รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
541
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-08 [14:23]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน133 วันที่07/08/62 2.ร้าน511 วันที่07/08/62 3.ร้าน131 วันที่6-7/08/62 รบกวนดึงยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
542
  นาย ไพโรจน์ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-08 [12:59]
โปรแกรม Pos 
ny chonburi แจ้งว่ารหัสสินค้าใหม่ ไม่มีข้อมูล เช่น 1912404600479 ไม่สามารถยิงขาย และรับเข้า stock ได้ เช็คให้หน่อยครับ
543
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-08 [11:51]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ตั้ง Scan ไฟล์ FX DocuCentre-IV C2260 PCL 6 เข้าเครื่อง PC ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
544
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-07 [15:42]
กล้อง (Camera) 
กล้องห้องออน์ไลน์ไม่ติดครับ
 
545
  นาย พุฒิพงษ์ บัวพันธ์ (ป๊อป)
 131 - DICKIES ESPLANADE
026609297
2019-08-06 [14:15]
อื่นๆ 
ขอเบิก หมึกปริ้นใบเสร็จ 2 กล่อง ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
546
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
080-2893036
2019-08-05 [14:31]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแยกยอดขายของวันที่2-3สิงหาให้หน่อยครับเนื่องจากน้องลืมปิดรอบครับ วันที่2/08เลขที่บิล1110037998-1110038008 วันที่03/08เลขที่บิล1110038009-1110038021 รับคืน1บิลเลขที่2110000323
เสร็จเรียบร้อย 
547
  นางสาว จุฑามาศ บุญล้อม (จู้)
 137 - PF TERMINAL 21 (2)
022549350
2019-08-05 [10:18]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกผ้าหมึกเครื่องปริ๊น canon จำนวน 1ตลับค่ะ ขอบคุณค่า
548
  นาย อลงกรณ์ จันทรากาศ (ตั๋น)
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2019-08-02 [10:30]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง STOCK SHEET เนื่องจากมีการเช็คสต็อก 18/07/19 และสรุปสินค้าสูญหายเรียบร้อยครับ
549
  นางสาว สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2019-08-01 [17:45]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่อง CANON จำนวน 5 ตลับค่ะ (OFFICE=2/KHAOKHO=3) **ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
550
  นางสาว สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2019-08-01 [17:39]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เครื่องปริ้นปริ้นไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
551
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-01 [11:57]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน131 วันที่ 31/07/62 2.ร้าน110 วันที่ 31/07/62 3.ร้าน133 วันที่ 31/07/62 4.ร้าน511 วันที่ 31/07/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
552
  นาย ไพโรจน์ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-01 [11:06]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย POS 103 ขาดวันที่ 06-28/07/2019 ดึงข้อมุลให้ด้วยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
553
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-01 [10:50]
จอภาพ (Monitor) 
จอเสียครับ
เสร็จเรียบร้อย 
554
  นางสาว บุณยาพร ไชยนา (หยาม)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2019-07-30 [21:45]
โปรแกรม Pos 
รบกวนปรับราคาสินค้าบาร์1832904600003 paul frank ราคา 697 เป็นราคาปกติ 1395 ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย  
555
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-07-30 [15:25]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ร้าน 118 ยอดขายวันที่28-29/7/62ไม่มาค่ะ(เพิ่มเติม)
เสร็จเรียบร้อย 
556
  นางสาว น.ส.สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-07-30 [15:17]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย POS ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน504 วันที่29/07/62 2.ร้าน511 วันที่27-29/07/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
557
  นางสาว พิไลลักษณ์ สุขสมบัติ (อ้อย)
 504 - OUTLET PHUKET
0949462552
2019-07-29 [17:28]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต็อกชีทให้ใหม่ เนื่องจากมีการตรวจนับสต็อกเมื่อวันที่ 22/7/2019 ค่ะ
558
  นางสาว พิไลลักษณ์ สุขสมบัติ (อ้อย)
 205 - CENTRAL PHUKET
0949462552
2019-07-29 [17:22]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต็้อกชีทให้ใหม่ เนื่องจากมีการตรวจนับสต็อกเมื่อวันที่ 24/07/2019 ค่ะ
559
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0917702408
2019-07-29 [12:02]
อื่นๆ 
152 SPD T21 PATTAYA ขอหลอดไฟ LED สีขาวตามไฟล์รูปภาพจำนวน10หลอดเพื่อสต็อกไว้ เนื่องจากหลอดไฟทางร้านขาดบ่ายค่ะ
แจ้งผิดที่นะครับ ให้ไปแจ้งที่ http://www.itnyla.com/Technicain2019 
560
  นางสาว สุจิตราภรณ์ ภัทรสิริวราพงศ์ (หญิง)
 505 - OUTLET KRA BI
0917702409
2019-07-28 [15:50]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งSTOCK SHEET ใหม่ให้หน่อยคะ ขอบคุณคะ
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
45
Yesterday
37
This Month
588
Last Month
8,796
This Year
588
Last Year
141,198