รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
461
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
-
2019-10-03 [10:52]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งโปรแกรม STOCK SHEET เนื่องจากเช็คสต็อกวันที่ 25/09/62ค่ะ
462
  นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
146
2019-10-02 [16:31]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรม Skype ใช้งานไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
463
  นาย พรรณศักดิ์ (ปอน)
 139 - PF WESTGATE
021027842
2019-10-02 [15:57]
โปรแกรม Skype 
เปิด โปรแกรม Skype ไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
464
  นางสาว นิตยา (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0802893036
2019-10-02 [11:50]
โปรแกรม Stock Sheet 
เข้าโปรแกรม STOCK SHEET ไม่ได้ครับ
465
  นางสาว รัชชาภรณ์ วิชัยกุล (บิ๊ว)
 OP-007 - PRODUCTION
0835415052
2019-10-02 [10:37]
ตัวเครื่อง (Case) 
IMac เปิดไม่ติด
เสร็จเรียบร้อย 
466
  นาย ไพโรจน์ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-10-02 [09:14]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลขาย ในระบบ pos ขาดวันที่ 2-4, 15-22, 30 ของเดือน 9/2019
เสร็จเรียบร้อย 
467
  นางสาว ศยามน ตีระมาตย์ (มุก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2019-10-01 [15:32]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์ติดๆดับๆค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
468
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-10-01 [12:53]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้นcanon LBP6000 ตามไฟล์แนบค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
469
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-10-01 [10:35]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย POS ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน118 วันที่30/9/62 2.ร้าน131 วันที่30/9/62 3.ร้าน110 วันที่30/9/62 4.ร้าน120 วันที่30/9/62 5.ร้าน144 วันที่30/9/62 6.ร้าน504 วันที่30/9/62 7.ร้าน509 วันที่30/9/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
470
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0917702408
2019-09-30 [21:00]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น Canon LBP6030/6040/6018L XPS จำนวน 2 อันค่ะ (ของร้าน 152 Terminal 21 pattaya ค่ะ )
เสร็จเรียบร้อย 
471
  นางสาว สุจิตราภรณ์ ภัทรสิริวราพงศ์ (หญิง)
 116 - PF JUNGCYLON
076366758
2019-09-30 [10:35]
โปรแกรม Pos 
รบกวน@รหัสพนักงาน 519085 จรีนุช ภิญโญ ในโปรแกรมขาย Front Office ให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ
เสร็จเรียบร้อย 
472
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-09-28 [12:12]
อื่นๆ 
สินค้าPfเข้าใหม่ ไม่มีในระบบค่ะ รบกวนแอดเข้าระบบให้ด้วยค่ะ รหัส 1812404600193 รหัส 1812404600194
เสร็จเรียบร้อย 
473
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-09-26 [11:05]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน137 วันที่25/09/62 2.ร้าน133 วันที่25/09/62 3.ร้าน506 วันที่24-25/09/62 4.ร้าน506 วันที่25/09/62 5.ร้าน511 วันที่24-25/09/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
474
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-09-23 [14:48]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์และปืนยิงบาร์โค๊ด ใช้ไม่ได้ครับ หนูกัด ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
475
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-09-23 [14:35]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์และคีย์บอร์ดใช้ไม่ได้ครับ หนูกัด ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
476
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-09-23 [13:25]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแก้ไขรายการขายเนื่องจากไม่ได้ทำการปิดรอบวันที่22-09-19 ทำให้ยอดขายมารวมกับยอด23-09-19ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
477
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-09-23 [12:26]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน127 วันที่22/09/62 2.ร้าน133 วันที่22/09/62 3.ร้าน511 วันที่20-22/09/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
478
  นางสาว น.ส.สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-09-19 [15:25]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน102 วันที่17-18/09/62 2.ร้าน133 วันที่18/09/62 3.ร้าน139 วันที่18/09/62 4.ร้าน511 วันที่17-18/09/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ ***ด่วน***
เสร็จเรียบร้อย 
479
  นาย จาตุรงค์ เลิศยะโส (ไมค์)
 511 - OUTLET PATTAYA
0923297645
2019-09-19 [10:48]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เบิกเครื่องสำรองไฟใหม่ เครื่องเก่าเสียครับ
เสร็จเรียบร้อย 
480
  นางสาว ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
136
2019-09-18 [14:48]
อื่นๆ 
แจ้งเตือนให้ใส่รหัส
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
45
Yesterday
37
This Month
588
Last Month
8,796
This Year
588
Last Year
141,198