รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
481
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-09-18 [09:05]
โปรแกรม Microsoft Office 
Outlook 2013 เปลี่ยนภาษาแล้วค้าง
เสร็จเรียบร้อย 
482
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-09-16 [14:49]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน804 วันที่14-15/09/62 2.ร้าน133 วันที่14-15/09/62 3.ร้าน506 วันที่12/09/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
483
  นางสาว จิดาภา แก้วเกิด (แนน)
 OP-001 - MARKETING
0939328858
2019-09-12 [16:55]
โปรแกรมอื่นๆ 
1.ลงโปรแกรม ps/Ai 2.E-mail 3.Prเครื่องน้องฝึกงานใช้ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
484
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-09-12 [15:22]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน131 วันที่10-11/09/62 2.ร้าน133 วันที่11/09/62 3.ร้าน511 วันที่10-11/09/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
485
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2019-09-12 [12:05]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิสเด็มค่ะ formula ก้อน 2/4 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
486
  นางสาว นันทวัน (อ่อนอุทัย)
 SP-003 - HR
103
2019-09-11 [16:17]
โปรแกรม E-Mail 
รบกวนลบ E-Mail รายชื่อพนักงานลาออกแล้ว ตามเอกสารที่แนบค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
487
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 D101 - PINO LATTE KHAO KHO
110
2019-09-11 [10:34]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่องCANON ตัวเดิม จำนวน 5 ตลับ และ หมึกปริ้นเครื่องCANONตัวใหม่ canon image class cartridge337 จำนวน 5 ตลับ (เขาค้อทั้งหมด) **ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
488
  นางสาว วรมน พูลสวัสด์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-09-10 [17:25]
อื่นๆ 
สั่งซื้อ -STICKER BARCODE สีขาว จำนวน 100,000 ดวง -RIPBON จำนวน 5 ม้วน
เสร็จเรียบร้อย 
489
  นางสาว จตุพร ฉิมศรี (หมวย)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2019-09-10 [10:32]
เครื่องเล่น (HD Player)  
เครื่องเล่นที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ไม่มีข้อมูล
เสร็จเรียบร้อย 
490
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-09-09 [14:01]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย POS ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน102 วันที่6-8/9/62 2.ร้าน118 วันที่8/9/62 3.ร้าน133 วันที่3-5/9/62 4.ร้าน144 วันที่8/9/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
491
  นางสาว นันทวัน (อ่อนอุทัย)
 SP-003 - HR
103
2019-09-09 [09:12]
อื่นๆ 
รบกวนย้าย e-mail เข้าโน๊ตบุ๊คให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
492
  นางสาว สุวิมล (โสตแก้ว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-09-06 [11:29]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายร้าน 705 วันที่ 1-31/08/62 มาไม่ครบ รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
493
  นางสาว ทัศวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา (ปลา)
 504 - OUTLET PHUKET
076350443
2019-09-06 [09:43]
โปรแกรม Pos 
ปิดรอบรายวัน วันที่5/9/2562 ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
494
  นาย วสันต์ (สัน)
 203 - CENTRAL BANGNA
0891094047
2019-09-05 [11:35]
โปรแกรม Skype 
Skype หลุดครับรบกวนด้วย ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
495
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-09-04 [11:54]
อื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรม ดึงเวลา ในโน๊ตบุ็คให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
496
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-09-04 [11:16]
อื่นๆ 
ไม่สามารถใช้โปรแกรมดึงเวลาเครื่องสแกนนิ้วฝั่ง RCT ได้เนื่องจาก IT ฝั่งนู้นแจ้งว่า IP เครื่อง PING กับ เน็ตฝั่ง NY ไม่เจอ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
497
  นางสาว มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400 ต่อ 126
2019-09-04 [10:12]
โปรแกรม Pos 
เรัยกข้อมูล CDSทีขึ้นต้นด้วย 202-219 และ 603-604 และ 704 ไม่มีข้อมูลยอดขายเลยคะ
498
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-09-03 [17:38]
อื่นๆ 
ลง Licence Sketch up ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
499
  นาง เพ็ญประภา (พี่บ่วย)
 OP-004 - RETAIL
081-3506778
2019-09-03 [14:26]
ลําโพง (Speaker) 
ขอเพิ่มอีก 1 ตัว เนื่องจากใช้สำหรับ conference call สำหรับการประชุม AM ที่อยู่ต่างพื้นที่พร้อมกัน
500
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-09-03 [13:55]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos งานเซลล์ 803 mega bangna วันที่ 22-31/08/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
18
Yesterday
37
This Month
507
Last Month
8,796
This Year
507
Last Year
141,198