รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
521
  นางสาว น.ส.สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-22 [15:35]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน133 วันที่21/08/62 2.ร้าน511 วันที่21/08/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ ***ด่วน***
เสร็จเรียบร้อย 
522
  นาย บรรหาร สอนคำ (ฮา)
 146 - TERMONAL21-KORAT
044-498763
2019-08-22 [14:46]
โปรแกรม Pos 
รบกวนย้ายข้อมูลขายให้สาขา 146-NYLA TERMINAL KORAT จากวันที่ 30/8/2019 มาเป็นวันปัจจุบัน 22/08/2019 เนื่องจากลืมเปลี่ยนวันที่กลับจากการเทสต์โปรโมชั่น
เสร็จเรียบร้อย 
523
  นาง นิสารัตน์ (ปุ๋ย)
 D001 - DAFF OFFICE
113
2019-08-22 [14:49]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟมีเสียงค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
524
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-08-21 [14:54]
อื่นๆ 
เชื่อมต่อกับ Drive Maketting ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
525
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-08-20 [14:12]
โปรแกรมอื่นๆ 
ติดตั้งโปรแกรมเครื่องปริ้นให้ใน NB ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
526
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-19 [15:28]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย ร้าน133 วันที่ 15/08/62 และวันที่ 18/08/62 ข้อมูลไม่มาค่ะ เหลือร้านเดียว รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
527
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-19 [15:28]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย ร้าน133 วันที่ 15/08/62 และวันที่ 18/08/62 ข้อมูลไม่มาค่ะ เหลือร้านเดียว รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
528
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อมแจ๋ม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2019-08-15 [11:47]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิสบจก.พีเอ็นแอลที 99 เต็ม Formula ก้อน3 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
529
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2019-08-15 [09:17]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิสบจก.จี-ราล์ฟ เต็ม Formula ก้อน1 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
530
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-08-14 [17:04]
อื่นๆ 
ลงฟอนต์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
531
  นางสาว แพรวพรรณ (ป๊อป)
 133 - PF FASHION ISLAND
029476420
2019-08-14 [14:39]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต๊อกให้ใหม่
532
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-08-14 [10:12]
โปรแกรมอื่นๆ 
ติดตั้งโปรแกรมเงินเดือนให้เครื่องน้องฝึกงานค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
533
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-08-14 [09:37]
อื่นๆ 
ภาษาในคอมขึ้นเป็น สี่เหลี่ยม
เสร็จเรียบร้อย 
534
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ (ดาว)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032473039
2019-08-14 [08:37]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต๊อกชีสใหม่ ร้าน 506 /149 เนื่องจากมีการตรวจนับสต๊อก
535
  นาย จักษวัชร์ กลิ่นเจริญ (นนท์)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2019-08-13 [14:03]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต็อกชีสให้ใหม่ หลังจากเช็คสต็อก 30/7/2019
536
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-13 [09:17]
กล้อง (Camera) 
กล้องวงจรปิดใช้ไม่ได้ ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
537
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-13 [08:52]
โปรแกรม Internet-Browser 
เครื่องพี่โต้งเข้า Network เน็ตไม่ได้ ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
538
  นางสาว สุวิมล (โสตแก้ว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-12 [16:43]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย ร้าน 511 วันที่9-11/8/62 ข้อมูลยอดขายไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
539
  นางสาว ศิริกาล แก้วธานี (ปลา)
 140 - VOLCOM ZPELL
021509114
2019-08-12 [10:57]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจาก น.ส.นภาวรรณ ไกยวงษ์ รหัสพนักงาน 519037 พนักงานประจำร้าน 140 NYLA ZPELL ได้ผ่านโปรเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และ น.ส.คุปต์ธนัฐ ปารมี รหัสพนักงาน 519079 ได้ผ่านโปรเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 จึงรบกวนให้ทาง IT เข้ามาเซ็ทระบบ POS เพื่อที่จะทำ
540
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-08-09 [12:54]
อื่นๆ 
ซิมinternet ร้านเสียค่ะ internetใช้งานไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
46
Yesterday
37
This Month
588
Last Month
8,796
This Year
588
Last Year
141,198