รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
621
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
090-2893036
2019-06-17 [22:12]
โปรแกรม Pos 
ในช่องบัตรเครดิตไม่มีให้เลือก alipay ครับ
มีการแจ้งเมล์เมื่อวันที่ 27/05/2019 เรื่อง เปลี่ยนการรับเงิน จาก piyanan.kon@nylagroup.co.th 
622
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-06-17 [12:11]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน118 วันที่15-16/6/62 2.ร้าน804 วันที่16/6/62 3.ร้าน127 วันที่16/6/62 4.ร้าน504 วันที่16/6/62 5.ร้าน506 วันที่16/6/62 6.ร้าน511 วันที่14-16/6/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
623
  นางสาว ปวีณา ชูชิต (ไนท์)
 504 - OUTLET PHUKET
0949462552
2019-06-17 [09:55]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ขอเบิกเครื่องสำรองไฟใหม่คะ เนื่องจากเครื่องเก่าเสียแล้วคะ ขอบคุณคะ ไนท์
เสร็จเรียบร้อย 
624
  นาย บรรพต มุสิกสาร (จูเนียร๋์)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2019-06-14 [21:16]
อื่นๆ 
รบกวนฝ่ายไอที เปลี่ยนราคาสินค้าแบร์น PUAL FRANK รหัส 1912404600020 ราคาคีย์ขายใน POS 1495 แต่ผมขายตามราคาป้าย 1695 รบกวนฝ่ายไอที เปลี่ยนราคาเป็น1695 ให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
625
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัช)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-108-1171
2019-06-13 [17:32]
สั่งซื้ออุปกรณ์ 
สายขาดยิงไม่ได้ค่ะ
626
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-06-13 [16:27]
เม้าส์ (Mouse) 
ปืนสะแกนบาร์โค้ด เครื่อง WH-01 เสียครับ
 
627
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-06-13 [16:01]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในposไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน110 วันที่12/06/62 2.ร้าน506 วันที่11-12/06/62 3.ร้าน511 วันที่11-12/06/62 4.ร้นา116 วันที่12/06/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
628
  นาย ไพโรจน์ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-06-13 [14:20]
โปรแกรม Pos 
เปิดโปรแกรมไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
629
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-06-13 [11:06]
ตัวเครื่อง (Case) 
คอมฯเปิดไม่ติดครับ
เสร็จเรียบร้อย 
630
  นางสาว รุ่งนภา เปลี่ยนทับ (ฝ้าย)
 208 - CENTRAL PATTAYA
038043436
2019-06-12 [14:15]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต๊อคชีทให้ใหม่ด้วยค่ะ เนื่องจากนับสต๊อคในวันที่ 24/05/2019 ค่ะ
 
631
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-06-12 [10:17]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งStock Sheetใหม่ให้ด้วยค่ะ เนื่องจากมีการนับสต๊อคไปวันที่23/05/62 ขอบคุณค่ะ
 
632
  นางสาว จริยา (แก้วโขง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2019-06-12 [10:03]
โปรแกรม Formula 
เพิ่ม Flash Key ในโปรแกรม Formula ก้อนที่ 1 บจก.มิสทีค เอสเตท ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
633
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-06-12 [09:45]
อื่นๆ 
ลงฟอนต์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
634
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
090-2893036
2019-06-11 [19:40]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง STOCK SHEET ใหม่ครับ เนื่องจากมีการเช็คสต็อกไปวันที่24/5/62ครับ
 
635
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0917702408
2019-06-11 [13:05]
โปรแกรม Stock Sheet 
ร้าน 152 SPD PATTAYA รบกวนตั้ง STOCK SHEET ใหม่ค่ะ เนื่องจากมีการเช็คสต็อกไปวันที่23/5/62ค่ะ
 
636
  นางสาว วรมน พูลสวัสด์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-06-11 [11:01]
อื่นๆ 
สั่งซื้อ 1.STICKER BARCODE สีขาว จำนวน 100,000 ดวง 2. RIPBON จำนวน 10 ม้วน
เสร็จเรียบร้อย 
637
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-06-10 [13:32]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน144 วันที่ 09/06/62 2.ร้าน506 วันที่ 5-9/06/62 3.ร้าน511 วันที่ 3-9/06/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
638
  นาย เกริกไกร เจริญทรัพย์ (แก๊ป)
 OP-002 - PRODUCT
123
2019-06-10 [11:27]
โปรแกรมอื่นๆ 
ต้องการลงโปรแกรม Member
เสร็จเรียบร้อย 
639
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-06-10 [09:07]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นท์ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
640
  นางสาว ศิริกาล แก้วธานี (ปลา)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2019-06-07 [14:21]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากวันที่ 06/06/62 น้องได้มีการนำสินค้าแบรนด์ VOLCOM SALE 30% รหัส 1862206300268 VD554181G APAC CYCLE STN GOLFR HO18 ไปเข้าขายเครื่องห้างในราคาปกติ ปลารบกวนทางแผนก IT ช่วยแก้ไขข้อมูลให้เป็นราคาปกติด้วยค่ะ เพื่อที่จะได้แก้ไขยอดขายให้ตรงกับยอดห้า
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
18
Yesterday
37
This Month
507
Last Month
8,796
This Year
507
Last Year
141,198