รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
441
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2019-10-21 [15:32]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึก CanonLBP6030/6040/6018L 2 อันค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
442
  นางสาว น.ส.สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-10-21 [13:48]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPos ร้าน 127 วันที่20/10/62 มาไม่ครบ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
443
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-10-21 [09:15]
ตัวเครื่อง (Case) 
คอมน้องในคลัง เปิดไม่ติดครับ User WH-03
เสร็จเรียบร้อย 
444
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-10-21 [08:41]
โปรแกรม NAV 
ปลด Logoff Password User NYLA\JARUKITT.PHO (เครื่องแน๊ต) เนื่องจากได้ลาออกแล้ว ต้องใช้เครื่อง Scan งาน
เสร็จเรียบร้อย 
445
  นางสาว จตุพร ฉิมศรี (หมวย)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2019-10-19 [19:37]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตัด สต๊อกวันที่ 19-10-2019 ไม่ได้ค่ะ ขึ้นยอดยกมา
446
  นางสาว ดรุณี เทียมทัศน์ (หนึ่ง)
 203 - CENTRAL BANGNA
027-7456371
2019-10-18 [19:34]
โปรแกรม Stock Sheet 
ไม่สามารถเปิด STOCK SHEET ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
447
  นางสาว น.ส.สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-10-17 [15:04]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน139 วันที่16/10/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
448
  นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
146
2019-10-16 [17:11]
โปรแกรม E-Mail 
เมลไม่เข้าค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
449
  นางสาว รสสุคนธ์ สุวรรณ์ (อ้อม)
 OP-007 - PRODUCTION
090-738-8952
2019-10-16 [14:01]
โปรแกรม NAV 
ยังไม่ไม่มีโปรแกรม NAV
เสร็จเรียบร้อย 
450
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-10-16 [13:04]
อื่นๆ 
รบกวนแอดรหัสพนักงานเข้าระบบขายให้ด้วยค่ะ นายหิรัญญ์ กระจาย รหัสพนักงาน519082 ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
451
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2019-10-15 [17:11]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิส บจก.อเมริกันฯ ก้อนที่ 2 เต็มค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
452
  นางสาว จตุพร ฉิมศรี (หมวย)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2019-10-15 [12:31]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตัด สต๊อกวันที่ 13-10-2019 ไม่ได้ค่ะ ขึ้นยอดยกมา
453
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-10-15 [11:07]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย POS ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน102 วันที่ 12-13/10/62 ***ด่วนค่ะ***
เสร็จเรียบร้อย 
454
  นางสาว ชรินรัตน์ โสประดิษฐ์ (เเพท)
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2019-10-11 [15:54]
เร้าเตอร์ (Router) 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตขึ้นเครื่องหมายตกใจค่ะ เน็ตใช้งานไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
455
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-10-10 [12:18]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน102 วันที่ 9/10/62 2.ร้าน120 วันที่ 4/10/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
456
  นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
146
2019-10-10 [09:48]
โปรแกรม E-Mail 
อยากให้เมลเข้าทั้งสองเครื่องคอมออฟฟิตและแมคบุ้ค สามารถทำได้มั้ยคะ มันไม่อัพเดทอีกเครื่องเลยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
457
  นาย นนท์ภูรินทร์ ทองพิตรพิบูล (บูม)
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2019-10-09 [12:15]
โปรแกรม Skype 
skype เข้าไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
458
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-10-09 [10:51]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย POS ไม่มา/มาไม่ครบ **รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ** 1.ร้าน110 วันที่ 1,2,8/10/62 2.ร้าน127 วันที่ 8/10/62 3.ร้าน139 วันที่ 8/10/62 4.ร้าน144 วันที่ 8/10/62 5.ร้าน504 วันที่ 8/10/62 6.ร้าน506 วันที่ 8/10/62 7.ร้าน509 วันที่ 8/10/62
เสร็จเรียบร้อย 
459
  นาง จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อมแจ๋ม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2019-10-08 [11:52]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิส เต็ม Formulaก้อน3 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
460
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น )
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-10-07 [12:25]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย POS ***ด่วนค่ะ*** 1.ร้าน 505 วันที่ 1-30/09/62 2.ร้าน 705 วันที่ 1-30/09/62
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
19
Yesterday
79
This Month
951
Last Month
8,796
This Year
951
Last Year
141,198