รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
561
  นางสาว สุจิตราภรณ์ ภัทรสิริวราพงศ์ (หญิง)
 116 - PF JUNGCYLON
076366758
2019-07-28 [15:37]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง STOCK SHEET ให้ใหม่ด้วยคะ ขอบคุณคะ
 
562
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-07-27 [11:55]
โปรแกรม Skype 
เปิด skype ไม่ได้ค่ะ
563
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-07-26 [09:06]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
USP ดัวปีบๆตลอด ครับเครื่อง PC - JAN
เสร็จเรียบร้อย 
564
  นางสาว ศิริกาล แก้วธานี (ปลา)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2019-07-25 [12:54]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจาก นางสาวรัตตะวัน ใจหนักแน่น รหัสพนักงาน 519005 พนักงานประจำร้าน 202 CDS LADPRAO ได้ผ่านโปรเมื่อวันที่ 21/06/62 จึงขอรบกวนให้ IT แอดรหัสพนักงาน เพื่อยิงขายในระบบ POS ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
565
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-07-25 [11:59]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน110 วันที่ 24/07/62 2.ร้าน120 วันที่ 24/07/62 3.ร้าน133 วันที่ 24/07/62 4.ร้าน139 วันที่ 24/07/62 5.ร้าน511 วันที่ 23-24/07/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
566
  นาย จักษวัชร์ กลื่นเจริญ (นนท์)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0935128529
2019-07-24 [10:58]
โปรแกรม Skype 
เข้า skypeไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
567
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-07-22 [11:28]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน133 วันที่ 19-21/07/62 2.ร้าน149 วันที่ 21/07/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
568
  นาย วันเฉลิม ชมภูวิเศษ (เอก)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044377529
2019-07-20 [13:42]
จอภาพ (Monitor) 
อัพเดท อาการคอมพิวเตอร์(จอภาพ)หลังจากเมื่อวานนี้ได้ทำการลองเปลี่ยน จอคอมพิวเตอร์ แต่ยังใช้สาย AC อันเดิมของเรา ปรากฎว่า จอคอมไม่ดับครับ ปัญหาน่าจะเกิดจาก จอคอมของเราเองครับ รบกวนทาง IT ส่งจอคอมพิวเตอร์ มาเปลี่ยนให้ทางหน้าร้านใหม่หน่อยครับ
เสร็จเรียบร้อยสาขาสามารถใช้งานได้ปกติ 
569
  นาย พรรณศักดิ์ สุดกรุง (ปอน)
 139 - PF WESTGATE
021027842
2019-07-19 [21:53]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรม Skype และ Auto transferBExport ปิดไม่ได้ครับ.
เสร็จเรียบร้อย 
570
  นางสาว นลินนาฎ นุตวงษ์ (ปาม)
 133 - PF FASHION ISLAND
029476420
2019-07-19 [14:45]
จอภาพ (Monitor) 
แจ้งขอเปลื่ยนหน้าจอ เนื่องจากจอภาพเสีย
เสร็จเรียบร้อย 
571
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-07-19 [09:36]
โปรแกรมอื่นๆ 
เรียกรายงานในบีพลัสไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
572
  นางสาว อริสรา แจ่มภูเขียว (แตงกวา)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044377529
2019-07-18 [17:40]
อื่นๆ 
ขอเบิกสาย AC คอม 1 เส้น จอคอมดับไฟไม่เข้าค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
573
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-07-18 [11:48]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน133 วันที่ 17/07/62 2.ร้าน509 วันที่ 17/07/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
574
  นางสาว นันทวัน (อ่อนอุทัย)
 SP-003 - HR
103
2019-07-18 [09:51]
อื่นๆ 
PC อันเปิดไฟล์ text ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
575
  นาย วสันต์ สุขทรัพย์ (สันต์)
 151 - NYLA MEGA BANGNA
0891094047
2019-07-17 [18:03]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการเช็คสต็อก และได้สรุปสินค้าสุญหายเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ตั้ง Stock Sheet ให้ใหม่ครับ ขอบคุณครับ
576
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-07-17 [15:37]
โปรแกรม NAV 
คลัง WH-01 หาย
 
577
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัช)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2019-07-17 [09:57]
โปรแกรม Pos 
(โปรเสื้อขาวลด25%)กดส่วนลดคนละครึ่งกับห้างไม่ได้ค่ะ
 
578
  นางสาว นันทวัน (อ่อนอุทัย)
 SP-003 - HR
103
2019-07-17 [09:25]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกปริ้นรุ่น canon MF3010 จำนวน 2 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
579
  นางสาว นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2019-07-15 [15:22]
เม้าส์ (Mouse) 
ต้องการเบิกเมาส์
เสร็จเรียบร้อย 
580
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-07-15 [13:46]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน118 วันที่14/07/62 2.ร้าน804 วันที่14/07/62 3.ร้าน807 วันที่13-14/07/62 4.ร้าน110 วันที่12-14/07/62 5.ร้าน133 วันที่13-14/07/62 6.ร้าน511 วันที่12-14/07/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
45
Yesterday
37
This Month
588
Last Month
8,796
This Year
588
Last Year
141,198