รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
501
  นางสาว ทัศวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา (ปลา)
 504 - OUTLET PHUKET
076350443
2019-09-06 [09:43]
โปรแกรม Pos 
ปิดรอบรายวัน วันที่5/9/2562 ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
502
  นาย วสันต์ (สัน)
 203 - CENTRAL BANGNA
0891094047
2019-09-05 [11:35]
โปรแกรม Skype 
Skype หลุดครับรบกวนด้วย ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
503
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-09-04 [11:54]
อื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรม ดึงเวลา ในโน๊ตบุ็คให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
504
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-09-04 [11:16]
อื่นๆ 
ไม่สามารถใช้โปรแกรมดึงเวลาเครื่องสแกนนิ้วฝั่ง RCT ได้เนื่องจาก IT ฝั่งนู้นแจ้งว่า IP เครื่อง PING กับ เน็ตฝั่ง NY ไม่เจอ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
505
  นางสาว มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400 ต่อ 126
2019-09-04 [10:12]
โปรแกรม Pos 
เรัยกข้อมูล CDSทีขึ้นต้นด้วย 202-219 และ 603-604 และ 704 ไม่มีข้อมูลยอดขายเลยคะ
506
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-09-03 [17:38]
อื่นๆ 
ลง Licence Sketch up ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
507
  นาง เพ็ญประภา (พี่บ่วย)
 OP-004 - RETAIL
081-3506778
2019-09-03 [14:26]
ลําโพง (Speaker) 
ขอเพิ่มอีก 1 ตัว เนื่องจากใช้สำหรับ conference call สำหรับการประชุม AM ที่อยู่ต่างพื้นที่พร้อมกัน
508
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-09-03 [13:55]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos งานเซลล์ 803 mega bangna วันที่ 22-31/08/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
509
  นาย เอกพล โรมินทร์ (เอก)
 205 - CENTRAL PHUKET
0639095607
2019-09-03 [13:21]
โปรแกรม Stock Sheet 
กดเข้าสต๊อกชีสไม่ได้
510
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2019-09-03 [12:02]
โปรแกรม Pos 
ลงโปรแกรม POS
เสร็จเรียบร้อย 
511
  นางสาว ศยามน ตีระมาตย์ (มุก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2019-09-02 [16:54]
โปรแกรม Internet-Browser 
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
512
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-09-02 [12:30]
อื่นๆ 
เน็ตไม่ติดค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
513
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-09-02 [10:06]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน511 วันที่ 30-31/08/62 2.ร้าน131 วันที่ 31/08/62 3.ร้าน137 วันที่ 31/08/62 4.ร้าน804 วันที่ 31/08/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
514
  นางสาว เพชรี (ทิพราช)
 133 - PF FASHION ISLAND
029476420
2019-09-01 [17:53]
โปรแกรม Stock Sheet 
สต๊อกชีทค้างอีกแล้วไม่สามารถดูได้
515
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-30 [08:32]
ตัวเครื่อง (Case) 
เปิดเครื่องดังปิ๊ดๆๆตลอด
เสร็จเรียบร้อย 
516
  นางสาว มิลตรา มูลจะคำ (มิล)
 132 - NY.LA CENTRAL WORLD (2)
0639095817
2019-08-29 [16:20]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งStock Sheet ให้ใหม่ ร้าน 804 NY-LA CTW ด้วยคะเช็คไปวันที่ 21/08/2019 ขอบคุณค่ะ(804 ไม่มีให้เลือกค่ะ)
517
  นางสาว มิลตรา มูลจะคำ (มิล)
 150 - PF&TOKIDOKI CTW
0639095817
2019-08-29 [16:16]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งStock Sheet ให้ใหม่ด้วยคะเช็คไปวันที่ 20/08/2019 ขอบคุณค่ะ
518
  นาย สุวิทย์ชัย กิจจา (แบงค์)
 212 - CENTRAL ZEN
021009093
2019-08-29 [12:06]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งสต็อกชีสใหม่ หลังจากการเช็คสต็อก วันที่ 8/8/62
519
  นาย สุวิทย์ชัย กิจจา (แบงค์)
 212 - CENTRAL ZEN
021009093
2019-08-29 [11:57]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งโปรแกรมสต็อกชีสใหม่ หลังจากการเช็คสต็อก8/7/62
520
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-29 [10:59]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน102 วันที่28/08/62 2.ร้าน131 วันที่28/08/62 3.ร้าน110 วันที่28/08/62 4.ร้าน133 วันที่28/08/62 5.ร้าน511 วันที่27-28/08/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
20
Yesterday
79
This Month
951
Last Month
8,796
This Year
951
Last Year
141,198