รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
401
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-12-10 [08:33]
ตัวเครื่อง (Case) 
เครื่องพี่โต้ง ไฟดับ แล้วตอนนี้เปิดไม่ติดครับ
เสร็จเรียบร้อย 
402
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-12-09 [14:30]
โปรแกรมอื่นๆ 
เครื่องพี่โต้ง PDF Document กรอกข้อมูลเสร็จ save แล้วมาเปิดใหม่ไม่มีข้อมูลมีแต่ฟอร์มเปล่า
เสร็จเรียบร้อย 
403
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-12-09 [11:02]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย POS ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน110 วันที่ 05/12/62 2.ร้าน705 วันที่1-30/11/62**ด่วน** รบกวบดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
404
  นางสาว นัชชา (เบสท์)
 OP-002 - PRODUCT
123
2019-12-04 [14:09]
โปรแกรมอื่นๆ 
แก้ไขไฟล์ในโปรแกรม PDF ไม่ได้ค่ะ รบกวนแก้ไขให้ที
เสร็จเรียบร้อย 
405
  นาย ไพโรจน์ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-12-03 [13:36]
โปรแกรม Pos 
pos 103 ยอดขายมาไม่ครบครับ pos k01 ยอดขายขาดวันที่ 26/11/2019 ครับ รบกวนดึงข้อมมูลให้ด้วยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
406
  นางสาว บุณยาพร ไชยนา (หยาม)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2019-11-29 [21:20]
โปรแกรม Pos 
รบกวนปรับราคาจาก1046 เป็น 747 บาร์1912404600021 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
407
  นางสาว สุนันท์ (มะพลับสวน)
 D101 - PINO LATTE KHAO KHO
110
2019-11-25 [15:16]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่องCANONตัวใหม่ canon image class cartridge337 จำนวน 10 ตลับ (เขาค้อทั้งหมด) **ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
408
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-11-20 [12:12]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น 3 กล่องค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
409
  นางสาว รัชชาภรณ์ วิชัยกุล (บิ๊ว)
 OP-007 - PRODUCTION
จค_ถภๅถจถ/
2019-11-19 [09:47]
โปรแกรมอื่นๆ 
เปิด file pdf ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
410
  นางสาว สุชาสินี ชูศรี (ปุ้ย)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0958811201
2019-11-18 [13:14]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรมสไกล์ใช้ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
411
  นางสาว น.ส.สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-11-18 [12:23]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน151 วันที่ 17/11/62 2.ร้าน804 วันที่ 15-17/11/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
412
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
0639055830
2019-11-18 [10:21]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งstockSheetให้ใหม่ด้วยค่ะ เนื่องจากมีการเช็คStookและสรุปสินค้าสูญหายเรียบร้อยแล้วค่ะในวันที่30/10/62ขอบคุณค่ะ
413
  นางสาว ชนนิกานต์ (สว่างกรรณ์)
 OP-002 - PRODUCT
0855431232
2019-11-14 [17:37]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
ขอ Key Board + Mouse เพิ่มค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
414
  นาย จักษวัชร กลิ่นเจริญ (นนท์)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2019-11-14 [11:38]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต็อกชีท ครับ และตัวส่งข้อมูลกดไม่ได้ครับ
415
  นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
146
2019-11-12 [10:09]
โปรแกรม Microsoft Office 
ลงโปรแกรมให้น้องฝึกงานค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
416
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-11-11 [09:55]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในPOS ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน 110 วันที่10/11/62 2.ร้าน 120 วันที่8-10/11/62 3.ร้าน 139 วันที่10/11/62 4.ร้าน 144 วันที่10/11/62 5.ร้าน 504 วันที่10/11/62 6.ร้าน 511 วันที่10/11/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
417
  นางสาว สุนิสา ยศขุน (ปุ้ย)
 205 - CENTRAL PHUKET
0639095607
2019-11-06 [13:11]
โปรแกรม Pos 
รบกวนitเเก้ไขราคารหัสสินค้า 1912404600257จากราคา 696 ให้เป็นราคา 995 บาท หน่อยค่ะ เนื่องจากขายสินค้าราคาปกติไปค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
418
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-11-06 [09:53]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงข้อมูลยอดขายPOS ร้าน 705 วันที่ 1-31/10/62 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
419
  นาย พชร ค้าไม้ (ฟอร์ด)
 OP-001 - MARKETING
145
2019-11-06 [09:22]
เร้าเตอร์ (Router) 
อินเตอร์เน็ตไม่เข้าเครื่อง PC ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
420
  นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
145
2019-11-05 [16:36]
อื่นๆ 
ลง AI
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
18
Yesterday
37
This Month
507
Last Month
8,796
This Year
507
Last Year
141,198