภา (เหมือนปั้น)
 OP-004 - RETAIL
121
2020-02-03 [17:49]
อื่นๆ 
ขอยอดขายร้าน Maya ปี 2019 ทั้ง 12 เดือน โดยขอ จำนวนสินค้าที่ขายได้ต่อเดือน และรายได้ที่ขายได้ต่อเดือน
324
  นาย ไพโรจน์ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2020-02-03 [13:29]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายของร้าน ny ระยองไม่ครบครับ ขาดเดือน 1/2020 pos 103
325
  นางสาว อภิรดา โตแตง (ดาว)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0909768949
2020-02-03 [11:15]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกผ้าหมึกเครื่องปริ้น canon รุ่น Imageclass MP3010 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
326
  นางสาว กมลรัตน์ (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2020-02-03 [10:32]
โปรแกรม Pos 
ร้าน 806 วันที่ 10/01/2020 ตอน Gen ยอดขายเข้า NAV ยอดขายใน POS ไม่ตรงกับ NAV ค่ะ
327
  นางสาว นัชชา (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-02-03 [09:33]
อื่นๆ 
รบกวนขอคอมพิวเตอร์ 1 ชุดติดตั้งให้ พนง.พิการ วันนี้นะคะ เนื่องจากพรุ่งนี้เข้ามาทำงานเป็นวันแรกค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
328
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-01-30 [15:50]
โปรแกรม NAV 
post ยอดขายไม่ได้เนื่องจาก ภาษีขายที่โอนข้อมูลเข้ามาไม่ตรงกับ/น้อยกว่า ข้อมูลPOs 1.ร้าน 120 วันที่28/01/63 2.ร้าน 506 วันที่27/01/63
329
  นางสาว นัชชา (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-01-30 [14:55]
อื่นๆ 
เครื่องพี่มิว เรียกสต็อกพอลแฟรงค์ไม่ได้ค่ะ
330
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-01-30 [12:11]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายร้าน 120 วันที่ 29/1/63 ไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
331
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2020-01-30 [08:43]
ยืม - คืน อุปกรณ์ 
ยืม NB 2 ตัว เพื่อ ยิงของกลับ E-805 ใช้วันที่ 03-01-20
เสร็จเรียบร้อย 
332
  นางสาว พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
02-9546400#120
2020-01-29 [18:04]
อื่นๆ 
เครื่องค้างขณะทำงาน โปรแกรม/หน้าจอค้าง/เม้าส์ไม่ขยับถอดเปลี่ยนไม่ติด/ปิดเครื่องไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
333
  นางสาว เพชรี ทิพราช (เพชร)
 133 - PF FASHION ISLAND
029475938
2020-01-29 [12:46]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต๊อคใหม่ อัพเดทโปรแกรมเพิ่มเติม
334
  นางสาว เพชรี ทิพราช (เพชร)
 127 - NY.LA FASHION ISLAND
029475938
2020-01-29 [12:44]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต๊อคและลงโปรแกรมเพิ่มเติม
335
  นางสาว ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
136
2020-01-29 [10:17]
อื่นๆ 
Microsoft office ชอบขึ้น
เสร็จเรียบร้อย 
336
  นางสาว อภิรดา โตแตง (ดาว)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0909768949
2020-01-28 [16:01]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกอุปกรณ์ผ้าหมึก เครื่องปริ้น Cannon ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
337
  นางสาว นัชชา (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-01-28 [14:09]
โปรแกรมอื่นๆ 
เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
338
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2020-01-28 [11:39]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึก Canon LBP6030/6040/6018L XPS
เสร็จเรียบร้อย 
339
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-01-27 [16:51]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน 120 วันที่26/1/63 2.ร้าน 504 วันที่23/01/63 และ 26/01/63 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
340
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อมแจ๋ม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-01-27 [15:12]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 151 ยอดขาย POS กับ NAV ไม่ตรงกันค่ะ มีดั่งนี้ - วท.12/01/20 - วท.15/01/20 Gen ข้อมูลเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้โพสต์นะค่ะ
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
46
Yesterday
37
This Month
588
Last Month
8,796
This Year
588
Last Year
141,198